Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Δεκ-2022 08:51

  O νέος χάρτης των δικαιωμάτων των μισθωτών

  O νέος χάρτης των δικαιωμάτων των μισθωτών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Μία νέα, πλήρη ''χαρτογράφηση'' των ατομικών δικαιωμάτων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα παρέχει ο ''Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου'', ο οποίος δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

  Ο ''χάρτης'' αυτός περιλαμβάνει και τις νέες διατάξεις του εργασιακού νόμου Χατζηδάκη, ο οποίος πέρασε τον Ιούνιο του 2021.

  Σε αυτόν, ξεκαθαρίζονται μια σειρά πεδίων δικαιωμάτων που αφορούν καθένα μισθωτό και έτσι τον εργοδότη του.

  Τα βασικά μέρη του εν λόγω κώδικα, είναι τα εξής:

  • Η έννοια της σύμβασης εργασίας και οι υποχρεώσεις των μερών
  • Η ίση μεταχείριση και αξιοπρεπής εργασία
  • Η κατάρτιση και τα είδη ατομικών συμβάσεων εργασίας
  • Οι όροι εργασίας
  • Η λύση και μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης

  Πιο αναλυτικά, ο νέος ατομικός εργατικός κώδικος καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

  Α' μέρος: Έννοια της σύμβασης εργασίας και υποχρεώσεις των μερών

  Β΄ μέρος: Ίση μεταχείριση και αξιοπρεπής εργασία

  Το μέρος αυτό χωρίζεται σε 2 τμήματα: Το πρώτο αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων, ενώ το δεύτερο αφορά στα μέτρα και τις ρυθμίσεις κατά της παρενόχλησης και της βίας στην εργασία.

  Σε σχέση με την απαγόρευση των διακρίσεων, υπάρχουν τα εξής κεφάλαια:

  • Γενικό πλαίσιο για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Διακρίσεις λόγω φύλου

  Γ΄ Μέρος: Κατάρτιση και είδη ατομικών συμβάσεων

  Το μέρος αυτό χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στη γνωστοποίηση των όρων της εργασίας, το δεύτερο την αναγκαστική τοποθέτηση προστατευομένων προσώπων σε θέσεις εργασιας, το τρίτο τα ιδιαίτερα είδη συμβάσεων εργασίας και τις μορφές της απασχόλησης.

  Ειδικά το τρίτο τμήμα χωρίζεται στα εξής κεφάλαια:

  - Εργασία ορισμένου χρόνου (εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα)

  • Εργασία μερικής απασχόλησης
  • Εργασία μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης
  • Τηλεργασία
  • Εργασία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας
  • Μαθητεία
  • Τεκμήριο νομικού χαρακτηρισμού της σύμβασης

  Δ' μέρος: Όροι εργασίας

  Το μέρος αυτό χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Το πρώτο μέρος αφορά στην αμοιβή της εργασίας, το δεύτερο το χρόνο εργασίας, το τρίτο τις άδειες και τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, το τέταρτο, την απόσπαση εργαζομένων και το πέμπτο την προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων.

  Πιο αναλυτικά το τμήμα για την αμοιβή εργασίας αφορά:

  • τη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού
  • τα επιδόματα, τις προσαυξήσεις και τις παροχές (επιδόματα εορτών, αμοιβή νυχτερινής εργασίας, αποζημίωση για εργασία εκτός εκτός έδρας, παροχές σε είδος)
  • καταβολή μισθού (ποινική ευθύνη λόγω μη καταβολής αποδοχών, συμψηφισμός και κατάσχεση, αφερεγγυότητα του εργοδότη)

  Το τμήμα που αφορά στο χρόνο εργασίας αφορά σε:

  • Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
  • Χρονικά όρια εργασίας
  • Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας
  • Διευθέτηση χρόνου εργασίας
  • Κυριακή εργασία και αργίες

  Το τμήμα που αφορά στις άδειες και τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, χωρίζεται στα εξής κεφάλαια:

  • Άδειες αναψυχής
  • Λοιπές άδεις και ευέλικτές εργασιακές ρυθμίσεις

  Το τμήμα προστασίας ειδικών κατηγοριών εργαζομένων χωρίζεται στα εξής κεφάλαια:

  • Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις
  • Ανήλικοι εργαζόμενοι
  • Στρατευόμενοι εργαζόμενοι

  Ε' Μέρος: Λύση και μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης

  Το μέρος αυτό χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά τις γενικές διατάξεις για τη λύση της σύμβασης, το δεύτερο την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, το τρίτο τις ομαδικές απολύσεις και το τέταρτο τη μεταβίβαση επιχείρησης.

  Ειδικά το δεύτερο τμήμα χωρίζεται στα εξής κεφάλαια:

  • Προϋποθέσεις καταγγελίας
  • Απαγορεύσεις της καταγγελίας και συνέπειες ελαττωμάτων αυτής.
  • Ομαδικές απολύσεις

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ