Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 01-Ιουλ-2021 10:02

  Πώς θα επενδύονται οι εισφορές του νέου Επικουρικού

  Πώς θα επενδύονται οι εισφορές του νέου Επικουρικού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Ριζικές τομές στη διαχείριση των εισφορών των ασφαλισμένων εισάγει  το νομοσχέδιο το οποίο έφερε χθες σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εργασίας για την επικουρική ασφάλιση.

  Σύμφωνα με αυτό για κάθε νέο (από 1ης Ιανουαρίου 2022) ασφαλισμένο του επερχόμενου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης'' (ΤΕΚΑ) συστήνεται ένας ''ατομικός κουμπαράς'' στο οποίο θα συσσωρεύονται οι εισφορές του.

  Τα περιουσιακά στοιχεία του νέου Ταμείου επενδύονται στο σύνολό τους, αναφέρει το ίδιο νομοσχέδιο. Το ΤΕΚΑ επίσης θα μεριμνά ιδίως για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την επιλογή ποιοτικών επενδύσεων που προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών. 

  Παράλληλα το νέο Ταμείο θα παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής. Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι, μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα ή συνδυασμό προγραμμάτων.

  Επίσης, κάθε τρία χρόνια, θα μπορεί κάθε ασφαλισμένος να αλλάζει επενδυτικό πρόγραμμα.

  Κατά τα πρώτα έως 5 έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), οι αρμοδιότητες της Επιτροπής του εν λόγω Ταμείου όσον αφορά τις επενδύσεις των εισφορών ανατίθενται στην Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΔΕΚΤ - Α.Ε.Π.Ε.Υ.).

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο :

  * Για κάθε ασφαλισμένο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά, τουλάχιστον, οι καταβλητέες εισφορές, οι καταβληθείσες εισφορές, οι οφειλόμενες εισφορές, οι αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών και οι κρατήσεις

  * Τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΚΑ επενδύονται. Το Ταμείο μεριμνά ιδίως για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την επιλογή ποιοτικών επενδύσεων που προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών.

  * Το αποθεματικό παροχών του Ταμείου επενδύεται σε προϊόντα χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, όπως αυτά προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

  * Το νέο Ταμείο θα παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής. Το Ταμείο μπορεί να παρέχει στους ασφαλισμένους περισσότερα του ενός επενδυτικά προγράμματα κύκλου ζωής με διαφοροποιημένο επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με το προκαθορισμένο.

  * Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα ή συνδυασμό προγραμμάτων από το προκαθορισμένο μεταξύ των προσφερόμενων από το ΤΕΚΑ. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν επενδυτικό πρόγραμμα με αίτησή τους. Η αίτηση αλλαγής επενδυτικού προγράμματος μπορεί να υποβάλλεται ανά 3 έτη.

  * Στο ΤΕΚΑ συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) στη χάραξη και παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.

  Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής ανατίθενται στην Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΔΕΚΤ - Α.Ε.Π.Ε.Υ.).

  * Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) διορίζει έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυμα που κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία άδεια και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου.


  *Το Τ.Ε.Κ.Α. υποχρεούται να παρέχει πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ενημέρωση αυτή διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του Ταμείου. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικά τουλάχιστον οι Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου, οι πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών.

  Διαβάστε ακόμα: 

  * Tα βασικά συμπεράσματα των τριών μελετών για το νέο Επικουρικό

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ