Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 07-Ιουν-2019 09:48

  Συνολική αφύπνιση για την ανταγωνιστικότητα από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

  Συνολική αφύπνιση για την ανταγωνιστικότητα από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Έναν πολυ-συμμετοχικό και ταυτόχρονα απλό μηχανισμό που να συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας επιχειρεί να δομήσει το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που ίδρυσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Στόχος είναι, όπως μεταφέρουν τα 14 ιδρυτικά μέλη του, να διαμορφώσει και να ενισχύσει κανάλια ανοικτής επικοινωνίας, διάχυσης της γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα.

  Το COMPETE GR εκπέμπει σήμα κινδύνου για τα μεγάλα προβλήματα που παραμένουν και επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα το θέμα "ανταγωνιστικότητα". Κάνει σαφές ότι  η παγκοσμιοποίηση, το δημογραφικό, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι σύνθετες γεωπολιτικές προκλήσεις είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επί χρόνια επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, με θετικό τρόπο για όσους προσαρμόζονται και αξιοποιούν τις εξελίξεις και με αρνητικό για όσους επιμένουν εμμονικά στο παρελθόν.

  "Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι συνώνυμο του ανταγωνισμού" εξηγεί. Η ανταγωνιστικότητα είναι ένα οριζόντιο πλέγμα θεσμών, πρακτικών και συντελεστών που διαπερνά όλα τα στάδια και τα επίπεδα της χρηματοοικονομικής, επιχειρηματικής, εκπαιδευτικής ζωής μιας χώρας συμπεριλαμβανομένου και του επιπέδου υγείας.

  Ο πρόεδρος Σίμος Αναστασόπουλος εξηγεί ότι "η ανταγωνιστικότητα δεν ορίζεται ούτε βελτιώνεται από τις χαμηλές απολαβές του ανθρώπινου δυναμικού". Το  μέλημά μας "είναι η δημιουργία  κλίματος ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μέσα από τη συνεργασία, τη συμμετοχικότητα και κατά συνέπεια αλλαγής τρόπου θεώρησης των προκλήσεων" ανέφερε.

  Το COMPETE GR εξηγεί ότι "οι επενδυτές αναζητούν χώρες με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξεδίκευσης που απασχολείται με παραγωγικό τρόπο μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που αξιοποιούν την τεχνολογία, ενισχύουν τα ταλέντα και τις δεξιότητες των ανθρώπων τους, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο, την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους".

  Συνδυάζοντας τους παγκόσμιους δείκτες με τα εθνικά στοιχεία  το COMPETE GR θα παρουσιάζει ετησίως την ΠΥΞΙΔΑ, η οποία και θα εμβαθύνει περισσότερο στην ελληνική πραγματικότητα. "Μέλημά μας είναι η δημιουργία κλίματος ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μέσα από τη συνεργασία, τη συμμετοχικότητα και κατά συνέπεια αλλαγής τρόπου θεώρησης των προκλήσεων" αναφέρει.

  Δεσμεύεται για συστηματικές δράσεις που θα προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς και αφορούν:
  • Την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας.
  • Τη βελτίωση της καθολικής εικόνας της Ελλάδας
  • Τη διασύνδεση με συστηματικό τρόπο του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα.
  • Την αξιοποίηση των διασυνοριακών επενδυτικών σχέσεων που αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας.

  • Την διάχυση της πραγματικής έννοιας και της σημασίας της ανταγωνιστικότητας στην κοινωνία, τη δημόσια διοίκηση και την επιχειρηματική κοινότητα.
  • Την διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών.

  Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα
  Η δράση του Συμβουλίου θα  στραφεί σε πεδία στα οποία είναι ιδιαίτερα χαμηλή η κατάταξη της Ελλάδας στους Παγκόσμιους Δείκτες Ανταγωνιστικότητας (σ.σ. σε σύνολο 140 χωρών):
  • Ενίσχυση του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα ενδυνάμωση των ελεγκτικών και απολογιστικών προτύπων (η Ελλάδα κατέχει την 119η θέση επί συνόλου 140)
  • Υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα (θέση 99/140).
  • Μεγαλύτερη σύνδεση και εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες μάνατζερς (θέση 84/140)

  • Αμοιβή με βάση την παραγωγικότητα (θέση 111/140)
  • Αξιολόγηση ΑΔ και πρόθεση ανάθεσης αρμοδιοτήτων (θέση 100/140)
  • Αποδοχή της διαφορετικότητας και καταπολέμηση των στερεοτύπων (όπως των ηλικιακών διακρίσεων κλπ) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας (θέση 123/140).

  • Μεγέθυνση των καινοτόμων επιχειρήσεων όπως FinTech (χρηματο-οικονομικοί οργανισμοί), CleanTech (εναλλακτικές μορφές ενέργειας), EdTech (εκπαίδευση), RegTech (κανονιστικό πλαίσιο) (θέση 120/140).
  • Συστηματικές προσπάθειες αλλάγης νοοτροπίας για μεγαλύτερη ανάληψη του ρίσκου εντός των εταιρειών (intrapreneurship) (θέση 90/140).
  • Προσανατολισμός στο Μέλλον με την πολλαπλάσια ταχύτητα και τη σωστή στόχευση (θέση 135/140).

  • Προσαρμογή του νομικού πλαισίου στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα (θέση 135/140).
  • Εξασφάλιση από την κυβέρνηση σταθερού πλαισίου για την άσκηση του επιχειρείν (θέση 135/140)
  • Αποτελεσματική απόκριση της κυβέρνησης απέναντι στην αλλαγή (135/140).
  • Ύπαρξη μακροχρόνιου οράματος για τη χώρα από την κυβέρνηση (135/140).

  • Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου και ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης  (131/140).
  • Φορολογικό πλαίσιο και ελάφρυνση φόρων (118/140) και μη-μισθολογικών επιβαρύνσεων (119/140) με στόχο την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών και την ενίσχυση της απασχόλησης με θέσεις υψηλά στην αλυσίδα αξίας.

  • Μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση για μια οικονομία δεξιοτήτων και όχι επαγγελμάτων. Ξεκινώντας από την αναβάθμιση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών (119/140) και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (111/140).

  Συνολικά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας έχει 14 ιδρυτικά μέλη. Στο προεδρείο πέρα από τον πρόεδρο  Σίμο Αναστασόπουλο μετέχουν οι Γεώργιος Χαντζηνικολάου (Πρόεδρος Τράπεζας Πειραιώς), Αθανάσιος Σαββάκης (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, SavvyCan A.E),  Δρ. Βενετία Κουσία ( Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου). Μέλη ΔΣ είναι οι κ.κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Πέτρος Δούκας,  Βασίλειος Κάτσος, Δημήτρης Κουτσόπουλος, Σωκράτης Λαζαρίδης, Νικόλαος Μπακατσέλος, Ηλίας Σπυρτούνιας, Μιχάλης Στασινόπουλος, Ιωάννης Σταύρου,Συμεών Τσομώκος και Χρήστος Χαρπαντίδης.
  Δ. Καδδά
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ