Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 04-Ιουν-2022 14:55

  Κόβονται τα μπόνους των τραπεζιτών μέχρι το 2023

  Κόβονται τα μπόνους των τραπεζιτών μέχρι το 2023
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Απλοποίηση του τρόπου λειτουργίας, πλήρης αποεπένδυση μέχρι το 2025 από τις τράπεζες όπου συμμετέχει και περιορισμός των δικαιωμάτων αποτελούν τις τρεις μεγάλες αλλαγές που περιλαμβάνει ο νέος νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα, το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από το υπ. Οικονομικών.

  Στο σχέδιο που κατατέθηκε προστέθηκε η διευκρίνιση σχετικά με τις αποδοχές και τη  διανομή μπόνους (μερίσματα, stock options, άλλες απολαβές πέραν των σταθερών, κά) προς τους τραπεζίτες, όπως είχε προαναγγείλει ο επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης.

  Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι δεν επιτρέπονται τα μπόνους μέχρι την οικονομική χρήση του 2022, για τα πιστωτικά ιδρύματα όπου συμμετέχει, ανεξαρτήτως του εάν έχει επιτευχθεί το κριτήριο για κατάργηση του βέτο από το ΤΧΣ. Επίσης, μέχρι τότε οι αποδοχές των τραπεζιτών δεν μπορούν να ξεπερνούν τον μισθό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το δικαίωμα του ΤΧΣ για βέτο καταργείται εφόσον το τραπεζικό ίδρυμα μειώσει το ποσοστό των κόκκινων δανείων κάτω του 10%. 

  Σχέδιο εξόδου από τις τράπεζες

  Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, τρεις βασικές αλλαγές που διευκολύνουν το σχέδιο εξόδου του ΤΧΣ από τις τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζουν το Ταμείο στο μέτρο που έχει επενδύσει κεφάλαια για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Μπορεί να λαμβάνει μέρος σε αυξήσεις κεφαλαίου και μπορεί να διαθέτει μετοχές που κατέχει ακόμα και σε μικρότερη τιμή από την τιμή κτήσης, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την έκθεση αποεπένδυσης. 

  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη του 2025,  το ΤΧΣ θα πρέπει να έχει μηδενίσει τις συμμετοχές του από την Εθνική Τράπεζα (40,3%), Τράπεζα Πειραιώς (27,3%), Alpha Bank (9%), Eurobank (1,4%) και Attica Bank (62,93%). Ήδη, αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank για την αύξηση του ποσοστού της Ellington και του ιδιωτικού σχήματος στο σημερινό ποσοστό του ΤΧΣ έχει ήδη καθυστερήσει (αναμενόταν τον Μάιο, τώρα εκτιμάται για Ιούνιο ή αργότερα).

  Το σχέδιο νόμου διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων ψήφου ως ιδιώτης μέτοχος, για κάθε θέμα στις γενικές συνελεύσεις, από αυξήσεις κεφαλαίων μέχρι εξαγορές και συγχωνεύσεις. Όμως, η δυνατότητες περιορίζονται στο ποσοστό των μετοχών που κατέχει, όπως ισχύει για κάθε μέτοχο. Από την άλλη πλευρά, το νομοσχέδιο δίνει και ένα χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης. Δίνει μεγαλύτερη ευελιξία και προβλέπει ανεξάρτητους συμβούλους, αποτιμήσεις και στρατηγικά σχέδια, αλλά και χρονικό όριο για την ολοκλήρωσή τους. 

  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ΤΧΣ θα μπορεί να διαθέτει τις μετοχές που κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματα τμηματικά ή εφάπαξ, βάσει στρατηγικού πλάνο το οποίο θα εκπονείται με ειδικό σύμβουλο και θα εγκρίνεται από το υπ. Οικονομικών. Η διάθεση των μετοχών θα γίνεται μέσω βιβλίου προσφορών, η τιμή διάθεσης και το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης θα ορίζονται από το ΔΣ του ΤΧΣ, με βάση την έκθεση αποτίμησης του συμβούλου διάθεσης. Παράλληλα, υπάρχει η υποχρέωση για μία επιπλέον γνώμη/έκθεση άλλου ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου, με κύρος και διεθνή εμπειρία σε θέματα αποτίμησης πιστωτικών ιδρυμάτων. 

  Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα βέτο, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών. Η πώληση των μετοχών δεν επιτρέπεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που μπορεί να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το δημόσιο.

  Αντίστοιχη είναι η διαδικασία στην περίπτωση που το Ταμείο λάβει μέρος σε αύξηση κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος. Ωστόσο, η αύξηση κεφαλαίου δεν θα πρέπει να γίνεται για λόγους εξυγίανσης. Η χρηματοδότηση της κάλυψης και ανάληψης των νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας γίνεται αποκλειστικά από διαθέσιμα του Ταμείου ή από επανεπένδυση ποσών που προέκυψαν μετά από προηγούμενη διάθεση στοιχείων ενεργητικού.

  Οι υπόλοιπες αλλαγές

  Πρώτον, απλοποιείται ο τρόπος λειτουργίας του και οι δυνατότητες παρέμβασής του. Γενικά, ισχύει ότι τα δικαιώματα ψήφου περιορίζονται στο ποσοστό των μετοχών που κατέχει. Με τα δικαιώματα αυτά έχει τις ίδιες δυνατότητες παρέμβασης όπως κάθε μέτοχος, ανάλογα με τα ποσοστά του και τη σχετική νομοθεσία. Δεν υπάρχουν δηλαδή περιορισμοί και εξαιρέσεις ειδικά για το ΤΧΣ σε ό,τι αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των τραπεζών.

  Δεύτερον, καταργείται ο ρόλος του ΤΧΣ να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις, να αξιολογεί και να θέτει κριτήρια αξιολόγησης για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών των τραπεζών στις οποίες μετέχει.

  Δικαιώματα ψήφου

  Το Ταμείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που έχει στην κατοχή του, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η διατύπωση αυτή διευρύνει την άσκηση δικαιωμάτων ψήφων του Ταμείου, τα οποία πλέον δεν περιορίζονται μόνο σε συγκεκριμένα ζητήματα που όριζε ο αρχικός νόμος, όπως τροποποιήσεις καταστατικων, αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίων, εξαγορές, συγχωνεύσεις, πωλήσεις θυγατρικών, ή όταν το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ διαπίστωνε ότι παραβιάζονται ουσιώδεις υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος οι οποίες προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ή για όποιο άλλο θέμα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Επίσης, πλέον, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν έχει νόημα και μία ακόμα διάταξη, η οποία προέβλεπε ότι κάθε διάθεση μετοχών από το Ταμείο προς επενδυτές του ιδιωτικού θα επιφέρει μείωση των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών που κατέχει.

  Κατάργηση ειδικών δικαιωμάτων (βέτο)

  Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο διοικητικό συμβούλιο δεν έχει πλέον το δικαίωμα:

  α) Να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

  β) Αρνησικυρίας (βέτο) στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος σε περιπτώσεις όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού παθητικού κ.λπ.

  ε) Να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευθυντή του πιστωτικού ιδρύματος. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του την επιχειρηματική αυτονομία του πιστωτικού ιδρύματος.

  Αξιολόγηση διοικήσεων

  Καταργούνται οι διατάξεις που αφορούσαν στην αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λαμβάνοντας υπό την εταιρική διακυβέρνηση, το μέγεθος, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών των δ.σ. κλπ. Επίσης, καταργείται η θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης για τα μέλη του δ.σ. των τραπεζών (περιλαμβανομένων των μη εκτελεστικών), όπως και η δυνατότητά του να ζητήσει αλλαγές.

  Οι διατάξεις με τα δικαιώματα για την αξιολόγηση των διοικήσεων, τις αποδοχές, τα μπόνους, κλπ αντικαθίσταται με ένα νέο άρθρο που ορίζει το πότε και για ποια θέματα παρεμβαίνει. Το Ταμείο μπορεί να παρεμβαίνει μόνο και για όσο διάστημα το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο συμμετέχει έχει δείκτη κόκκινων δανείων άνω του 10%. Διαφορετικά δεν προβλέπεται κάποιο δικαίωμα παρέμβασης (για κάτω του 10%), πέραν της οικονομικής χρήσης 2022 για τα μπόνους και τις αποδοχές.

  Κατάργηση κριτηρίων αξιολόγησης

  Σε αυτό το πλαίσιο καταργούνται τα κριτήρια για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών που προέβλεπαν τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, 3 χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

  Καταργείται η αξιολόγηση της δομής και της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων που προέβλεπε τα εξής κριτήρια: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 εμπειρογνώμονες ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με επαρκείς γνώσεις και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά. Τα μέλη αυτά δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα δέκα 10 χρόνια.

  Επίσης, καταργούνται τα κριτήρια για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Υπενθυμίζεται ότι ο ισχύον νόμος προβλέπει τουλάχιστον 1 μέλος του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχει σχετική εξειδίκευση και τη διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση των κινδύνων ή τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το εν λόγω μέλος επικεντρώνεται και έχει ως μοναδική του αρμοδιότητα τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου και προεδρεύει σε ειδική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου που ασχολείται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

  Με τις τροποποιήσεις αυτές καταργείται το δικαίωμα του ΤΧΣ να ζητά αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών, όπως προβλέπει το σημερινό πλαίσιο, σε περίπτωση που έκρινε ότι, για παράδειγμα, τα μέλη του δ.σ. δεν πληρούσαν τα κριτήρια αξιολόγησης ή η σύνθεση και η δομή του δ.σ. δεν αντανακλούσε το μέγεθος και τις ανάγκες του πιστωτικού ιδρύματος κλπ.

  Τέλος, καταργείται η διάταξη που όριζε ότι το ΤΧΣ διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Περιορισμοί για τα δ.σ. των τραπεζών

  Ωστόσο παραμένουν οι εξής περιορισμοί:

  (α) Κάθε μέλος πρέπει να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία 4 χρόνια πριν τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.

  (β) Κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση, όπου αυτό προβλέπεται. Επιπλέον, οποιαδήποτε καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα αποτελεί λόγο παύσης της θητείας του μέλους.

  Επισυναπτόμενο αρχείο: Το Σχέδιο Νόμου για το ΤΧΣ που κατατέθηκε στη Βουλή

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  νομοσχέδιο ΤΧΣ (6 MB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ