Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 20-Μαρ-2021 20:00

  Όλες οι παρεμβάσεις που έρχονται σε εργασιακό, κατώτατο μισθό και διαιτησία

  Όλες οι παρεμβάσεις που έρχονται σε εργασιακό, κατώτατο μισθό και διαιτησία
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Παρεμβάσεις σε 6 βασικά πεδία προβλέπει το ετήσιο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας για φέτος.

  Τα πεδία αυτά είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των συστημάτων της αγοράς εργασίας, η συσχέτιση του κατώτατου μισθού με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ο εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, η αναδιοργάνωση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και η εναρμόνιση εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και ασφάλεια και την απόσπαση εργαζομένων.

  Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές ανά πεδίο οι οποίες προβλέπονται ανά πεδίο παρέμβασης έχουν ως εξής :

  1. Ενίσχυση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων

  Για την επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της αδήλωτης, ξεκινάει η αναβάθμιση του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και η αναβάθμιση και υλοποίηση του συστήματος risk analysis στους ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη στόχευση των ελέγχων.

  Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις έχουν ως ακολούθως:

  -Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ)

  Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αναβάθμιση και μετεξέλιξη του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, την υποστήριξη της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας. Απαιτείται διεθνής διαγωνισμός.

  -Αναβάθμιση και υλοποίηση του συστήματος risk analysis for targeted inspections (ΣΕΠΕ)

  Μελέτη για την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής των στοχευμένων ελέγχων, επέκταση και εφαρμογή των προληπτικών μέτρων risk analysis για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. (Έχει υποβληθεί ΤΔ στο ΕΠΑΝΑΔ)

  -Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων

  Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου για την πλήρη εφαρμογή του Λευκού Μητρώου (Ν.4310/2014)

  -Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία

  Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου για την πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Παραβατών για την αδήλωτη εργασία (Ν.4635/2019)

  2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Συστημάτων της Αγοράς Εργασίας

  Περιλαμβάνει μια σειρά κρίσιμων και χρήσιμων ψηφιακών παρεμβάσεων στα συστήματα υποστήριξης της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας όπως ομογενοποίηση κωδικολογίων ασφάλισης , Ψηφιακό σύστημα για την υγεία και ασφάλεια, Διασύνδεση ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ- ΟΠΣ ΣΕΠΕ.Αναλυτικά:

  -Κάρτα Εργασίας

  Ο σκοπός του έργου είναι να επεκταθεί η χρήση της κάρτας εργασίας σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης της κατάλληλης υποδομής back-office στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη λήψη της εισαγωγής και της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, την πρόβλεψη για τη χρήση εναλλακτικών μέσων για την σήμανση των σημείων εισόδου και εξόδου στον χώρο εργασίας, την πρόβλεψη για την κάλυψη ειδικών περιπτώσεων όπως κινητές μονάδες και χώρους εργασίας

  -Ομογενοποίηση κωδικολογίων ασφάλισης - Ενιαία ροή για τα δεδομένα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης

  Ο σκοπός του έργου είναι η πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ ΟΠΣ ΕΦΚΑ και ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προ-συμπλήρωση των δεδομένων ΑΠΔ ή / και η υποβολή τους μέσω ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η οποία, με τη σειρά της, θα οδηγήσει σε μειωμένη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και αυξημένη εγκυρότητα των δεδομένων.

  -Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

  Στόχος του έργου είναι η μελέτη και ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και τη διευκόλυνση των τεχνικών ασφαλείας και των ιατρών εργασίας στο επίπεδο της αρχικής τους εκπαίδευσης καθώς και της συνεχούς αναβάθμισής τους και ενημέρωσής τους.

  -Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ – Δημιουργία Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου – Ενοποίηση με ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και Ψηφιοποίηση Προστίμων

  Μετά από σχεδόν πέντε συνεχόμενα έτη λειτουργίας, το ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να αναβαθμιστεί σημαντικά με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών / λειτουργιών, τη βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη και τη συνολική εμπειρία του χρήστη και να ενσωματωθεί καλύτερα στο οικοσύστημα υποδομής πληροφορικής του Υπουργείου.

  -Ψηφιακός Μηχανισμός για τη Συλλογή δεδομένων για την Εξαγωγή του Κατώτατου Νομοθετημένου Μισθού

  Σκοπός είναι η δημιουργία ψηφιακού μηχανισμού που θα συλλέγει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προκειμένου ο ελάχιστος μισθός να είναι σύμφωνος με την πραγματική πορεία / πρόοδο της οικονομίας, να στηρίξει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

  -Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη του μηχανισμού διάγνωσης και της διασύνδεσης με το Υπουργείο Παιδείας/ ΕΟΠΠΕΠ/ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – Γέφυρα για Μαθητεία

  3. Συσχέτιση του κατώτατου μισθού με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας

  Για τη διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού μέχρι σήμερα ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βάσει της οποίας γίνεται διαβούλευση της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψιν τις προοπτικές για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.Συγκεκριμένα:

  -Μηχανισμός προσδιορισμού του κατώτατου μισθού

  Προβλέπεται εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 Ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  4. Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

  Προβλέπεται ένα σύγχρονο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που τροποποιεί και συμπληρώνει σημαντικούς τομείς της εργατικής νομοθεσίας όπως τα χρονικά όρια, την τηλεργασία και το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις έχουν ως εξής: 

  -Ρύθμιση θεμάτων αγοράς εργασίας (Σχέδιο Νόμου)

  Το Σχέδιο Νόμου θα περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο ρυθμίσεων για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με: την κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο, τα χρονικά όρια εργασίας, την ενσωμάτωση της Οδηγίας περί ισορροπίας προσωπικής-επαγγελματικής ζωής, τον εκσυγχρονισμό του συνδικαλιστικού νόμου.

  -Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του νέου πλαισίου εργατικής νομοθεσίας

  5. Αναδιοργάνωση του ΟΜΕΔ

  Περιλαμβάνει μελέτη ,μέσω τεχνικής βοήθειας, για τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΜΕΔ και πιλοτική εφαρμογή του νέου μοντέλου:

  -Μελέτη αναδιοργάνωσης του ΟΜΕΔ

  Προβλέπεται εξορθολογισμός του συστήματος μεσολάβησης και διαιτησίας, αναμόρφωση/βελτίωση της επίλυσης εξωδικαστικών εργατικών διαφορών, με εγκυρότητα, ταχύτητα, πληρότητα φακέλου, ανάληψη νέας αρμοδιότητας, ήτοι, συμφιλίωση συλλογικών εργατικών διαφορών η οποία περνάει στον ΟΜΕΔ, αναβάθμιση αξιοπιστίας ΟΜΕΔ, βελτίωση/Ενίσχυση επαγγελματικών προσόντων Μεσολαβητών Διαιτητών.

  -Πιλοτική εφαρμογή νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΜΕΔ

  6. Εναρμόνιση εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και ασφάλεια και την απόσπαση εργαζομένων (Ενσωμάτωση Οδηγιών)

  Περιλαμβάνει την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό, σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την απόσπαση εργαζομένων και, συγκεκριμένα, την ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής. Βρίσκεται υπό κατάρτιση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την και της οδηγίας 2019/1832 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές. Βρίσκεται υπό κατάρτιση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ενσωμάτωση της Οδηγίας

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ