Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 20-Οκτ-2020 17:36

  Στο ΥΠΟΙΚ φτιάχνεται ο μηχανισμός για την αξιοποίηση των ‎32 δισ. ευρώ

  Στο ΥΠΟΙΚ φτιάχνεται ο μηχανισμός για την αξιοποίηση των ‎32 δισ. ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Δήμητρας Καδδά

  Με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον νέο πτωχευτικό θεσπίζεται το οργανωτικό πλαίσιο "για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης "Next Generation EU" και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης)" δηλαδή των έως 32 δισ. ευρώ που διεκδικεί η Αθήνα. Ορίζεται πως συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

  Θα είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών. Θα έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

  Επίσης, θα υποστηρίζει και θα συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα  παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων στην Ελλάδα, που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα παρέχει κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών.

  Επίσης θα επεξεργάζεται και θα εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακόμη, θα επεξεργάζεται και θα εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

  Θα συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων. Η Ειδική Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως την 31η.3.2027.

  Διοικητής

  Προβλέπεται πως της Ειδικής Υπηρεσίας προΐσταται Διοικητής, ο οποίος διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.  Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής και θα μπορεί να ανανεωθεί. Θα πρέπει να είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας. Θα λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Θα υπάρχει Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και  Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών.

  Συνιστάται Γραφείο Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του. Συνιστώνται, επίσης, έως οκτώ θέσεις συνεργατών για τις ανάγκες του Γραφείου του Διοικητή,  και σαράντα  θέσεις προσωπικού.  Προβλέπεται δαπάνη ποσού 870 χιλ. ευρώ περίπου κατ’ έτος για αμοιβές και άλλα κόστη αλλά και  1,24 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, από τη δυνατότητα σύναψης έως δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Επίσης προβλέπεται ενδεχόμενη δαπάνη ποσού 29 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή ειδικής ανταμοιβής (bonus) στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση επίτευξης των οριζόμενων στόχων και ανάλογες αμοιβές για το προσωπικό. Επίσης προβλέπεται εφάπαξ δαπάνη ποσού 110 χιλ. ευρώ περίπου, από την προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ