Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 07-Ιαν-2021 12:50

  Κυβέρνηση κατά Novartis

  Κυβέρνηση κατά Novartis
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Τάσου Δασόπουλου

  Σε προσφυγή στην δικαιοσύνη για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης κατά του ελληνικού δημοσίου κατά της NOVARTS Hellas ΑΕΒΕ προχωρά η ελληνική κυβέρνηση, μετά από σχετική εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

  Στην γνωμοδότηση του ΝΣΚ προτείνεται, επίσης, η συλλογή στοιχείων από τις αρχές της ΗΠΑ, έλεγχοι στην εταιρεία από την ΑΑΔΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και αποκλεισμός της NOVARTIS από την σύναψη συμβάσεων με την Κυβέρνηση και των ΝΠΔΔ και αποζημίωση για τον ΕΟΠΠΥ και τον e-EFKA

  Η Κυβέρνηση, ζήτησε, διά των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως κατ’ εξοχήν, βάσει του Συντάγματος, νομικού συμπαραστάτη του Δημοσίου, την υπόδειξη των ενδεικνυόμενων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης έχουν υποστεί οι ως άνω φορείς από μη νόμιμες ενέργειες της εταιρείας.

  Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, σε στενή συνεργασία, θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς ανταπόκριση στις προτάσεις της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., με σκοπό την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των θιγομένων φορέων.

  Στην ομόφωνη γνωμοδότησή του το ΝΣΚ, με βάση τα στοιχεία που είχε στην διάθεση του, προτείνει την εξής νομικές ενέργειες:

  1. Την άσκηση αγωγής κατά την εταιρείας NOVARTIS Hellas AEBE για προσβολή της προσωπικότητας του Δημοσίου και των λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων με αίτημα την μη επανάληψη της προσβολής αυτής στο μέλλον και την χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την συμπεριφορά των οργάνων και προστηθέντων της

  2. Άσκηση αγωγής για την ανόρθωση της υλικής ζημίας κατά του δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων κατά τον προσδιορισμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ύψους αυτής .

  3. Εξέταση κατά περίπτωση της δυνατότητας παράσταση του Δημοσίου ή και των λοιπών δημόσιων νομικών προσώπων ( ΕΟΠΠΥ e-EFKA κλπ ) για υποστήριξη της κατηγορίας σε εκκρεμείς ποινικές δίκες κατά το μέρος που στις υποθέσεις αυτές εντάσσονται τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την παράνομη συμπεριφορά των στελεχών της εταιρίας όπως αυτή περιγράφεται στην συμφωνία αναστολής δίωξης (ΣΑΔ ) κυρίως για να υπάρξει πρόσβαση στα στοιχεία των ποινικών δικογραφιών και σε κάθε περίπτωση την υποβολή αιτήματος προς τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές για παροχή αντιγράφων των δικογραφιών αυτών .

  4. Αμεση διαβίβαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Συμφωνίας Αναστολής δίωξης και των λοιπών στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με την παράνομη συμπεριφορά της εταιρίας στην Ελλάδα προκειμένου να ενεργηθούν τα προβλεπόμενα .

  5. Άμεση διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές της ΑΑΔΕ της Συμφωνίας Αναστολής Δίωξης και των υπολοίπων στοιχείων για την παράνομη δραστηριότητα της εταιρίας στην Ελλάδα για να ενεργηθούν τα προβλεπόμενα .

  6. Με δεδομένη την ομολογημένη παράνομη συμπεριφορά που περιγράφεται στην ΣΑΔ η οποία συνιστά ενεργητική δωροδοκία αλλά και σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα η περίπτωση αποκλεισμού της εταιρίας από την διαδικασία σύναψης συμβάσεων με τ ην Κυβέρνηση τα νομικά πρόσωπα και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και εγγραφής της στον κατάλογο των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων , που τηρείται στην Εθνική Βάση Δημοσίων συμβάσεων με την επιφύλαξη περιπτώσεων συνδρομής επιτακτικών αναγκών δημοσίου συμφέροντος μεταξύ των οποίων και η προστασία της δημόσιας υγείας .

  7. Η άμεση αποστολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ για την παροχή όλων των στοιχείων της υπόθεσης που αφορούν την δράση της "NOVARTIS HELLAS ΑΕΒΕ βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή άλλων αρχών των ΗΠΑ και αποτελούν την βάση για την υπογραφή της αναστολής της Συμφωνίας Αναστολής Δίωξης

  8. Επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων του Ελληνικού δημοσίου κατά την διαδικασία του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ εάν και εφόσον υφίσταται νόμιμος τίτλος κατά της εταιρίας και

  9. Πρόσκληση της εταιρίας για εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που έχει προκύψει με σκοπό την καταβολή αποζημίωσης για την ανόρθωση της ζημίας που το δημόσιο και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα υπέστησαν από την ομολογημένη παραβατική συμπεριφορά της.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ