Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 27-Ιουν-2020 16:00

  "Συν-Εργασία": Σχέδιο παράτασης για 2,5 μήνες

  "Συν-Εργασία": Σχέδιο παράτασης για 2,5 μήνες
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Tην επέκταση του χρόνου κρατικής επιδότησης μέρους των εργοδοτικών εισφορών έως και κατά δυόμισι μήνες μέσω του μηχανισμού "Συν-Εργασία" σχεδιάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να κάνει πιο "ελκυστικό" το εν λόγω πρόγραμμα για τους εργοδότες.

  Αυτό αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές του Capital.gr από αρμόδια στελέχη, συμπληρώνοντας πως, εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει κάτι τέτοιο, η επιχορήγηση των εισφορών των εργοδοτών δεν θα αφορούσε το διάστημα μόνο από τις 15 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, όπως προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αλλά ακόμα και έως τις 15 Οκτωβρίου, οπότε λήγει η κατ’ αρχάς ισχύς του προγράμματος αυτού.

  Σε αυτή την περίπτωση, η κάλυψη έως και του 30% των εισφορών με τις οποίες επιβαρύνονται οι εργοδότες για τους μισθωτούς που απασχολούν και έως και του 19% του συνολικού μη μισθολογικού κόστους −όπως προκύπτει από το μέτρο της επιδότησης του 60% των εργοδοτικών εισφορών επί του μέρους του μισθού που κόβεται– θα διαρκούσε όχι ενάμιση μήνα (όπως ισχύει με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο), αλλά τέσσερις μήνες.

  Αφετηρία αυτών των σχεδιασμών δεν είναι άλλη από τη "γραμμή" της κυβέρνησης να υποστηρίξει τη μαζική συμμετοχή επιχειρηματιών −ιδίως στον χώρο της βιομηχανίας− στον μηχανισμό "Συν-Εργασία", όπως έγινε σαφές και από την τοποθέτηση του ίδιου του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

  Και αυτό προκειμένου να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, οι απολύσεις, όσο και οι μεγάλες απώλειες στο εισόδημα των εργαζομένων, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

  Για να συμβεί, όμως, αυτό, θα πρέπει −τονίζουν εργοδοτικοί κύκλοι− να γίνει πιο λειτουργικός ο εν λόγω μηχανισμός. Πέραν της επέκτασης του χρόνου επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως πρέπει η "Συν-Εργασία" να δίδει μεγαλύτερα περιθώρια ελαστικότητας στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, αλλά και να μην επιβαρύνει άμεσα το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτήν.

  Συγκεκριμένα, στο τραπέζι της κυβέρνησης έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις βελτίωσης −για τους εργοδότες− του υφιστάμενου πλαισίου του μηχανισμού:

  - Η πρώτη πρόταση προβλέπει πως πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις "συνεργαζόμενες" επιχειρήσεις να μειώνουν έως 50% τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων (η οποία ήδη προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο της "Συν-Εργασίας") και μέσω σχημάτων εκ περιτροπής εργασίας και όχι μόνο μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μπορεί μια επιχείρηση να απασχολεί το προσωπικό της εναλλάξ (π.χ., τη μία εβδομάδα το μισό προσωπικό και την επόμενη το άλλο μισό κ.λπ.) 2 ή 3 φορές την εβδομάδα με 8ωρες βάρδιες και όχι κάθε μέρα με τουλάχιστον 4ωρες βάρδιες.

  - Η δεύτερη πρόταση προβλέπει την επιδότηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών μέσω αντίστοιχης έκπτωσης και όχι μέσω επιστροφής τους, αφού πρώτα καταβληθεί από τον εργοδότη. Αναλυτικότερα, η πρόταση αυτή προβλέπει να μην καταβάλει ο εργοδότης που θα ενταχθεί στη "Συν-Εργασία" το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχούν στον αρχικό ονομαστικό μισθό και έπειτα να λάβει από το κράτος το ποσοστό (60%) που αναλογεί στο κομμάτι του μισθού που έχει μειωθεί (έως 50%), όπως θα γίνει στην περίπτωση του Δώρου Πάσχα. Αντίθετα, προτείνεται η επιχορήγηση του κράτους σε μέρος των εργοδοτικών εισφορών να γίνει με τη μορφή έκπτωσης (60%), απαλλάσσοντας άμεσα τους εργοδότες από το σχετικό κόστος και, έτσι, να τους δοθεί έμμεσα η ταμειακή διευκόλυνση να αντεπεξέλθουν στις άλλες μισθολογικές και μη μισθολογικές υποχρεώσεις τους.

  Οι όροι

  Κατά τα άλλα, σε σχέση με τους ήδη θεσπισμένους όρους ένταξης μιας επιχείρησης κατά τον τρέχοντα μήνα στη "Συν-Εργασία", μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον έχουν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

  Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση του. Εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30ή Μαΐου 2020, αλλά και εποχιακά εργαζόμενοι με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στη "Συν-Εργασία" υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτήν.

  Υποχρεούνται, επίσης, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό. Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον μηχανισμό καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενων επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, και καλύπτεται από τον κρατικό Προϋπολογισμό.

  Διαδικασία ένταξης

  Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδά τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον μηχανισμό "Συν-Εργασία".

  Οι επιχειρήσεις, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ, υποβάλλουν αίτηση / υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο "Αίτηση / δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό" στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη" με την οποία αιτούνται της ένταξής τους στον μηχανισμό.

  Κατ' εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του μηχανισμού η διαδικασία ένταξης σε αυτόν αφορά το χρονικό διάστημα 15-30 Ιουνίου.

  Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση / αίτηση ένταξης στο "Εργάνη" υποβάλλεται εκ των προτέρων και το αργότερο πριν από την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας.

  Η οικονομική ενίσχυση του δικαιούχου, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% επί των μειωμένων καθαρών αποδοχών του που αντιστοιχούν στις ώρες που δεν παρέχει εργασία, καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου (έως 10 Ιουλίου για όσους ενταχθούν στη "Συν-Εργασία" έως 30 Ιουνίου) κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του μηχανισμού.

  Όλες οι προθεσμίες για τις αποζημιώσεις σε εργοδότες και μισθωτούς

  Δύο είναι οι βασικές προθεσμίες τις οποίες πρέπει να συγκρατήσουν οι εργοδότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να ευνοηθούν από τα μέτρα τα οποία έχει θεσπίσει η κυβέρνηση για να ενισχύσει άμεσα τις επιχειρήσεις τους.

  - Έως τις 25 Ιουνίου αιτήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) επαγγελματίες με κανένα ή έως 20 άτομα προσωπικό, οι οποίοι παρέμειναν κλειστοί με κρατική εντολή τον περασμένο Μάιο, της λήψης ειδικής αποζημίωσης. Όσοι έμειναν κλειστοί και μετά τις 18 Μαΐου (π.χ. από την 1η έως τις 25 Μαΐου ή έως και τις 31 Μαΐου) θα λάβουν ειδική αποζημίωση 534 ευρώ. Όσοι έμειναν κλειστοί μετά τις 18 Μαΐου θα λάβουν αποζημίωση 300 ευρώ.

  - Μεταξύ 1ης και 7 Ιουλίου μπορούν οι πληττόμενοι επιχειρηματίες της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, αλλά και οι ιδιοκτήτες εποχικών επιχειρήσεων, να υποβάλουν δήλωση στο σύστημα "Εργάνη" για να θέσουν σε αναστολή έως και το 100% του προσωπικού τους, έτσι ώστε να λάβει αποζημίωση 534 ευρώ (στις 13-14 Ιουλίου). Επίσης μεταξύ 1ης και 7 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν δήλωση οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ