Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 18-Ιουν-2020 08:12

  Ηλεκτροκίνηση: Που και πότε εγκαθίστανται υποχρεωτικά φορτιστές

  Ηλεκτροκίνηση: Που και πότε εγκαθίστανται υποχρεωτικά φορτιστές
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με ταχείς ρυθμούς και σαφείς υποχρεώσεις η κυβέρνηση επιδιώκει τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων.

  Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πέραν των οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθορίζονται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι χωροθετήσεις των θέσεων στάθμευσης στους δήμους με υποδομές φόρτισης, αλλά και οι κανόνες που θα ισχύουν για την εγκατάσταση τους σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.

  Έτσι, μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2023 σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία δεν προορίζονται για κατοικία κι έχουν περισσότερες από 20 θέσεις στάθμευσης εγκαθίσταται υποχρεωτικά μία τουλάχιστον θέση στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης ανά 20 θέσεις.

  Πρόκειται ουσιαστικά για ακίνητα που στεγάζουν αλυσίδες λιανικού εμπορίου, εμπορικά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις.

  Για τα νέα κτίρια που θα υποβληθεί αίτημα έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά την 1η Μαρτίου του 2021 υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υποδομής καλωδιώσεων ώστε στις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης (σε υπόγειο, πυλωτή, σε ακάλυπτο χώρο ή σε παρακείμενο χώρο του κτιρίου) να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

  Σε νέα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας και με περισσότερες από δέκα 10 θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κάθε θέση στάθμευσης οχημάτων

  Σε νέα κτίρια που δεν προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και τα οποία διαθέτουν περισσότερες από 10 θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά  υποδομή καλωδίωσης, ώστε κατ’ ελάχιστο μία  σε κάθε πέντε θέσεις στάθμευσης να μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να εφοδιαστεί με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο, για τις θέσεις που δεν εξυπηρετούν την κατοικία.

  Επίσης σε κτίρια μεικτής χρήσης προβλέπεται η τοποθέτηση υποδομής φόρτισης με την αναλογία έναν φορτιστή ανά πέντε θέσεις, εφόσον συνολικά υπερβαίνουν τις 10.

  Επίσης σε όλα τα νέα κτίρια είναι δυνατόν και η ύπαρξη επιπλέον μίας κοινόχρηστης θέσης στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης.

  Οι γενικές συνελεύσεις στις πολυκατοικίες

  Σε υφιστάμενα κτίρια με πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης μπορεί να εγκατασταθεί σε κοινόχρηστους χώρους ξεχωριστή κοινόχρηστη παροχή η οποία θα επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης. Σε περιπτώσεις κτιρίων με πολλαπλές ιδιοκτησίες για την ανωτέρω εγκατάσταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση του αρμόδιου ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισμό του κτιρίου.

  Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης, με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης στη δική του θέση στάθμευσης και η εγκατάσταση και λειτουργία σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο τροφοδοτείται απευθείας μέσω της υφισταμένης παροχής ρεύματος ιδιόκτητου χώρου εντός της ίδιας οικοδομής ή μέσω νέας ιδιόκτητης παροχής ρεύματος. Για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται τα εξής:

  ·Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του κτιρίου επί αποδείξει παραλαβής της, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση προς το διαχειριστή, ο ως άνω ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήσης δικαιούται να προβεί στην εγκατάσταση.

  ·Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), το αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου και η απόδειξη παραλαβής της διατηρούνται στο αρχείο του ιδιοκτήτη ή δικαιούχου χρήσης και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

  ·Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου δικαιούται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των ιδιοκτητών (τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)) να εναντιωθεί στην πραγματοποίηση της εγκατάστασης. Με την ίδια διαδικασία δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπολοίπων χώρων στάθμευσης του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

  Οι δήμοι

  Εξάλλου με άλλες διατάξεις οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι δήμοι πρωτεύουσες νομών, οι μεσαίοι και μεγάλοι δήμοι της χώρας θα πρέπει έως τις 31 Μαρτίου του 2021 να χωροθετήσουν εντός των διοικητικών ορίων τους υποδομές φόρτισης που να αναλογούν έναν για 1.000 κατοίκους.

  Στο σχετικό σχέδιο που θα πρέπει να εκπονήσουν οφείλουν να συμπεριλάβουν τα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος των διοικητικών τους ορίων, σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης αλλά και σε δρόμους με ελεγχόμενη στάθμευση. Ανάλογη πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρχει και για τις αστικές και δημοτικές συγκοινωνίες.

  Φορτιστές και σε πιάτσες ταξί

  Στις υποχρεώσεις των δήμων είναι η χωροθέτηση και σημείων στάσης – στάθμευσης για ηλεκτρικά ταξί. Θα τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτές οι κατηγορίες οχημάτων.

  Στις υπάρχουσες πιάτσες καθορίζεται μία θέση για ηλεκτρικά ταξί ανά πέντε. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα έχουν πάντα την πρώτη θέση στη σειρά.

  Το δημόσιο

  Μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2022 το δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαθέτουν περισσότερες από 20 θέσεις στάθμευσης υποχρεούνται να εγκαταστήσουν τουλάχιστον ένα σημείο επαναφόρτισης.

  Η αγορά φόρτισης

  Εξάλλου, με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου οργανώνεται και η αγορά φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

  Πιο συγκεκριμένα:

  · Δημιουργείται Μητρώο Υποδομών και Φορέων της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης  με στοιχεία τόσο για τους φορείς της αγοράς όσο και για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης. Μέσω αυτού αφενός διευκολύνεται η εποπτεία της σχετικής αγοράς και αφετέρου ο πολίτης αποκτά ψηφιακή πρόσβαση στο δίκτυο φόρτισης, λαμβάνοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου για την διαθεσιμότητα  του εγγύτερου σημείου φόρτισης. Ταυτόχρονα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το κόστος φόρτισης, την πλοήγηση σε διαθέσιμο σημείο φόρτισης, κράτηση θέσης, σύγκριση τιμών.

  · Οργανώνεται η ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών φόρτισης για τις οποίες υπεύθυνοι είναι οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΦΕΥΦΗΟ)

  · Καθορίζεται ο ρόλος του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης που μέσω των υπηρεσιών εντοπισμού και πληρωμής που παρέχει διευκολύνει την πρόσβαση στις υποδομές φόρτισης καθώς και τη χρήση τους.

  · Καθορίζεται ρητά ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ που υποχρεούται να διευκολύνει τη σύνδεση σημείων φόρτισης με το δίκτυο διανομής, συνεργαζόμενος κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις με κάθε επιχείρηση που αναπτύσσει και λειτουργεί τέτοια σημεία.

  · Ρυθμίζονται θέματα τιμολόγησης των υπηρεσιών φόρτισης, στη βάση της ελεύθερης τιμολόγησης και της διαφάνειας τιμών και χρεώσεων, ενώ θεσπίζεται η δυνατότητα ad hoc χρέωσης χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων (δηλαδή για μεμονωμένη φόρτιση) σε όλες τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης, προς όφελος πάντα του χρήστη ηλεκτρικού οχήματος.

  · Λαμβάνεται μέριμνα για την σταθερότητα και την απρόσκοπτη, με το μικρότερο κόστος, λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές, όπως είναι η "έξυπνη" φόρτιση. Ενθαρρύνεται έτσι η μεγιστοποίηση της χρήσης ΑΠΕ για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, χρησιμοποιώντας ενέργεια από εναλλακτικές πηγές

  · Θεσπίζεται μηχανισμός παρακολούθησης της ανάπτυξης των δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, στη βάση του ανταγωνιστικού μοντέλου της αγοράς, με στόχο την πλήρη γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, και λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία των υποδομών φόρτισης σε σχέση με το σύνολο των ηλεκτρικών οχημάτων που κυκλοφορούν σε αυτή.

  · Προβλέπονται  διαδικασίες ελέγχου της επαρκούς ανάπτυξης των υποδομών και στοχευμένης παρέμβασης, ώστε και ο κάτοικος μιας ακριτικής περιοχής να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές. Καθορίζεται έτσι ο ρόλος της Πολιτείας στην ενίσχυση και υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

   

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ