Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 26-Ιουν-2021 13:08

  Μήνυμα υπερκάλυψης της AMK από μετόχους στην Alpha Bank

  Μήνυμα υπερκάλυψης της AMK από μετόχους στην Alpha Bank
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν για την πραγματοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 0,8 δισ. ευρώ καταρτίστηκε το Ενημερωτικό Δελτίο της Alpha Bank, το οποίο εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το ποσό της καθαρής αύξησης θα ανέλθει σε 750 εκατ. ευρώ (ύστερα από πληρωμές σε προμήθειες), η κατώτατη τιμή διάθεσης είναι 0,30 ευρώ (ονομαστική αξία μετοχών) και 1,20 ευρώ, ενώ ο αριθμός των νέων μετοχών θα προκύψουν από το πηλίκο του συνολικού ποσού που θα αντληθεί προς την τιμή διάθεσης. Η ΑΜΚ πραγματοποιείται αποκλειστικά για να ενισχυθεί η ικανότητα να αυξήσει περαιτέρω την πιστωτική της επέκταση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή με νέα δάνεια 8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέχρι το 2024, και συνολικά 10 δισ. ευρώ από τον όμιλο (Ελλάδα και εξωτερικό μέσω των θυγατρικών), όπως άλλωστε έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης.

  Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου, και υφιστάμενοι μέτοχοι είναι όσοι είναι κάτοχοι μετοχών της Alpha Bank την ημέρα έναρξης (ημερομηνία καταγραφής). Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί παράλληλα σε Ελλάδα και εξωτερικό με δημόσια προσφορά και βιβλίο προσφορών (ιδιωτική τοποθέτηση ή book building), με κατ’ αρχήν αναλογία 20% και 80%, αντίστοιχα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμμετέχει στη διεθνή προσφορά, μαζί με τους ειδικούς μετόχους εξωτερικού.

  Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, στις 23 Μαΐου, το ΤΧΣ γνωστοποίησε στην Alpha Bank την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην ΑΜΚ μέχρι του ποσοστού της υφιστάμενης συμμετοχής του (10,9%). Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής αποεπένδυσης, το ΤΧΣ θα πάρει μέρος μεν, αλλά θα περιορίσει το ποσοστό του γύρω στο 8-9%, μετά την αύξηση.

  Επιπρόσθετα, η Paulson & Co Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της) δήλωσε με επιστολή της στις 15 Ιουνίου προς το ΔΣ της Alpha Bank ότι θα συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσοστό 5,6% της προσφοράς που της αναλογεί (pro rata). Επίσης, με δημόσιες δηλώσεις τους έχουν επιβεβαιώσει τη θετική στάση η Blackrock και η Schroders, η οποία, μάλιστα, εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank με ποσοστό 5,2% στις 31 Μαΐου 2021.

  Ποσοστά μετόχων

  Στο ενημερωτικό δελτίο της Alpha Bank παρατίθενται τα ποσοστά των βασικών μετόχων πριν και μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υποθέτοντας ότι θα συμμετέχουν μέχρι το ποσοστό συμμετοχής τους και με την ανώτατη τιμή (1,20 ευρώ) που θα καθορίσει και τον αριθμό των μετοχών. Έτσι, προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

  • Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: 10,9%, πριν και μετά την αύξηση. Εάν το ΤΧΣ μειώσει το ποσοστό του, τότε θα αυξηθεί των υπολοίπων.

  • Paulson & Co: 5,6%, πριν και μετά την αύξηση.

  • Schroders Plc: 3,7% από 5,2% πριν την αύξηση.

  • Λοιποί μέτοχοι μετά την ΑΜΚ: 25,1%. Αναφέρεται σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, δηλαδή σε Ελλάδα και εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών (υφιστάμενοι) και εξαιρώντας το ΤΧΣ και την Paulson & Co. Inc.

  • Μέτοχοι πριν από την ΑΜΚ (κάτω του 5%): 54,7% συνολικά μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

  Κατανομή μετοχών

  Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ορίζουν τα εξής:

  • Για τη συμμετοχή στην αύξηση θα πρέπει ο επενδυτής να έχει μετοχές της Alpha Bank στις 28 Ιουνίου.

  • Οι Έλληνες επενδυτές μπορούν να εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, στην οποία, κατ’ αρχήν, αντιστοιχεί το 20% της συνολικής προσφοράς.

  • Οι ξένοι και ειδικοί επενδυτές (όπως το ΤΧΣ) θα εγγράφονται στο βιβλίο προσφορών, στο οποίο αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% της έκδοσης.

  • Σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους (βάσει ημερομηνία καταγραφής) δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν κάποιος επενδυτής εγγραφεί για περισσότερες μετοχές, τότε, κατ’ αρχήν ικανοποιείται το ποσοστό του, και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, τότε γίνεται νέα κατανομή.

  • Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας μπορεί να μεταφέρει αδιάθετες μετοχές από τη δημόσια προσφορά προς το βιβλίο προσφορών και αντίστροφα. Επίσης, μπορεί να μεταβληθεί η κατ’ αρχήν κατανομή 20%-80% εφόσον κρίνεται αναγκαίο βάσει της ζήτησης προς εξασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων.

  • Νέοι επενδυτές θα λάβουν μετοχές μόνο εάν υπάρξουν αδιάθετες μετοχές είτε από τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα είτε από το εξωτερικό.

  • Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της διεθνούς προσφοράς. Αυτή θα ισχύει και για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Η τιμή θα ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι η ανώτατη τιμή έχει οριστεί στο 1,20 ευρώ.

  • Ο αριθμός των νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα προκύψουν από τη διαίρεση του ποσού που θα συγκεντρωθεί (έως 800 εκατ.) προς την τιμή διάθεσης. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 13 Ιουλίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

  • Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν για την ΑΜΚ θα έχουν δικαίωμα ψήφου και θα έχουν δικαίωμα για μέρισμα από τη χρήση 2021, εφόσον το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο (υπάρχουν περιορισμοί μέχρι το 2022 λόγω της πανδημικής κρίσης).

  Το χρονοδιάγραμμα

  28.06.2021: Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.

  30.06.2021: Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

  01.07.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

  06.07.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

  09.07.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.*

  09.07.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

  13.07.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

  Όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σε μήνυμα του στους εργαζόμενους της τράπεζας, η αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, η πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας. "Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Project Galaxy και έχοντας διαθέσιμες περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των κεφαλαίων της, η Alpha Bank σχεδιάζει τη συναλλαγή αυτή από θέση ισχύος και με την υποστήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζών. Η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους. Επιπλέον, η δημόσια προσφορά μετοχών συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας. Με εφόδια την ηγετική θέση της στην αγορά, το ισχυρό της δίκτυο και την απαράμιλλη εταιρική φήμη της, η Alpha Bank επιταχύνει τον βηματισμό της, για να υποστηρίξει τους πελάτες της και να πρωταγωνιστήσει στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας μας", έχει υπογραμμίσει ο κ.Ψαλτης

  "Πρόκειται για μία απόφαση που εδράζεται στην ενδελεχή ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και στην κατανόηση της δυναμικής που καταγράφεται στην ελληνική κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο για αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας και επιστροφή σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης" έχει επίσης υπογραμμίσει.

  Τα οφέλη από την αύξηση

  Τα αναμενόμενα οφέλη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την περίοδο 2021-2024 όπως έχει επισημάνει ο κ. Ψάλτης σε μήνυμα του στους εργαζόμενους του Ομίλου είναι:

  •Να αξιοποιήσει το προβάδισμα της πρώτης κίνησης, εδραιώνοντας θέση σηματωρού στις επιχειρηματικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης

  •Να βελτιώσει την κερδοφορία της, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 10%

  •Να ενισχύσει τις πηγές εσόδων της με στρατηγικές κινήσεις, όπως η συνεργασία μας με την Generali και η επανατοποθέτηση των διεθνών μας δραστηριοτήτων.

  To Ενημερωτικό Δελτίο και η Πρόσκληση προς τους μετόχους είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της Alpha Bank, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  *Διαβάστε ακόμα:

  -Alpha Bank: Στην τελική ευθεία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ