Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Ιουλ-2021 20:33

  Σε ελεγκτικό κλοιό κρυπτονομίσματα και e-πορτοφόλια

  Σε ελεγκτικό κλοιό κρυπτονομίσματα και e-πορτοφόλια
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Αποδέκτες νέων συστάσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες οι αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές και θεσμοί. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) και η Ένωση Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών (ESMA) αναθεώρησαν τα κριτήρια εποπτείας, προσθέτοντας κριτήρια καταλληλότητας ακόμα και σε στελέχη τραπεζών, επενδυτικών εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να περιοριστούν τα νομοθετικά κενά, τα οποία επιτρέπουν σε παράνομες συναλλαγές.

  Οι βασικές αλλαγές, σε σχέση με τις προηγούμενες συστάσεις και κανονιστικές οδηγίες, συνοψίζονται ως εξής:

  Πρώτον, πλήρης καταγραφή και ταυτοποίηση των στοιχείων όλων των συναλλασσομένων σε επίπεδο τελικού χρεώστη και πιστωτή.

  Δεύτερον, καταγραφή όλης της διαδρομής μιας συναλλαγής (travel rule).

  Τρίτον, τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, συστήματα πληρωμών εποπτεύονται με τους ίδιους κανόνες από τις αρμόδιες νομισματικές αρχές και τις επιτροπές κεφαλαιαγορών στην Ε.Ε.

  Τέταρτον, έλεγχος καταλληλότητας στελεχών σε θέσεις που σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές και θέματα συμμόρφωσης.

  Ψηφιακό ευρώ

  Οι συστάσεις αυτές έρχονται μερικές ημέρες πριν από την ανακοίνωση της ΕΚΤ και της Κομισιόν σχετικά με τις τελικές αποφάσεις για το εάν και πότε θα προχωρήσει το ψηφιακό ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ημερομηνία ανακοίνωσης είχε οριστεί για αύριο, 14 Ιουλίου. 

  Νέοι κανόνες

  Επίσης, οι νέες οδηγίες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί και στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, έρχονται ύστερα από νέα ευρήματα της Διεθνούς Δράσης κατά του Ξεπλύματος Χρήματος (FATF-GAFI) για τα κρυπτονομίσματα και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) για όλα είδη ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών.

  Κοινή διαπίστωση όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών είναι ότι μεγάλο μέρος της παραοικονομίας, οικονομικών εγκλημάτων, ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας συνδέεται κυρίως με τα κρυπτονομίσματα και με συστήματα πληρωμών που επιτρέπουν συναλλαγές με κρυπτοστοιχεία ή που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια διαφάνειας. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί τη βάση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να διαταραχθεί αν δεν ελεγχθεί και περιοριστεί η ταχέως αυξανόμενη αγορά των εικονικών νομισμάτων.

  Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Δράσης κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, καθώς επιβεβαιώνει ότι αδυνατεί πλέον να αξιολογήσει το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Όπως αναφέρει, πολλές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (όπως και η Ελλάδα) θεσμοθέτησαν τις περσινές οδηγίες, ωστόσο, άλλα κράτη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πλήρη απαγόρευση των λεγόμενων virtual asset, με αποτέλεσμα να μετακινηθούν οι συναλλαγές από πλατφόρμες σε πληρωμές μεταξύ δύο μερών. Αυτό έχει συμβάλει σε αύξηση των διευθύνσεων από όπου διακινούνται κρυπτονομίσματα, οι επίσημες μεγάλες πλατφόρμες έχουν λιγότερα στοιχεία για το σύνολο της αγοράς και, κατά συνέπεια, η γκρίζα πλευρά των κρυπτονομισμάτων μεγάλωσε και μετατοπίστηκε σε μια ακόμα πιο γκρίζα περιοχή.

  Για τον λόγο αυτό προτείνει την αναθεώρηση του τρόπου ελέγχου και την καθολική χρήση του "travel rule”, δηλαδή την πλήρη καταγραφή των στοιχείων των συναλλασσομένων σε όλα τα είδη και συστήματα πληρωμών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η έκθεση και η σύσταση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), καθώς διαπιστώνει ότι πέρα από τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών και τις παραδοσιακές ηλεκτρονικές συναλλαγές, έχουν προστεθεί σε αυτές τις πλατφόρμες συναλλαγές με κρυπτονομίσματα ή έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

  Συναλλαγές bitcoin με ή χωρίς virtual asset πάροχο μεταξύ 20216-2020 (πηγή: FATF-GAFI)

   

  Ταυτόχρονα με τη BIS, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ESMA) διαπιστώνουν διαφορές στο εποπτικό νομοθετικό πλαίσιο μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., αλλά και μεταξύ τραπεζών, επενδυτικών εταιρειών, συστημάτων πληρωμών, κλπ. Δηλαδή, με άλλο πλαίσιο ελέγχονται οι τράπεζες, με διαφορετικό τα συστήματα πληρωμών και με άλλο οι επενδυτικές εταιρείες.

  Έτσι, BIS, SEPA, EBA και ESMA προχώρησαν σε απλοποίηση του μηχανισμού εποπτείας και παράλληλα σε αυστηροποίηση. Η BIS και το European Payment Council (SEPA) εξέδωσαν σύσταση και αναλυτικές οδηγίες (ακόμα και για το επίπεδο δυσκολίας των κωδικών των πελατών των συστημάτων πληρωμών), δίνοντας έμφαση στα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στοιχεία των συναλλασσόμενων, όπως χώρα, ακριβής διεύθυνση (και ταυτοποίηση) κά. -πεδία που πλέον γίνονται υποχρεωτικά. To European Payment Council εστιάζει στην αύξηση της διαφάνειας στις συναλλαγές SEPA δηλαδή στις κινήσεις κεφαλαίων εντός Ε.Ε., περιλαμβανομένων εκείνων σε πραγματικό χρόνο (SEPA Inst).

  πιν
  Απόσπασμα από τις οδηγίες του European Payment Council για τα πώς θα καταχωρούνται τα στοιχεία των συναλλασσομένων σε μια κίνηση κεφαλαίων εντός Ε.Ε. (απλή και στιγμιαία, SCT και SCT Inst)

   

  ΕΒΑ και ESMA αποφάσισαν ότι πλέον όλοι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και συστημάτων πληρωμών που λειτουργούν στην Ε.Ε. θα εποπτεύονται όπως οι τράπεζες, δηλαδή από τις τραπεζικές εποπτικές αρχές και από τις εθνικές επιτροπές κεφαλαιαγορών. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα πρόσφατα εναρμονίστηκε με αυτή την οδηγία, εντάσσοντας μάλιστα τον έλεγχο των κρυπτονομισμάτων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς θεωρείται "επενδυτικό στοιχείο υψηλού ρίσκου” από τις ευρωπαϊκές αρχές.

  Επιπλέον, δίνεται προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου σε τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, συστήματα πληρωμών και σε κάθε οργανισμό που διακινεί χρήματα -φυσικό ή ηλεκτρονικό- να ελέγξει την καταλληλότητα των στελεχών σε καίριες θέσεις και να προχωρήσει, αν χρειάζεται σε αντικαταστάσεις. Θέσεις κλειδιά θεωρούνται για παράδειγμα ο οικονομικός διευθυντής, ο CFO μιας τράπεζας, τα στελέχη εσωτερικού ελέγχου κ.α. Οι ΕΒΑ και ESMA έχουν δώσει αναλυτικά τον κατάλογο των "ευαίσθητων θέσεων” συμπληρώνοντας ότι όποιος οργανισμός έχει αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη κάποια από τις υπηρεσίες αυτές (outsourcing), η ευθύνη παραμένει στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία ή το σύστημα πληρωμών που έκανε την ανάθεση. Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια καταλληλότητας, αυτά είναι η εμπειρία, οι τεχνικές και ουσιαστικές γνώσεις για το οικονομικό έγκλημα, τις πρακτικές, κά.

  Διαβάστε ακόμη:

  * Σφίγγει ο κλοιός στις online συναλλαγές από ΕΚΤ και ΤτΕ

  * Ξέπλυμα χρήματος: Κατάσχεση ρεκόρ κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ