Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 23-Ιουλ-2020 08:22

  Οριζόντια η αύξηση των συντάξεων για όσους συνταξιούχους εργάζονται

  Οριζόντια η αύξηση των συντάξεων για όσους συνταξιούχους εργάζονται
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Αύξηση στις συντάξεις όλων των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο της συνταξιοδότησης τους, αλλά και το χρόνο έναρξης της απασχόλησης τους (μετά τη συνταξιοδότησης) προκύπτει από τις οδηγίες που εξέδωσε ο e-EΦΚΑ, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου Βρούτση.

  Σύμφωνα με  τις διατάξεις αυτές,  περιορίζεται η μείωση στις συντάξεις των απασχολούμενων  συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα  στο 30% (έναντι του 60%). Ίδια μείωση (30%) αντί για προσωρινή μη καταβολή του 100% της σύνταξης ισχύει και για τους συνταξιούχους του δημοσίου που συνεχίζουν να απασχολούνται (στον ιδιωτικό τομέα), μετά τη συνταξιοδότηση.

  Επίσης, σύμφωνα με το νέο "καθεστώς", δεν επιβάλλεται καμία μείωση στις συντάξεις των απασχολούμενων αγροτών.

  Ορόσημο, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Βρούτση είναι η 28.2 του τρέχοντος έτους.

  Πιο αναλυτικά, οι διατάξεις εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τόσο του ιδιωτικού όσο  και του δημοσίου τομέα, μαζί  και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη.

  Πιο συγκεκριμένα, αφορά εκείνους που:

  * έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020

  * θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του νόμου Βρούτση, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e- ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

  Πιο αναλυτικά, αφορά:

  * Ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από 28.2.2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα είτε πριν είτε μετά την συνταξιοδότησή τους,

  * Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και ανέλαβαν εργασία μετά την 28.2.2020,

  * Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020.

  Στην περίπτωση των ασφαλισμένων που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την 28.2.2020 και οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα πριν την 28.2.2020  διακρίνονται οι εξής  κατηγορίες:

  -  τους εργαζόμενους συνταξιούχους που καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) στους οποίους εφαρμόζεται ο νόμος Βρούτση από 28.2.2020, εφόσον συνέχισαν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή και

  - τους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση πριν την 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας υπάγονται στο πεδίο των διατάξεων του νόμου Βρούτση από 1.3.2022 εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το νόμο Βρούτση. Όμως, στην περίπτωση που διακόψουν την απασχόλησή τους μέχρι 28.02.2022, ευνόητο είναι ότι για όσο χρόνο είχαν εργαστεί ενέπιπταν στις προϊσχύουσες οικείες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

  - Όσους εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση .

  Όσον αφορά στους  συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσίευσης του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης με κριτήριο το χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος.

  Συγκεκριμένα, για τους συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και την 28.2.2021, αφενός, αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, το μεικτό ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%.

  Από 1.3.2021 και εφεξής η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης θα γίνεται πλέον μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που το 62ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται πριν από την ημερομηνία αυτή, οι συνταξιούχοι θα εμπίπτουν στις διατάξεις από την επομένη της συμπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας τους.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ