Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 17-Αυγ-2021 12:02

  Εως και 4 δισ. ευρώ το κόστος των πυρκαγιών εκτιμούν οι τράπεζες

  Οι τράπεζες μετρούν το κόστος από τις πυρκαγιές
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Σε επανυπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου ανά κατηγορία ενεργητικού και της συνολικής επίδρασης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προχωρούν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η συνολική οικονομική επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3 με 4 δισ. ευρώ, η οποία όμως θα αντισταθμιστεί σημαντικά από τα ευρωπαϊκά ταμεία για τις φυσικές καταστροφές και τις πρώτες εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη και στα stress test του 2022 από την ΕΚΤ.

  Σύμφωνα με τα τμήματα αναλύσεων και πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών, για την εκτίμηση των κινδύνων και του κόστους, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία από τις πυρκαγιές του 2007 και των επιπτώσεων που εκδηλώθηκαν το 2008. Το συνολικό άμεσο κόστος υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ, ενώ το πραγματικό (με τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε κλάδους και νοικοκυριά) ανέρχεται σε 3 δισ.

  Με το ποσό αυτό συμφωνεί πρόσφατη έκθεση της Moody’s, αλλά το τελικό ανεβαίνει μέχρι τα 4 δισ. ευρώ αν υπολογιστούν κόστη που επιβαρύνουν τα επόμενα έτη (βραχυπρόθεσμα). Μάλιστα, η Moody’s προειδοποιεί ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις και οι συνέπειες στον τουρισμό αποτελούν αρνητικά πιστωτικά γεγονότα, αν και στην περίπτωση της Ελλάδας, αναμένεται να αντισταθμιστούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία για τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από τις επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

  Ενδεικτικά, σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρονται τα εξής κόστη που συνδέονται με τις πυρκαγιές:

  * Διαχείριση δασών και πυρόσβεση: 400 εκατ. ευρώ

  * Έργα αποκατάστασης: 160 εκατ. ευρώ

  * Ζημία στην κτηνοτροφία και τις ζωοτροφές: 160 έως 300 εκατ.

  * Ζημία στην ευρύτερη βιομηχανία τεχνικής ξυλείας, βιομηχανικού ξύλου και μεταποιημένων προϊόντων ξύλου (νοβοπάν, MDF, μοριοσανίδες, κλπ). Πρόκειται για έναν σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας με τζίρο που αγγίζει εκείνον της βιομηχανίας γιαουρτιών (περίπου 350-400 εκατ. ευρώ). Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 160-390 εκατ. ευρώ.

  * Η παρούσα αξία των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα, για τα δύο πιο πιθανά σενάρια κλιματικής αλλαγής, κυμαίνεται μεταξύ 1,4 δισ. ευρώ με προεξοφλητικό επιτόκιο 3% έως 9,5 δισ. ευρώ με προεξοφλητικό επιτόκιο 1%. 

  * Συνολικό κόστος για τις παντοειδείς υλικές επιπτώσεις από την κλιματική μεταβολή, μέχρι το τέλος του αιώνα, 4,3-9,5 δισ. ευρώ με προεξοφλητικό επιτόκιο 1% και 1,4- 3 δισ. ευρώ με προεξοφλητικό επιτόκιο 3%.

  * Συνολικό κόστος προσαρμογής 70-130 εκατ. ευρώ ανά έτος και εφάπαξ 2,35-4,70 δισ. ευρώ.

  Σε όλα αυτά δεν περιλαμβάνονται άμεσες και έμμεσες συνέπειες σε άλλους κλάδους, αλλά και επιπτώσεις σε:

  1. Τουρισμό. Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά ότι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου που επιχειρεί η χώρα μας από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο "εξουδετερώνει” μακροπρόθεσμα τις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις.

  2. Υποβάθμιση περιβάλλοντος που έχει άμεσο αντίκτυπο στο σύστημα υγείας και τις αξίες ακινήτων. Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες αποτελούν εξασφαλίσεις για δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

  3. Ποιότητα βιοτικού επιπέδου λόγω περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ανεργίας σε κλάδους που πλήττονται, επιδείνωση υγείας πληθυσμού και απότομης πτώσης περιουσίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

  4. Αποζημιώσεις (ιδιωτικές και κρατικές) και κρατικές ενισχύσεις.

  5. Κόστος πιστωτικού κινδύνου λόγω προστασίας δανειοληπτών (πυρόπληκτων) και μείωσης της οικονομικής τους δυνατότητας με ταυτόχρονη ανάγκη για νέα στήριξη. Και αυτά τα κόστη θεωρούνται από τραπεζικά στελέχη ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα έχουν ουδέτερο αντίκτυπο. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, τράπεζες και κράτος επιβαρύνονται άμεσα (πχ πάγωμα επιστρεπτέας, αναστολές οφειλών προς Δημόσιο, Ταμεία, Τράπεζες, αναστολή κατασχέσεων, κλπ).

  6. Κόστος αντιπλημμυρικών έργων.

  7. Ανταγωνιστικότητα και ΑΕΠ (πχ μείωση της παραγωγής ξυλείας και αύξηση εισαγωγών πρώτων υλών, real estate, κά).

  Stress test το 2022 και για κλιματική αλλαγή

  Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη προσαρμόσει τα συστήματα και τις διαδικασίες βάσει των κριτηρίων ESG και της οδηγίας από την ΕΚΤ και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM). Σε αυτά έχουν λάβει υπόψη και τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τις επιπτώσεις από πυρκαγιές και την κλιματική αλλαγή.

  Στα πανευρωπαϊκά στρες τεστ του 2022, όπου συμμετέχουν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, θα περιληφθούν μετρήσεις για τις "αντοχές” και την έκθεσή τους σε κινδύνους που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή (συνολικά και ανά κατηγορία ενεργητικού). Στα στρες τεστ οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες δημοσιοποίησης των κινδύνων αυτών, ότι έχουν δημιουργήσει ειδικούς δείκτες παρακολούθησης των κινδύνων, μεθόδους μέτρησης και συγκεκριμένη στοχοθεσία.

  Από τον πρώτο έλεγχο της ΕΚΤ και του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM), που διενεργήθηκε στα τέλη του 2020, προέκυψε ότι ούτε οι μισές ευρωπαϊκές τράπεζες δεν δημοσιεύουν ή διαθέτουν ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Έτσι, το 2021 έστειλε στις συστημικές τράπεζες (και στις τέσσερις ελληνικές) ειδική οδηγία για το πως θα ταξινομούν, θα μετρούν και θα δημοσιοποιούν τους κινδύνους, τα αντίστοιχα κόστη, και τις σχετικές στρατηγικές και διαδικασίες. Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, μολονότι ολοένα και περισσότερες τράπεζες αντιλαμβάνονται τα κόστη και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον και υιοθετούν τις αρχές ESG, δεν διαθέτουν αξιόπιστα συστήματα μέτρησης και στοχοθεσίας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ