Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 12-Δεκ-2020 08:00

  Ταμεία: Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός των 42 δισ. ευρώ για το 2021

  Ταμεία: Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός των 42 δισ. ευρώ για το 2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Πλεόνασμα με "αστερίσκο" τις αβεβαιότητες που αντικειμενικά φέρνει στα έσοδα του η εξέλιξη της πανδημίας προβλέπει ο προϋπολογισμός του e-ΕΦΚΑ για το 2021. 

  Πιο συγκεκριμένα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2021 σημειώνεται χαρακτηριστικά πως "το ταμειακό αποτέλεσμα των τριών κλάδων ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ αναμένεται να διαμορφωθεί στις 31.12.2021 στο ποσό των 160,2 εκατ. €έναντι εκτίμησης ποσού 482,35 εκατ. € για το έτος 2020.Το δε δημοσιονομικό αποτέλεσμα (δηλ. μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων) αναμένεται να διαμορφωθεί σε 260,4 εκατ. € έναντι εκτίμησης έτους 2020 ποσού 224,85εκατ. €".

  Τα συνολικά έσοδα το 2021 θα ανέλθουν στα 42,208 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά  έξοδα σε 42,047 δισ. ευρώ. 

  Ωστόσο, επίσης,  αναφέρεται πως  "θεωρείται δεδομένο ότι η πρωτοφανής υγειονομική πανδημία που εμφανίστηκε στο Α ́3μηνο του 2020 με την εξάπλωση του Covid-19,που συνεχίζει, δυστυχώς, να εξελίσσεται, αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις μας επί των ασφαλιστικών εσόδων για το 2020, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα, όπως παρουσιάζονται στο παρόν σχέδιο του Π/Υ έτους 2021.

  Η εξέλιξη του επιδημιολογικού φαινομένου Covid-19 αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των προβλέψεων για το έτος 2021 και ως εκ τούτου το παρόν σχέδιο καταρτίστηκε ως προς το σκέλος των Εσόδων υπό καθεστώς αντικειμενικών συνθηκών αβεβαιότητος, λαμβάνοντας υπόψη δημοσιονομικά έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται προς αντιμετώπισή του".

  Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την ίδια εισήγηση,  από πλευράς του e-ΕΦΚΑ "αναμένεται γενικά, αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων Κύριας Ασφάλισης κατά 3,48% έναντι των εκτιμήσεων για το 2020, μείωση κατά 5,57% ασφαλιστικών εσόδων του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και αύξηση 1,36% των ασφαλιστικών εσόδων του κλάδου Εφάπαξ Παροχών.

  Επίσης, ως προς τις προβλέψεις των εισπράξεων για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου για προσαρμογή στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αναμένεται ότι στο 2021 θα είναι αυξημένες κατά 35,28% έναντι εκτιμήσεων έτους 2020".

  Το "μέτωπο" των εσόδων

  Παράλληλα,  στο ίδιο "μέτωπο", δηλαδή αυτό  των εσόδων, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αναφέρεται πως  οι βασικοί άξονες δράσης για τη συμμόρφωση και την αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών (τρεχουσών εισφορών και καθυστερούμενων οφειλών) περιλαμβάνουν :

  - Tην αυτοματοποίηση των ουσιαστικών ελέγχων μέσω της διασύνδεσης με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που καταγράφει το συνόλου των εργοδοτών και των εργαζομένων μισθωτής εργασίας.

  -Tην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης, μέσω της εφαρμογής ανασχεδιασμένων διαδικασιών ελέγχου και της αξιοποίησης μεθόδων riskanalysis.

  - Tην ενεργοποίηση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης  για το Δημόσιο και την πλήρη ενσωμάτωση των λοιπών φορέων (όπως ΤΑΥΤΕΚΩ) που μέχρι σήμερα δεν έχουν ενσωματωθεί,

  - Tη βελτίωση του μηχανισμού Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (ΕΔΚ).

   - Tην ηλεκτρονική έκδοση Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ).

  - Tη συστηματική διασταύρωση των οφειλετών με στοιχεία της ΑΑΔΕ και του ΓΕΜΗ.

  - Το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για τη διατήρηση των οφειλετών στη ρύθμιση.

  Η κρατική επιχορήγηση θα ανέλθει στο ποσό των 14,37 δισ. € έναντι 14,31 δισ. € έτους 2020.

  Επιπλέον, αναμένεται έκτακτη επιχορήγηση 245 εκατ. € για την κάλυψη της απώλειας του κοινωνικού πόρου, βάσει του ν.3863/10, σε ποσοστό 30%επίτων ασφαλιστικών εσόδων ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ από μισθωτή εργασία, εξαιτίας της μείωσης του ασφαλίστρου υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ από 01.01.2021.

  Το "μέτωπο" των συντάξεων και των παροχών σε χρήμα

  Σε σχέση με το "μέτωπο" των δαπανών, δηλαδή των συντάξεων και των παροχών σε χρήμα, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ αναφέρεται αναμένεται δε, αύξηση του ύψους των συντάξεων της Κύριας Ασφάλισης κατά 2,32% έναντι του έτους 2020.

  Για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης αναμένεται μείωση 2,94%, ενώ για τον κλάδο Εφάπαξ Παροχών εκτιμάται μείωση δαπάνης κατά 32,09%.

  Οι παροχές σε χρήμα, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για κατασκηνωτικά προγράμματα, λοιπές προνοιακές παροχές, καθώς και μέρους μεταβιβαστικών πληρωμών που αφορούν κυρίως σε παροχές προς ασφαλισμένους ΟΓΑ για βρεφονηπιακούς σταθμούς, πληρωμές και υποχρεώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από μέρος της αδιάθετης επιχορήγησης του 2018, για κατηγορίες συνταξιούχων εκτιμώνται στο ποσό των 365εκ. €, έναντι εκτιμήσεων για το 2020 ποσού 396 εκατ. €.

  Η αυξημένη δαπάνη έτους 2020 οφείλεται στην αποπληρωμή σωρευμένων υποχρεώσεων, κυρίως ασφαλισμένων ΟΓΑ".

  Απλήρωτες υποχρεώσεις

  Σε σχέση με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των ταμείων, αναφέρεται πως "πέραν των αναγκαίων για τη χρήση του 2021 πιστώσεων, γίνεται επαρκής πρόβλεψη των εκκρεμών υποχρεώσεων μέχρι 31.12.20 του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών, συνολικού ποσού 325 εκατ. €, εκ των οποίων ποσό 111εκατ. € αφορά σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κλ. Υγείας των ενταχθέντων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ποσό 14 εκατ. € αφορά σε απλήρωτες υποχρεώσεις λειτουργικών δαπανών.

  Το υπόλοιπο ποσό των 200 εκατ. € αφορά το μέρος της αδιάθετης κρατικής επιχορήγησης, συνολικού ποσού 1,4 δισ. €, που εκτιμάται ότι θα εμφανίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.20,αφορά δε, στην πληρωμή αναδρομικών συντάξεων με βάση δικαστικές αποφάσεις ΣτΕ, σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων συνταξιούχων, που θα πληρωθούν εντός του 2021. 

  Η χρονική στιγμή που καταβλήθηκαν τα αναδρομικά ποσά στους ενεργούς συνταξιούχους –Οκτώβριος 2020- σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συλλογή των απαιτουμένων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών, απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα συντονισμού ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων κληρονόμων.

  Για το λόγο αυτό και επειδή εκτιμάται ότι το ποσό αυτό θα εκταμιευτεί εντός του 2021, αυξάνεται τεχνητά το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων του 2020, με ισόποση μεταβολή υποχρεώσεων στις 31.12.21, που δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών.

  O Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ αναμένεται να παρουσιάσει απλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 100 εκατ. € την 31η.12.20".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ