Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Ιουν-2021 16:13

  Σε πρώτο χρόνο οι παρεμβάσεις για απεργίες - συνδικαλιστές

  Σε πρώτο χρόνο οι παρεμβάσεις για απεργίες - συνδικαλιστές
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Σε δύο ''δόσεις'' θα εφαρμοστούν κρίσιμες αλλαγές που προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο του Υπουργού Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, στο συνδικαλιστικό νόμο.

  Αυτό προβλέπει το ίδιο το νομοσχέδιο (άρθρο 100), θέτοντας ως ''ορόσημα'' δύο ημερομηνίες. Η πρώτη ημερομηνία είναι η δημοσίευση του επερχόμενου νέου νόμου (σ.σ. μετά τις 17 Ιουνίου), ενώ η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 1η Ιανουαρίου του 2022. 

  Έτσι ορισμένες αλλαγές (πχ εγγραφή στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των συνδικάτων που συστάθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 1982) θα ισχύσουν αμέσως μετά την αναμενόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου Χατζηδάκη (σ.σ. 17 Ιουνίου), ενώ κάποιες άλλες (πχ υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος για τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξ αποστάσεως στις συνελεύσεις) θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

  Πιο αναλυτικά οι κρίσιμες συνδικαλιστικές αλλαγές, με κριτήριο τον χρόνο της εφαρμογής τους, έχουν ως ακολούθως:

  Τι θα ισχύσει αμέσως  μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου

  * Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συστάθηκαν μετά τη δημοσίευση του συνδικαλιστικού νόμου του 1982 (σ.σ. 1 Ιουλίου 1982) πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αμέσως μετά τη  δημοσίευση του επερχόμενου νόμου (σ.σ. μετά την 17η Ιουνίου).

  Σημειώνεται πως όσες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν εγγραφούν στο εν λόγω Μητρώο, δεν θα έχουν δικαίωμα (συνδικαλιστικής) δράσης.

  * Οι διατάξεις που αφορούν στην ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας και τη νομιμότητα απεργίας, τον δημόσιο διάλογο, την προστασία δικαιώματος στην εργασία, τις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, τη γνωστοποίηση απεργίας και τις συνδικαλιστικές άδειες εφαρμόζονται για απεργίες μετά την έναρξη ισχύος του επερχόμενου νόμου (σ.σ. μετά την 17η Ιουνίου).

  Έτσι από την επομένη της 17ης Ιουνίου 2021 και έπειτα, για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας, συμπεριλαμβανομένων των ολιγόωρων στάσεων εργασίας, απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής του οργάνωσης 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την πραγματοποίησή της.

  Επίσης, η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και να παρέχουν αυτήν χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους από οιονδήποτε. Αν υπάρξει παραβίαση της υποχρέωσης της παραπάνω περίπτωσης, η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφαση που λαμβάνεται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία. Εξάλλου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, καθώς και σε προβλεπόμενους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταθέσουν ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας) αίτηση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας.

  Κατά τη διάρκεια της απεργίας, επίσης, η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων (Προσωπικό Ασφαλείας).

  Στις υπηρεσίες σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, πέραν του προσωπικού ασφαλείας διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας (Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας). Οι στοιχειώδεις αυτές ανάγκες ορίζονται ως τουλάχιστον το ⅓ της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας.

  * Οι συμφιλιωτικές διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει προ της έναρξης ισχύος του επερχόμενου νόμου (δηλ. προ της 17ης Ιουνίου 2021) ενώπιον Επιθεωρητή Εργασίας, ολοκληρώνονται σύμφωνα με το πλαίσιο που ισχύει πριν την ψήφιση του επερχόμενου νόμου.

  Με άλλα λόγια και σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την παραπάνω διάταξη, οι συμφιλιωτικές διαδικασίες που θα ξεκινήσουν μετά την έναρξη ισχύος του επερχόμενου εργασιακού νομοσχεδίου Χατζηδάκη θα ''τρέξουν'' με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που αυτός προβλέπει.

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο τέλος της συμφιλιωτικής διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό Συμφιλίωσης, στο οποίο βεβαιώνεται η συμφωνία ή η διαφωνία των μερών, αφού προηγουμένως έχουν καταχωρηθεί συνοπτικά οι προτάσεις και αντιπροτάσεις των μερών. Το πρακτικό υπογράφεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον επιληφθέντα συμφιλιωτή.

  Σε περίπτωση που η διένεξη προκύψει κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και η συμφιλιωτική διαδικασία καταλήξει σε συμφωνία, ακολουθεί η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας.

  Το Πόρισμα Συμφιλίωσης δεν είναι δεσμευτικό και κοινοποιείται από τη γραμματεία του Ο.ΜΕ.Δ. στα μέρη, που μετείχαν στη διαδικασία συμφιλίωσης. Στην περίπτωση διαβούλευσης με αντικείμενο ομαδικές απολύσεις και επέκτασης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το Πόρισμα Συμφιλίωσης κοινοποιείται και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας από τον συμφιλιωτή, μέσω της γραμματείας του Ο.ΜΕ.Δ.

  Τι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2022

  * Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συστάθηκαν προ της δημοσίευσης του συνδικαλιστικού νόμου του 1982 (δηλαδή συστάθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 1982 οπότε δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο εν λόγω νόμος) μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων έως την 1η Ιανουαρίου του 2022.

  Σημειώνεται πως όσες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν εγγραφούν στο εν λόγω Μητρώο, δεν θα έχουν δικαίωμα (συνδικαλιστικής) δράσης.

  * Η υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος για τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξ αποστάσεως τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και στις αρχαιρεσίες ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

  Αυτό σημαίνει πως έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι γενικές συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες θα μπορούν να γίνονται με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

  Σημειώνεται πως βάσει του νομοσχεδίου Χατζηδάκη, η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορία με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Tα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ηλεκτρονικών ψήφων εισάγονται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε..


  * Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις που θα κατατεθούν από 1ης Ιανουαρίου 2022 οφείλουν να έχουν κωδικοποιημένες τις διατάξεις τους.

  Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, σε σχέση με τις διαιτητικές αποφάσεις προβλεπει πως σε περίπτωση που δεν ασκηθεί έφεση, κατά απόφασης διαιτησίας που εκδόθηκε , τα μέρη, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας εφέσεως, μπορούν να ασκήσουν αγωγή περί του κύρους αυτής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η αγωγή αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του ίδιου Κώδικα.

  Η σχετική αγωγή εγείρεται από συμμετέχοντα στη συλλογική διαφορά μέρη, η δε εκδοθησομένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσμευόμενα από τη διαιτητική απόφαση μέρη. Η δικάσιμος ορίζεται εντός 45 ημερών από την κατάθεση της αγωγής ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποθέσεων της δικασίμου. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκείται εντός 15 ημερών από την επίδοση της πρωτόδικης απόφασης. Η δικάσιμος της έφεσης ορίζεται εντός 30 ημερών από την άσκησή της. Η προθεσμία κλήτευσης είναι 15 ημέρες πριν από τη συζήτηση.

  Σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, κατά απόφασης διαιτησίας η οποία εκδόθηκε, τα μέρη μπορούν να ασκήσουν αγωγή περί του κύρους αυτής, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ενώπιον του Εφετείου. Η αγωγή αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  Η σχετική αγωγή εγείρεται από συμμετέχοντα στη συλλογική διαφορά μέρη, η δε εκδοθησομένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσμευόμενα από την τελική διαιτητική απόφαση μέρη.

  Η δικάσιμος ορίζεται εντός 45 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα τον αριθμό των υποθέσεων της δικασίμου. Στην περίπτωση αυτή το Εφετείο μπορεί να κρίνει και το κύρος της απόφασης διαιτησίας. Η άσκηση της αγωγής αναστέλλει την ισχύ της προσβαλλόμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της αγωγής.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ