Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Οκτ-2020 10:21

  Όλες οι νέες προθεσμίες για "Συν-Εργασία", αναστολές, μονομερείς δηλώσεις

  ΤτΕ: Αύξηση χρηματοδότησης και καταθέσεων ιδιωτών τον Ιούνιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη

  Νέος γύρος δηλώσεων εργοδοτών και εργαζομένων για την ένταξη τους  σε προγράμματα στήριξης της απασχόλησης – λόγω κορονοϊού- ξεκινά από σήμερα. Ο λόγος για τις δηλώσεις στο μηχανισμό "Συν-εργασία" και τις κάθε λογής δηλώσεις για τη λήψη αποζημίωσης (πχ μέσω αναστολής σύμβασης εργασίας, μονομερούς δήλωσης, κλπ). Αναλυτικά, ο "χάρτης" των προθεσμιών ανά μέτρο στήριξης έχει ως εξής :

  1.  Προθεσμίες δηλώσεων για το μηχανισμό "Συν-Εργασία"

  * Για τον μήνα Ιούλιο - Β' φάση "Συν-Εργασία" και για τον μήνα Αύγουστο - Β' φάση "Συν-Εργασία" δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων από 6 έως 12 Οκτωβρίου για τους εξής:

  -  εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση β’ φάσης για τον Ιούλιο και Αύγουστο, και

  -  εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της φάσης.

  * Για τον μήνα Σεπτέμβριο - Α'  φάση "Συν-Εργασίας, η υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων μπορεί να γίνει από 6 έως 7 Οκτωβρίου.

  * Για τον μήνα Σεπτέμβριο  - Β' φάση "Συν-Εργασία", μπορούν να υποβληθούν δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις από 8 έως 24 Οκτωβρίου.

  * Για τον μήνα Οκτώβριο - Α' φάση "Συν-Εργασία", υποβάλλονται δηλώσεις -ορθές επαναλήψεις από 1 έως 31 Οκτωβρίου.

  2. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για το μήνα Αύγουστο.

  Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον μήνα Αύγουστο. 

  Οι δηλώσεις των επιχειρήσεων -εργοδοτών μπορούν  να υποβληθούν μεταξύ 6 -9 Οκτωβρίου και των εργαζομένων μεταξύ 6 -10 Οκτωβρίου.

  3. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Σεπτέμβριο.

  Αφορά στους κλάδους Επισιτισμού, Τουρισμού, Μεταφορών, Πολιτισμού, Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ και τις  επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων ως ακολούθως.

  Επιχειρήσεις -εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις από 10 έως 24 Οκτωβρίου. Οι εργαζόμενοι, μεταξύ 10 -25 Οκτωβρίου.

  Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο "Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά" και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Σεπτέμβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

  • Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο τον μήνα η επιχείρηση - εργοδότης υποβάλει μόνο μία  δήλωση.

  • Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση - εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

  Για παράδειγμα:

  Αναστολή σύμβασης εργασίας όλο το μήνα (1/9/2020-30/9/2020): 1 δήλωση αναστολής.

  Αναστολή για 3 χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/9/2020 - 8/9/2020, 13/9/2020 - 17/9/2020 και 25/9/2020 - 30/9/2020: 3 δηλώσεις αναστολής.

  Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη" και εντός των παραπάνω  προθεσμιών:

  • Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)

  • Μόνο  οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

  4. (Μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις στον τουρισμό

  (Μονομερείς) δηλώσεις  εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για το μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβληθούν μεταξύ 8 και 31 Οκτωβρίου.

  - Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για κάθε μήνα, από 01/06/2020 και μέχρι 30/09/2020.

  - Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

  - Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και επαναπροσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν τις 30/09/2020. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα α)από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και β) από την επομένη της ημερομηνία λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30/9/2020.

  - Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, αλλά διέκοψαν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID - 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, (ανεξάρτητα από το αν τέθηκαν ή όχι σε αναστολή από τον εργοδότη τους). Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα α)από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και β) από την επομένη της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30/9/2020.

  Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι (μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά τον επόμενο μήνα, από το μήνα αναφοράς.

  5. Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

  Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών ,παρατείνεται έως και 31 Οκτωβρίου.

  Οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία "Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο σύστημα "Εργάνη" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων" θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων δηλώσεών τους.

  Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.

  6.  (Μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις στον πολιτισμό

  (Μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις στον πολιτισμό επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών  (οι οποίοι είναι

  δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα 7) θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση μετά την έκδοση της οικεία ΚΥΑ, προκειμένου να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

  7. Απογραφή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr

  Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού δύνανται να εγγραφούν έως την 15η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο σύστημα "Εργάνη"  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Όσοι έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην ανωτέρω ειδική πλατφόρμα, δύνανται να υποβάλλουν παραπάνω από μία αίτηση εγγραφής καθώς με ξεχωριστές αιτήσεις /ορθές επαναλήψεις μπορούν να δηλώσουν περισσότερες από μία ειδικότητες.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ