Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 22-Νοε-2018 00:05

  Φοροαπόψεις 22/11/2018

  Φοροαπόψεις 22/11/2018
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

   

  * Τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018 
   

  Ήδη, και ενώ βρισκόμαστε στο τέλος του χρόνου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος υποθέσεων με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον με την υπ’ αριθ. αριθ. πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ2018/13-11-2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τροποποιήθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β΄ 4791) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018 και άλλαξαν τα κριτήρια του ελέγχου. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν τα Παραρτήματα Ι και II της ως άνω απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018, όπως ισχύει, ως προς τα κριτήρια ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου και τις σχετικές οδηγίες προς τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
  Συνεπώς, στην εκπνοή του έτους αναμένονται εξελίξεις εν σχέσει με τους διενεργούμενους εντός του τρέχοντος έτους ελέγχους και μένει να δούμε πώς οι εν λόγω ανακατατάξεις θα εφαρμοσθούν στην πράξη και με βάση  ποια κριτήρια.

  Σημειώνεται ότι, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, αυτή η τροποποίηση ήταν αναμενόμενη, δεδομένου μάλιστα ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις του έτους 2012.

  * Νεοϊδρυόμενες ανώνυμες εταιρείες – Μονομελές διοικητικό όργανο
   

  Οι νεοϊδρυόμενες ανώνυμες εταιρείες από 1.1.2019 και μετά, των οποίων το κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι τον χρόνο σύνταξής του πρώτου ισολογισμού χαρακτηρίζονται ως "μικρές" ανώνυμες εταιρείες (άρθρο 2, παρ. ια ν. 4548/2018) και αντί για διοικητικό συμβούλιο το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), που είναι πάντα φυσικό πρόσωπο εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση (άρθρο 115 ν. 4548/2018).

  * Πότε οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
   

  Όπως έγινε δεκτό και με την υπ’ αριθ. 1774/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την υπαγωγή στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου της εισφοράς (ποσού) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (για την οποία δεν χορηγούνται μετοχές), πραγματικός χρόνος απόκτησης των δικαιωμάτων ψήφου κλπ, είναι ο χρόνος κατά την κεφαλαιοποίηση αυτής, οπότε χορηγούνται μετοχές στις οποίες είναι ενσωματωμένα τα εν λόγω δικαιώματα. Η διαφορά αυτή δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τον χρόνο της καταβολής της, γιατί κατά το χρόνο εκείνο δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, αφού ο εισφέρων δεν αποκτά δικαιώματα ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν οι εταίροι, όπως δικαιώματα ψήφου κλπ. Κατά την κεφαλαιοποίηση, όμως, της διαφοράς αυτής συντρέχουν πλέον οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

  * Μεταφορά φορολογικής κατοικίας – Η απόδειξη της ύπαρξης του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων σε περίπτωση εξ αποστάσεως διδασκαλίας

  Με την υπ’ αριθ. 10/2018 απόφαση της ΔΕΔ έγινε δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή φορολογουμένου και κρίθηκε ότι η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή δεν παρεμποδίζεται από τυχόν υφιστάμενη σύμβαση διδασκαλίας με Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εφόσον η διδασκαλία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η φυσική παρουσία του προσώπου στην Ελλάδα. Συνεπώς, μπορεί στη περίπτωση αυτή να στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη κέντρου των ζωτικών συμφερόντων του προσώπου στην αλλοδαπή. 

  Εξάλλου, για τη θεμελίωση της φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ' αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν, επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της (ΣτΕ 1445/2016).

  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
  www.artion.gr

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων