Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 24-Δεκ-2019 15:20

  Όλα τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

  Όλα τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη

  Ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου κυρώσεων και προστίμων ενάντια στις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας επιχειρεί να κάνει ο υπουργός Εργασίας, προκειμένου -σύμφωνα με τον ίδιο- να ωφεληθούν τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι συνεπείς επιχειρήσεις.

  Το νέο σύστημα, πλέον, έχει τα εξής χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης:

  - Κάθε παράβαση διάταξης της εργατικής νομοθεσίας με βάση τη βαρύτητά της και τον αριθμό εργαζομένων που πλήττονται από αυτή αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

  - Τα συγκεκριμένο  ύψος του προστίμου θα είναι ανάλογο με τη διαπιστωθείσα παράβαση, συναρτώμενο, σε κάθε περίπτωση,  με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παράβαση.

  - Έμφαση δίνεται στις σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αμοιβή της εργασίας, τον χρόνο και τους όρους εργασίας των εργαζομένων, στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο αυξάνει προοδευτικά με τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται από αυτές.

  - Καταργείται η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού με σύνθετους και μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις.

  - Οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επιβάλλουν το πρόστιμο όπως το ορίζει συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση με συνέπεια την αποφυγή αμφισβητήσεων και τον περιορισμό  δικαστικής προσβολής του.

  - Προβλέπεται κατάργηση των  υποκειμενικών απροσδιορίστων  κριτηρίων,  και αποφυγή ενδεχόμενης καταχρηστικής άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των Επιθεωρητών κατά την επιβολή των κυρώσεων και κατάργηση της επιβολής κυρώσεων με βάση το μέγεθος της επιχείρησης πανελλαδικά,

  Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
  - η σοβαρότητα της παράβασης,
  - ο αριθμός εργαζομένων,
  - η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις
  - αριθμός των εργαζομένων που θίγονται
  - το μέγεθος επιχείρησης
  - το καθεστώς απασχόλησης,
  - η υπαιτιότητα.

  Ακολουθούν δύο πίνακες. Ο πρώτος περιγράφει 58 γενικές παραβάσεις με επιβολή προστίμου ανεξάρτητα από τον αριθμό των θιγομένων. Ο δεύτερος πίνακας σκιαγραφεί 79 παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα με επιβολή προστίμου ανά θιγόμενο.

  Πρόστιμα για παραβάσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται

  Πιο αναλυτικά, στον πίνακα 1 προβλέπονται τέσσερις κλίμακες προστίμων για παραβάσεις σε επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των θιγόμενων εργαζομένων:

  Η πρώτη κλίμακα προβλέπει πρόστιμα 300 - 2.000 ευρώ για χαμηλές παραβάσεις (π.χ. Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών ).

  Η δεύτερη κλίμακα προβλέπει πρόστιμα από 500 έως 3.000 ευρώ για σημαντικές παραβάσεις (π.χ. Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου "Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων").

  Η τρίτη κλίμακα προβλέπει πρόστιμα 1.000 - 4.000 ευρώ για υψηλές παραβάσεις (π.χ. Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας).

  Η τέταρτη κλίμακα προβλέπει πρόστιμα από 1.800 έως 8.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις (π.χ. Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας).

  Πίνακας 1  : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

   

  ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ

   

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

  1

  Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών

  2

  Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος

  3

  Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας

  4

  Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.

  5

  Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων

  6

  Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας

  7

  Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθ. 16 του Ν. 1264/82

  8

  Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94

  9

   

  Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

  10

  Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου  "Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων"  

  11

  Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων.

  12

  Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

   

  13

  Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

  14

  Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων

  15

  Μη υποβολή Βιβλιαρίου Εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων  ή βοηθών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ , έντυπο Ε4/ Συμπληρωματικός Ωραρίου

  16

  Παραβίαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

  17

  Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών

  18

  Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" εντός μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος

  19

  Εκπρόθεσμη κατάθεση  Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας

  20

  Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.

  21

  Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας

  22

  Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας

  23

  Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του "Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία"

  24

  Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων

  25

  Μη αναγραφή αιτιολογίας  και του χρονικού διαστήματος που αφορά  για κάθε καταβολή που λαμβάνει χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης

   

  26

  Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

  27

  Μη αναγγελία στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" του απασχολούμενου προσωπικού  μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του "Βιβλίου ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων

  28

  Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ)

  29

  Μη καταχώριση στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων

  30

  Μη χορήγηση ελαχίστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε κατάστημα

  31

  Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας

  32

  Μη χορήγηση διαλείμματος

  33

  Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο.

  ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

  34

  Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας

  35

  Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού

  36

  Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών

  37

  Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών.

  38

  Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις

  39

  Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών

  40

  Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις

  41

  Παραβίαση του ΠΔ 240/06 "Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους"

  42

  Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό έτος

  43

  Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως

  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

  44

  Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας.

  45

  Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3).

  46

  Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας

  47

  Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

  48

  Μη υποβολή  Μηνιαίου Πίνακα Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, στο έντυπο Ε4/Συμπληρωματικος ωραρίου

  49

  Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων

  50

  Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας

  51

  Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων

  52

  Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας

  53

  Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄)

  54

  Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)

  55

  Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας

  56

  Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας

  57

  Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης

  58

  Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

  Πρόστιμα για παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα και πρόστιμα ανά θιγόμενο εργαζόμενο

  Ο δεύτερος πίνακας προβλέπει τις παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα με επιβολή προστίμου ανά θιγόμενο εργαζόμενο. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 300 ευρώ έως 4.000 ευρώ. Προβλέπονται τέσσερις κλίμακες:

  Η πρώτη κλίμακα προβλέπει πρόστιμα 400 - 750 ευρώ ανά θιγόμενο για σημαντικές παραβάσεις (π.χ. μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης).

  Η δεύτερη κλίμακα προβλέπει πρόστιμα για υψηλές παραβάσεις (π.χ. μη χορήγησης κανονικής άδειας) και πρόστιμα από 800 ευρώ έως 950 ευρώ.

  Η τρίτη κλίμακα προβλέπει πρόστιμα 1.000 - 2.000 ευρώ ανά θιγόμενο εργαζόμενο για πολύ υψηλές παραβάσεις (π.χ. καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια κανονικής άδειας).

  Η τέταρτη κλίμακα προβλέπει πρόστιμα 2.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ για παραβάσεις με θιγόμενους εργαζομένους μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και ειδικής προστασίας (π.χ. Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας).

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

  ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

  1

  Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης

  400€

  2

  Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων

  400 €

  3

  Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ

  500 €

  4

  Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

  600€

  5

  Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας

  400€

  6

  Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου

  600€

  7

  Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών

  600€

  8

  Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς

  400€

  9

  Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης

  750€

  10

  Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους - Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού

  750€

  11

  Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών

  750€

  12

  Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

  550€

  13

  Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

  550€

  14

  Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

  750€

  15

  Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου

  750€

  16

  Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν, α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου

  400€

  17

  Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών

  400€

  18

  Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας)

  400€

  19

  Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας

  600€

  20

  Μη χορήγηση άδειας  για συμμετοχή σε εξετάσεις

  600€

  21

  Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος

  750€

  22

  Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς

  400€

  23

  Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS

  750€

  24

  Μη χορήγηση άδειας γάμου

  550€

  25

  Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου

  700€

  26

  Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων

  700€

  27

  Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

  550€

  28

  Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

  700€

  29

  Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού

  400€

  30

  Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ”

  400€

  31

  Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο

   

   

  600€

   

   

  ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ   - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ  ΑΠΟ  800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

  ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

  32

  Μη χορήγηση κανονικής άδειας

  900€

  33

  Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας

  900€

  34

  Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

  800€

  35

  Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

  800€

  36

  Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών

  800€

  37

  Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών

  800€

  38

  Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

  900€

  39

  Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων

  950€

  40

  Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα

  800€

  41

  Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος

  800€

  42

  Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

  800€

  43

  Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο)

  800

  44

  Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

  800€

  45

  Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών

  950€

  46

  Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας

  950€

  47

  Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας  ή αναλογίας αυτών

  900€

  48

  Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας  ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας  ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)

  900€

  49

  Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών

  800€

   ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ  ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

  ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

  50

  Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας

  2000€

  51

  Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση

  2000€

  52

  Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ”

  1000€

  53

  Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση)

  1000€

  54

  Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις (Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση).

  1000€

  55

  Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) και οδηγών βυτιοφόρων

  1000€

  56

  Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ”

  1000€

  57

  Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων

  1000€

  58

  Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ”

  1000€

  59

  Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρηση στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ”

  1000€

  60

  Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων

  1000€

  61

  Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

  1000€

  62

  Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης

  1000€

  63

  Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας

  2000€

  64

  Άρνηση εύλογων προσαρμογών  για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση

   

  2000€

  65

  Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας

  2000€

  66

  Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

  2000€

  ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ  2000  ΕΩΣ 4000 ΕΥΡΩ 

  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,  ΕΚ  ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

  ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

  67

  Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας

  3000€

  68

  Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

  4000€

  69

  Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων

  3000€

  70

  Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια

  3000€

  71

  Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του

  4000€

  72

  Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής   για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου  σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της  συμφωνημένης

  2000€

   

  73

  Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο

  2000€

   

  74

  Παράνομη απόλυση  εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα)   

  4000€

  75

  Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)

  4000€

  76

  Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες)

  4000€

  77

  Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού

  3000€

  78

  Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου–ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της ειδικής άδειας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) ή άλλων αδειών που σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας

  4000€

  79

  Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους

  4000€

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ