Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 26-Απρ-2022 15:00

  Πώς και πότε θα εκκαθαριστούν 280.000 εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις

  Πώς και πότε θα εκκαθαριστούν 280.000 εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Στη διαδικασία ταχείας εκκαθάρισης –fast track, όπως προβλέπουν διατάξεις που ψήφισε η κυβέρνηση πριν το Πάσχα– μπαίνουν συνολικά 280.000 εκκρεμείς αιτήσεις κύριας και επικουρικής σύνταξης.

  Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κοντά στις 78.000 είναι οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις (ενός ταμείου ή διαδοχικής ασφάλισης), ενώ συνολικά (ληξιπρόθεσμες και μη) ανέρχονται σε περίπου 109.000. Η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών έως τον ερχόμενο Ιούνιο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου, καθώς πρόκειται για δέσμευση της κυβέρνησης έναντι των θεσμών. 

  Ωστόσο, υπάρχουν επιπλέον κοντά στις 50.000 εκκρεμείς αιτήσεις παράλληλης ασφάλισης. Το υπουργείο Εργασίας δεν έχει θέσει επισήμως κάποιο στόχο σε σχέση με την  εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών. Ωστόσο, η εγκατάσταση ενός κατάλληλου λογισμικού, εκτιμάται από στελέχη των Ταμείων με τα οποία ήλθε σε επαφή το Capital.gr ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκκαθάρισή τους σε 2 - 3 μήνες, δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2022.  Δηλαδή συνολικά οι εκκρεμείς αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης (ενός ταμείου, διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης) φτάνουν στο κατώφλι των 160.000.

  Την ίδια ώρα σε 95.000 ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις και συνολικά (ληξιπρόθεσμες και μη) φτάνουν τις 120.000. Η επιτάχυνση της έκδοσης των οριστικών κύριων συντάξεων θα αποτελέσει το "έδαφος" για την επιτάχυνση της έκδοσης των επικουρικών συντάξεων (καθώς η έκδοση μίας οριστικής κύριας σύνταξης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση μίας οριστικής επικουρικής σύνταξης). Δεδομένου ότι το "μέτωπο" των εκκρεμών κύριων συντάξεων αναμένεται να κλείσει αποφασιστικά εντός του προσεχούς καλοκαιριού, το "μέτωπο" των επικουρικών αναμένεται να κλείσει το ερχόμενο Φθινόπωρο. 

  Οι διατάξεις τις οποίες πέρασε ο υπουργός Εργασίας, κος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ψηφιοποίηση της διαδικασίας αίτησης -απονομής αλλά και τη συνεισφορά των πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων, εκτιμάται πως θα φέρουν τη ραγδαία εκκαθάρισή τους και την καταβολή των συντάξεων σε όσους πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

  Αναλυτικά, οι διατάξεις προβλέπουν:

  - Προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης 

  Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) εκδίδει πράξη απονομής κύριας σύνταξης ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή της, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Μετά από την πάροδο της προθεσμίας των τριών μηνών η πράξη απονομής της σύνταξης εκδίδεται με βάση τα δεδομένα του ασφαλιστικού ιστορικού που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΑΤΛΑΣ", το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ή σε άλλα μηχανογραφικά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των δεδομένων αυτών από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. πριν από την έκδοση της πράξης.

  Η αναγνώριση επιπλέον ασφαλιστικού χρόνου, που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος "ΑΤΛΑΣ", γίνεται χωρίς έλεγχο των φυσικών παραστατικών που αποδεικνύουν τον χρόνο αυτό. Ο επιπλέον ασφαλιστικός χρόνος δύναται να θεμελιώνεται και με βεβαιώσεις πιστοποιημένων επαγγελματιών που διαπιστώνουν χρόνο ασφάλισης.

  Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και σε όλες τις αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.3.2022 και είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Ειδικά για τις αιτήσεις αυτές, δηλώσεις γίνονται δεκτές, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των φυσικών παραστατικών που θεμελιώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, επί του σώματος της πράξης απονομής σύνταξης συμπεριλαμβάνεται ειδοποίηση στους ασφαλισμένους ότι είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν, διαθέσιμα για έλεγχο, τα φυσικά παραστατικά που δεν έχουν προσκομίσει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  Η πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης. Η απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

  Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν για τις διεθνείς συντάξεις.

  - Έλεγχος μετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης με την ταχεία διαδικασία

  Οι πράξεις απονομής σύνταξης που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης ελέγχονται εντός τριών ετών από την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο πέντε ετών από την έκδοσή τους.

  Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι το ασφαλιστικό ιστορικό που έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης είναι εσφαλμένο, η πράξη μεταρρυθμίζεται αναλόγως ή ανακαλείται, κατά περίπτωση.

  Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί μετά από την πάροδο τριών ετών από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης και από αυτόν προκόψει ότι εκχώρησε αχρεώστητη καταβολή συντάξεων προς τον συνταξιούχο, η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων καταλαμβάνει μόνο τις συντάξεις που αντιστοιχούν στα τρία τελευταία έτη πριν από τον σχετικό καταλογισμό.

  Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης μέχρι δύο έτη, ο ασφαλισμένος δύναται να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εντός ενός έτους από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του ελέγχου, κατ' επιλογήν του είτε με καταβολή, είτε με παρακράτηση από την καταβαλλόμενη σύνταξη, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων.

  Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται σύμφωνα με την αξία τους κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης από τον ασφαλισμένο. Εναλλακτικά, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει την εφάπαξ καταβολή, εντός ενός έτους από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του ελέγχου, ποσού ίσου με το καταβλητέο ποσό για αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης, περί αναγνώρισης χρόνου φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

  Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές ή να καταβάλει το ποσό για αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης, η πράξη απονομής σύνταξης δεν ανακαλείται ούτε μεταρρυθμίζεται.

  Ειδικά οι δηλώσεις περί της αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος "ΑΤΛΑΣ", οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την έκδοση πράξεων απονομής σύνταξης επί εκκρεμών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί μέχρι την 31η.3.2022, χωρίς προσκόμιση των φυσικών παραστατικών που θεμελιώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο, ελέγχονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο δέκα ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν, κατά τον έλεγχο, ο συνταξιούχος δεν ανταποκριθεί σε πρόσκληση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) να προσκομίσει τα φυσικά παραστατικά που θεμελιώνουν τον επιπλέον χρόνο συνταξιοδότησης, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι εκχώρησε αχρεώστητη καταβολή συντάξεων προς τον συνταξιούχο εξαιτίας του συνυπολογισμού επιπλέον χρόνου ασφάλισης, χωρίς αυτός να τεκμηριώνεται με φυσικά παραστατικά, η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων καταλαμβάνει το σύνολο των συντάξεων που έχουν καταβληθεί ως αποτέλεσμα του εσφαλμένου συνυπολογισμού επιπλέον χρόνου ασφάλισης.

  Η εφαρμογή του παρόντος δεν αποκλείει τον έλεγχο σε περίπτωση που η πράξη απονομής σύνταξης εκδόθηκε βάσει πλαστών ή αναληθών στοιχείων, τα οποία υποβλήθηκαν από τον ασφαλισμένο με γνώση της πλαστότητας ή της αναλήθειάς τους.

  Το πλήθος και το αποτέλεσμα των ελέγχων, καθώς και ο οικονομικός αντίκτυπος από τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης ανά ημερολογιακό έτος αποτυπώνονται σε ειδική ετήσια απολογιστική έκθεση, η οποία συντάσσεται μέχρι την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους.

  - Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης

  Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος "ΑΤΛΑΣ", υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και, σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, να προσκομίζει τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση ή να τα επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτηση συνταξιοδότησης ή σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που παρέχει προς τον σκοπό αυτό ο e-Ε.Φ.Κ.Α.

  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής επισύναψης, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να διατηρεί τα παραστατικά αυτά για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης και, αν έχει εκδοθεί πράξη απονομής σύνταξης, αυτή μεταρρυθμίζεται αναλόγως ή ανακαλείται, κατά περίπτωση.

  - Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων

  Κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, ο χρόνος ασφάλισης του αιτούντος αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο έγγραφο που είναι πρόσφορο να αποδείξει την ασφαλιστέα ιδιότητα και τον χρόνο αυτής και, ιδίως, με βάση τα έγγραφα και τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου.

  Για ασφαλισμένους στο πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και στα πρώην ταμεία που είχαν ενταχθεί σε αυτό, ο χρόνος ασφάλισης αποδεικνύεται και από την αντίστοιχη περίοδο ασφάλισης κλάδου ασθένειας, όπως απεικονίζεται στα ασφαλιστικά βιβλιάρια, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης αναγνώρισης του χρόνου αυτού. Στον χρόνο ασφάλισης του κλάδου ασθένειας της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου ως εμμέσως ασφαλισθέντος ούτε ο χρόνος ασφάλισης μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος.

  Για ασφαλισμένους πρώην πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, που αιτούνται συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, όταν τελευταίος φορέας ασφάλισης δεν ήταν το Δημόσιο, ο χρόνος επιπλέον απασχόλησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου που ζητούν να αναγνωρισθεί, αποδεικνύεται και από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας αυτής, από την οποία προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών για τον ασφαλισμένο.

  Για πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης κατόπιν προηγούμενης ασφάλισής τους σε τέως ασφαλιστικό φορέα πλην του Δημοσίου, ο χρόνος προηγούμενης απασχόλησής τους που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια και έχει αποτυπωθεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Δ.Α.Υ.Κ. θεωρείται χρόνος ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης.

  Κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, ο συνολικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης ασφαλισμένων στο πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αντλείται υποχρεωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

  Η διάταξη περί της αναπροσαρμογής και προστασίας των καταβαλλομένων συντάξεων σε πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, τροποποιείται, ώστε οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, και διαμορφώνεται ως εξής:

  - Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες.

  - Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 (Α' 220), αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά μηχανογραφικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναπροσαρμογή για κάθε ασφαλισμένο, αυτή μπορεί να γίνεται με χρήση στατιστικών μεθόδων που βασίζονται σε συγκρίσιμα στοιχεία ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την αναπροσαρμογή σύνταξης με βάση στατιστικές μεθόδους που βασίζονται σε συγκρίσιμα στοιχεία ασφάλισης, οι κλάδοι ασφάλισης και τα πρώην Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α., επί των οποίων εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή με βάση στατιστικές μεθόδους, οι περιπτώσεις υποχρεωτικής εφαρμογής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  - Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αξιοποιεί σύγχρονα μηχανογραφικά εργαλεία, ιδίως τεχνολογία ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (Robotic Process Automation - R.P.A.), καθώς και μεθόδους αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων.

  - Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας

  Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

  Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα.

  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

  Ο έλεγχος οφειλών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε σχέση με τα όρια οφειλών του γίνεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

  Αν διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος έχει οφειλές που υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, του χορηγείται προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος των οφειλών του, ώστε αυτές να μειωθούν κάτω από τα όρια αυτά. Η δίμηνη προθεσμία εμφαίνεται στο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και επέχει θέση γνωστοποίησης της σχετικής οφειλής με ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ασφαλισμένο την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν ο ασφαλισμένος προχωρήσει στην εξόφληση αυτή εντός της δίμηνης προθεσμίας, συνεχίζεται η επεξεργασία της αίτησής του και η πράξη απονομής σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

  Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

  Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπεται ανά πρώην ασφαλιστικό φορέα και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.

  Ειδικά για τους ασφαλισμένους επαγγελματίες οδηγούς, εκπαιδευτές και αυτοκινητιστές για τους οποίους απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την έναρξη της συνταξιοδότησης, το δικαίωμα σύνταξης ξεκινά την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η χορήγηση της σύνταξης ξεκινά την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου κατατέθηκε η επαγγελματική άδεια οδήγησης.

  Αν προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης είναι η απόδειξη ποσοστού αναπηρίας, η επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης αρχίζει μόλις προσκομισθεί ή ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο η βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περίτου ποσοστού αναπηρίας. Η πράξη απονομής σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

  - Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

  Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι οποίοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και έχουν πραγματοποιήσει από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλισή τους, δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι. Η αναγνώριση γίνεται με την εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που αντιστοιχούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Το δικαίωμα αυτό αποκλείεται, εάν οι ασφαλισμένοι έχουν αναγνωρίσει πάνω από 5 έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

  Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης δύνανταί να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, κατά περίπτωση, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη από την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

  Στην περίπτωση αυτή δεν ελέγχεται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4387/2016, περί μη αναπηρίας του ασφαλισμένου. Αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης, εκδίδεται πράξη απονομής σύνταξης η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, τον χρόνο της προαιρετικής συνέχισης, το καταβλητέο ποσό, την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος και την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, η οποία είναι η πρώτη ημέρα του επομένου μήνα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και αν, κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης, διαπιστωθεί ότι υπολείπονται μέχρι 3 έτη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης γήρατος. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  - Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης

  Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλάδους, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, εισφορές που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε ασφαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμφισβητηθεί από τον e-Ε.φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας από την καταβολή τους.

  Ο χρόνος ασφάλισης προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

  Από την ημερομηνία διαπίστωσης από τα αρμόδια όργανα της μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής και συνέχισης της ασφάλισης, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας ή της ιδιότητας.

  Σε κάθε περίπτωση, εισφορές που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε ασφαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμφισβητηθεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας από την καταβολή τους.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ