Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 18-Μαϊ-2022 14:17

  Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση και τα μπόνους στο Δημόσιο

  Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση και τα μπόνους στο Δημόσιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Στην παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη νέα αξιολόγηση στο δημόσιο προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης.

  Το νομοσχέδιο αυτό έχει έλθει σε δημόσια διαβούλευση από τις 10 Μαΐου. Η διαδικασία αυτή θα τελειώσει στις 24 Μαΐου και αμέσως μετά θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να ψηφισθεί εντός του Ιουνίου 2022. Ωστόσο, το νέο "καθεστώς” αξιολόγησης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023. Βασική αλλαγή είναι η κατάργηση της βαθμολογίας για τους υπαλλήλους. Βαθμολογία θα μπαίνει πλέον μόνο στους προϊστάμενους. 

  Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει διατάξεις για τη σύσταση σώματος Συμβούλων  ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, για τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των αποδοτικών υπαλλήλων, τη σύσταση ενός Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των δομών του δημοσίου και εγγυήσεις διαφάνειας στη λειτουργία των ιδιαίτερων γραφείων.

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε ο ΥΠΕΣ κ. Βορίδης και η γενική γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού, κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη έρχεται στο δημόσιο:

  - Θέσπιση ενός σύγχρονου, ρεαλιστικού και, πρωτίστως, απολύτως εφαρμόσιμου και ουσιαστικού συστήματος αξιολόγησης

  Αυτό θα προβλέπει :

  - Διενέργεια εντός του έτους αναφοράς και όχι αναδρομικά για το προηγούμενο έτος.

  -Κατάργηση βαθμολογίας για τους υπαλλήλους.

  -Καθιέρωση Σχεδίων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  Οι Προϊστάμενοι έχουν βαθμούς:

  α)Επίτευξη Στόχων: 50%,

  β) Αποτύπωση Δεξιοτήτων Προϊσταμένου: 40%,

  γ) Σφυγμός Ομάδας: 10%

  Ο Σφυγμός Ομάδας προβλέπει τα εξής: Οι άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενοι του αξιολογούμενου προϊσταμένου συμπληρώνουν και υποβάλλουν το έντυπο Σφυγμού Ομάδας για το έτος αναφοράς με στόχευση την αποτύπωση του κλίματος και του τρόπου λειτουργίας της ομάδας.

  - Ενδυνάμωση του ρόλου των Προϊσταμένων.

  Ενισχύεται ο ρόλος τους με τα κατάλληλα διοικητικά εργαλεία διαχείρισης και κινητοποίησης της ομάδας τους και λογοδοτούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν "χρεωθεί" στην οργανική μονάδα της οποίας προΐστανται.

  - Θέσπιση ενός νέου λειτουργικού και διαφανούς πλαισίου στοχοθεσίας

  Οι στόχοι τίθενται σε επίπεδο οργανικής μονάδας/ομάδας και όχι υπαλλήλου. Η Στοχοθεσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αξιολόγησης καθώς η τελευταία εκκινεί από τον καθορισμό των στόχων Απλοποίηση Διαδικασίας:

  - Πλήρης αξιοποίηση και υποχρεωτική ενσωμάτωση Σχεδίων Δράσης Υπουργείων στη στοχοθεσία των οργανικών μονάδων, υποχρεωτικός ελάχιστος αριθμός στόχων σε συγκεκριμένες κατηγορίες κρίσιμες για τη λειτουργία της μονάδας, απεμπλοκή της διαδικασίας στοχοθεσίας από την υποχρεωτική έγκριση του συνόλου των στόχων από τον πολιτικό προϊστάμενο.

  - Διαμόρφωση προτυποποιημένων και ομαδοποιημένων σε συγκεκριμένες κατηγορίες στόχων που θα χρησιμεύσουν ως οδηγός αναφοράς για το σύνολο των φορέων.

  - Διαφάνεια και Λογοδοσία. Προβλέπεται ανάρτηση των στόχων σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (stoxothesia.gov.gr), προκειμένου οι καθ’ ύλην αρμόδιοι προϊστάμενοι να τους επιλέγουν, να τους ποσοτικοποιούν και να τους επικαιροποιούν βάσει εστιασμένων δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας διοικητικών υπηρεσιών.

  - Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

  Ο σύμβουλος αυτός (ο οποίος θα βρίσκεται σε κάθε Υπουργείο και φορέα) υποστηρίζει, καθοδηγεί, συμβουλεύει, συνεπικουρεί την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα ανθρώπινου δυναμικού για:

  -την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης

  -τα σχέδια ανάπτυξης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων

  - τον σχεδιασμό δράσεων ανάπτυξης του προσωπικού

  -τις διαδρομές μάθησης και σταδιοδρομίας των υπαλλήλων

  - Σύστημα Κινήτρων και Ανταμοιβής Υπαλλήλων

  Πρόκειται για έναν μηχανισμό αποτίμησης της ειδικότερης συνεισφοράς εκάστου εργαζομένου στην υπηρεσιακή δομή.

  Oι εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν μπόνους (σ.σ. έως 15% του βασικού μισθού τους σε ετήσια βάση) είναι εκείνοι που απασχολούνται στα ακόλουθα πεδία: 

  -Στην εφαρμογή των Ετησίων Σχεδίων  Δράσης των Υπουργείων

  - Στα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα εκδίδονται Κοινές Υπουργικές Αποφάσεων Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού

  -Στην λοποίηση δημοσιονομικών στόχων.

  Προβλέπεται Οικονομική Ανταμοιβή:

  - 20.000.000 ευρώ (Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων)

  - 10.000.000 ευρώ (Έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

  - 5.000.000 ευρώ (Υλοποίηση δημοσιονομικών στόχων).

  Με απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων και έργων, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον ανταμοιβή.

  - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)

  Προβλέπεται η καθιέρωση του ΚΠΑ ως επίσημου εργαλείου αυτοαξιολόγησης των Δημόσιων Φορέων, ενός καινοφανούς εργαλείου για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, και παροχή κινήτρων εφαρμογής του (προτεραιότητα στον προγραμματισμό προσλήψεων και την κινητικότητα).

  Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης διεξάγεται μέσω ερωτηματολόγιων/κριτηρίων τα οποία συμβάλουν στη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγηση, απόδοση, και την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Τα Κριτήρια Προϋποθέσεων, αποτυπώνουν τις προσπάθειες που καταβάλλει ο φορέας στους τομείς αυτούς. Τα κριτήρια Αποτελεσμάτων αποτυπώνουν κυρίως μέσω δεικτών μέτρησης, κατά πόσον οι προσπάθειες του φορέα που περιγράφονται στα Κριτήρια Προϋποθέσεων μετουσιώνονται σε Αποτελέσματα.

  - Εγγυήσεις διαφάνειας στη λειτουργία των ιδιαίτερων γραφείων

  Προβλέπεται:

  -Δημοσιοποίηση και Καταγραφή Στοιχείων Συνεργατών Ιδιαίτερων Γραφείων το οποίο προβλέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων συνεργατών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε φορέα, καθώς και τη διατήρηση συγκεντρωτικού ηλεκτρονικού καταλόγου (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας, ΜΚ) από την Προεδρία της Κυβέρνησης, τη δημοσιοποίησή του και τη σύνταξη έκθεσης με στατιστικά στοιχεία (αριθμός, ΜΚ, κυρώσεις)

  - Υποχρέωση δήλωσης δραστηριότητας που διατηρείται σε περίπτωση μη αναστολής επαγγέλματος

  - Υποχρέωση συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας που καταρτίζει η ΕΑΔ. Απαγόρευση σύναψης σύμβασης με το Δημόσιο

  - Υποχρέωση δήλωσης δραστηριότητας την οποία θα ασκήσουν μετά τη λήξη καθηκόντων τους -Υποχρέωση λήψης άδειας για 12 μήνες μετά την αποχώρησή τους για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με δραστηριότητα φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν

  - Ρητή αρμοδιότητα Επιτροπής Δεοντολογίας ΕΑΔ να εξετάζει τυχόν παραβιάσεις και να προτείνει κυρώσεις

  - Υποχρεώσεις δεν καλύπτουν μόνο τους μετακλητούς αλλά επεκτείνονται και στους ειδικούς συμβούλους παρ. 7 άρθρου 46 που δεν λαμβάνουν μισθό.

  Διαβάστε ακόμη: 

  * Για ποιους δημοσίους υπαλλήλους ξεπαγώνουν αυξήσεις

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ