Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Μαϊ-2021 09:08

  Αναρτήθηκε στη ''δημόσια διαβούλευση'' το εργασιακό νομοσχέδιο

  Αναρτήθηκε στη ''δημόσια διαβούλευση'' το εργασιακό νομοσχέδιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Στην πλατφόρμα της ''δημόσιας διαβούλευσης'' (opengov.gr) αναρτήθηκε χθες το βράδι το εργασιακό νομοσχέδιο. Το εν λόγω ν/σ προβλέπει 125 άρθρα, ενώ χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη :

  - Μέρος Ι: Κύρωση της σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης ''για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας'' και υιοθέτηση μέτρων για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία.


  - Μέρος ΙΙ: Ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στο χώρο της εργασίας

  - Μέρος ΙΙΙ: Ρυθμίσεις για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

  Κεφάλαιο Α: Ενσωμάτωση οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γονείς και τους φροντιστές

  Κεφάλαιο Β : Κωδικοποίηση ρυθμίσεων αδειών σχετικών με την προστασία της οικογένειας

  Κεφάλαιο Γ: Κοινές διατάξεις για άδειες

  - Μέρος ΙV: Ρυθμίσεις για την προστασία της εργασίας

  Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις ατομικού εργατικού δικαίου

  Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για σύγχρονες μορφές εργασίας

  Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για το πληροφοριακό σύστημα ''Εργάνη ΙΙ''

  Κεφαλάιο Δ: Ρυθμίσεις συλλογικού Εργατικού Δίκαιου

  - Μέρος V: Σύσταση ανεξάρτητης αρχής ''Επιθεώρηση Εργασίας''.  

  Πιο αναλυτικά τα περιεχόμενα  του νομοσχεδίου έχουν ως εξής  :

  ΜΕΡΟΣ I: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 190 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

  Άρθρο 1 Κύρωση διεθνούς σύμβαση


  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


  Άρθρο 2 - Σκοπός

  Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρμογής

  Άρθρο 4- Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία

  Άρθρο 5- Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης

  Άρθρο 6- Υποχρεώσεις εργοδότη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

  Άρθρο 7- Πρόγραμμα προληπτικής δράσης

  Άρθρο 8- Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας και επίβλεψη της υγείας

  Άρθρο 9- Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης0

  Άρθρο 10 -Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών

  Άρθρο 11 Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

  Άρθρο 12 -Δικαιώματα θιγομένων – Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης


  Άρθρο 13- Απαγόρευση αντιποίνων


  Άρθρο 14- Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων


  Άρθρο 15- Αντιστροφή του βάρους απόδειξης


  Άρθρο 16- Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)


  Άρθρο 17- Αρμοδιότητα Επιθεώρησης Εργασίας


  Άρθρο 18 -Επίλυση διαφορών λόγω βίας ή παρενόχλησης ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας


  Άρθρο 19- Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας

  Άρθρο 20- Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4604/20190


  Άρθρο 21- Σήμα Ισότητας – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4604/2019


  Άρθρο 22 -Εξουσιοδοτικές διατάξεις


  Άρθρο 23- Μεταβατικές διατάξεις


  ΜΕΡΟΣ ΙII: Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου και Ρυθμίσεις για τις Άδεις που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158


  Άρθρο 24- Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 25- Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 26 -Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)0 Σχόλια


  Άρθρο 27- Άδεια πατρότητας (άρθρα 4 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

  Άρθρο 28 -Γονική άδεια (άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

  Άρθρο 29 -Άδεια φροντιστή (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 30 -Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 7 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 31 -Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 32 -Φορείς ισότητας για τα περί διακρίσεων ζητήματα που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος (Άρθρο 15 της Οδηγίας (EE) 2019/1158 )

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ Άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας


  Άρθρο 33- Πεδίο εφαρμογής


  Άρθρο 34- Άδεια μητρότητας


  Άρθρο 35- Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής


  Άρθρο 36 -Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας


  Άρθρο 37- Άδεια φροντίδας τέκνου


  Άρθρο 38- Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου


  Άρθρο 39 -Άδεια γάμου


  Άρθρο 40- Άδεια προγεννητικών εξετάσεων


  Άρθρο 41 -Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία


  Άρθρο 42- Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους


  Άρθρο 43- Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών


  Άρθρο 44- Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών


  Άρθρο 45- Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες0 Σχόλια


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β


  Άρθρο 46- Εργασιακά δικαιώματα (άρθρα 10 και 16 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 47- Απαγόρευση διακρίσεων (άρθρα 11 και 14 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 48 -Προστασία από την απόλυση και βάρος απόδειξης (άρθρο 12 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 49- Έννομη προστασία (Άρθρο 16 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)


  Άρθρο 50 -Κυρώσεις


  Άρθρο 51- Διάδοση πληροφοριών (άρθρο 17 της Οδηγίας (EE) 2019/1158 )


  Άρθρο 52 -Εξουσιοδοτικές διατάξεις


  Άρθρο 53- Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις


  ΜΕΡΟΣ ΙV: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


  Άρθρο 54- Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας


  Άρθρο 55- Ανάπαυση εργαζομένων


  Άρθρο 56 - Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης


  Άρθρο 57 - Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας


  Άρθρο 58 -Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας


  Άρθρο 59 - Αργία


  Άρθρο 60 - Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής


  Άρθρο 61 -Άδεια άνευ αποδοχών


  Άρθρο 62 - Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας


  Άρθρο 63 - Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών


  Άρθρο 64 - Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας


  Άρθρο 65 - Προστασία από τις απολύσεις

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  Άρθρο 66 - Τηλεργασία


  Άρθρο 67 - Συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες


  Άρθρο 68 - Συμβατική σχέση συνεργατικών ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών


  Άρθρο 69 - Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων υπηρεσιών – φυσικών προσώπων


  Άρθρο 70 - Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών


  Άρθρο 71 - Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους


  Άρθρο 72 - Εξουσιοδοτική διάταξη


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"


  Άρθρο 73 - Σκοπός και λειτουργία


  Άρθρο 74 - Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας


  Άρθρο 75 - Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εκπρόθεσμα


  Άρθρο 76 - Ενιαίοι κωδικοί και μητρώα μεταξύ Επιθεώρησης Εργασίας-e-ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ


  Άρθρο 77 - Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων


  Άρθρο 78 - Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ


  Άρθρο 79- Εξουσιοδοτικές διατάξεις


  Άρθρο 80 -Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α, Β και Γ


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


  Άρθρο 81 - Είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων


  Άρθρο 82 - Καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων


  Άρθρο 83 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων


  Άρθρο 84 - Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων


  Άρθρο 85 - Γενική Συνέλευση μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων


  Άρθρο 86 - Ψηφοφορία


  Άρθρο 87 - Προστασία συνδικαλιστικής δράσης


  Άρθρο 88 - Δημοκρατία στους τόπους εργασίας


  Άρθρο 89 - Συνδικαλιστικές άδειες


  Άρθρο 90 - Γνωστοποίηση απεργίας και στάσεων εργασίας


  Άρθρο 91 - Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου


  Άρθρο 92 - Προστασία δικαιώματος στην εργασία


  Άρθρο 93 - Δημόσιος διάλογος


  Άρθρο 94 - Προσωπικό Ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας


  Άρθρο 95 - Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας – Νομιμοποίηση εκπροσώπων –


  Άρθρο 96 - Πεδίο εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων εργασίας


  Άρθρο 97 - Συμφιλίωση


  Άρθρο 98 - Δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων


  Άρθρο 99 - Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις Κεφαλαίου Δ0 Σχόλια


  ΜΕΡΟΣ V: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"


  Άρθρο 100 - Σύσταση


  Άρθρο 101 - Αρμοδιότητες


  Άρθρο 102 - Λειτουργική ανεξαρτησία


  Άρθρο 103 - Σχέση με τη Βουλή και διοικητικές αρχές

  Άρθρο 104 Σχέσεις με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

  Άρθρο 105 - Όργανα Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας


  Άρθρο 106 -Συμβούλιο Διοίκησης


  Άρθρο 107 -Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης


  Άρθρο 108 -Διαδικασία επιλογής και διορισμού Συμβουλίου Διοίκησης


  Άρθρο 109 - Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση μελών του Συμβουλίου Διοίκησης


  Άρθρο 110 - Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, εκλογή Προέδρου και λήψη αποφάσεων


  Άρθρο 111- Διοικητής


  Άρθρο 112 Αρμοδιότητες Διοικητή0


  Άρθρο 113 - Διαδικασία επιλογής και διορισμός Διοικητή


  Άρθρο 114 - Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση Διοικητή


  Άρθρο 115 - Οργανικές θέσεις


  ΄Αρθρο 116 - Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον αμοιβή


  Άρθρο 117 - Προϋπολογισμός


  Άρθρο 118 - Οικονομική διαχείριση


  Άρθρο 119 - Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός της Επιθεώρησης Εργασίας


  Άρθρο 120 - Επιτάχυνση επίλυσης διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας


  Άρθρο 121 - Ταχεία διαδικασία επιβολής προστίμων


  Άρθρο 122 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις


  Άρθρο 123 Μεταβατικές διατάξεις


  ΜΕΡΟΣ VI: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 187 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


  Άρθρο 124 - Κύρωση διεθνούς σύμβασης


  Άρθρο 125 - Έναρξη ισχύος

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ