Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 24-Απρ-2019 19:41

  Πώς θα εισπραχθούν φέτος 1,3 δισ. ευρώ από ασφαλιστικά χρέη

  Πώς θα εισπραχθούν φέτος 1,3 δισ. ευρώ από ασφαλιστικά χρέη
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δ. Κατσαγάνη

  Δημοσίευσε σήμερα το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το επιχειρησιακό σχέδιό του για το 2019. Κεντρικός στόχος του είναι η είσπραξη πάνω από 1,3 δισ. ευρώ από χρέη εργοδοτών και ελευθέρων επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Μεταξύ των μέτρων τα οποία εφαρμόζει το ΚΕΑΟ προς αυτήν την κατεύθυνση ξεχωρίζουν εκείνα που προβλέπουν άμεση λήψη  αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών  που  δεν  προχωρούν  σε  ρύθμιση  ή εξόφληση (εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.) και η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης.

  Το σχέδιο αυτό έρχεται στη δημοσιότητα, την ώρα που οι οφειλές προς τα ταμεία –σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ για το α΄τρίμηνο του 2019 – ξεπέρασαν τα 35,3 δισ. ευρώ.

  Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο του ΚΕΑΟ για τη μείωση των ασφαλιστικών οφειλών περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες και στόχους:

  Άξονας 1ος: Αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών του Κ.Ε.Α.Ο

  -Διενέργεια  ελέγχων  ορθότητας  και  πληρότητας  των  στοιχείων  Μητρώου  Οφειλετών  με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο)

  -Προσδιορισμός μοντέλου ροής πληροφορίας μεταξύ Κ.Ε.Α.Ο. και ΕΦΚΑ για την διαχείριση των μεταβολών –διορθώσεων στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.

  -Εφαρμογή  της  διαδικασίας διαχωρισμού των ανεπίδεκτων  είσπραξης  οφειλών  βάσει του Άρθρου 108 του Ν.4387/2016 

  -Υλοποίηση του βιβλίου ανεπίδεκτων είσπραξης (λογισμικό)

  -Αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  από  την  εφαρμογή  της μεθοδολογίας  Triage  για  τους οφειλέτες με συνολική οφειλή στο Κ.Ε.Α.Ο. άνω των 300.000 ευρώ

  -Εκπόνηση  πρότασης  για  την  διαχείριση  των  βιώσιμων  και  μη  βιώσιμων  περιπτώσεων οφειλών, καθώς  και σε  βάθος ανάλυσης των ενδιάμεσων περιπτώσεων της  μεθοδολογίας  Triage (2η φάση του έργου)

  -Εφαρμογή μέτρου φραγής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ

  -Εντοπισμός συνυπεύθυνων εργοδοτών και συσχετιζόμενων επιχειρήσεων

  -Μελέτη  και  εισήγηση  για  κεντρικοποιημένη  διαγραφή  πολύ  μικρού  ύψους  οφειλών  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του Ν.4387/2016

  Οι στόχοι των παραπάνω δράσεων είναι:

  - Διόρθωση  και  συμπλήρωση  των  στοιχείων  μητρώου  των  οφειλετών  του  τ.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  σε ποσοστό άνω του 90%

  -Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών των λοιπών τ. ΦΚΑ (πλην τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε ποσοστό άνω του 60%⤇Παραγωγή δοκιμίων λαθών εντός 40 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.

  - Εκπόνηση έκθεσης με τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης των μεγάλων οφειλετών ως προς τη βιωσιμότητα (Triage)

  -Σύνταξη  ολοκληρωμένης  πρότασης  για  την  διαχείριση  των  οφειλών  βάσει  ανάλυσης  των αποτελεσμάτων κατηγοριοποίησης των οφειλετών της μεθοδολογίας Triage

  Άξονας 2ος : Εντατικοποίηση μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών–αύξηση εσόδων

  -Η  εντατικοποίηση  ενημέρωσης –αποστολής  ειδοποίησης  όσο  το δυνατόν  μεγαλύτερου όγκου οφειλετών που εντάσσεται συνεχώς στο ΚΕΑΟ.

  -Επανέλεγχος  και  θέση  σε  παραγωγική  λειτουργία  της  νέας  οθόνης  αποστολής  Ατομικών Ειδοποιήσεων.

  -Ολοκλήρωση  καθορισμού  τυποποιημένης  διαδικασίας  για  την διαχείριση των υποθέσεων ρυθμίσεων του Ν.4469/2017 και παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσης αυτών.

  -Επέκταση    της  διαχείρισης  υποθέσεων  εξωδικαστικού  μηχανισμού  ρύθμισης  οφειλών  στις  Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.2

  -Διενέργεια  ελέγχου  υποβολής  αιτημάτων  ρυθμίσεων  του  εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και διατήρησης αυτών των ρυθμίσεων.  

  -Υλοποίηση  ειδικού  τύπου  ρυθμίσεων  σύμφωνα  με  τον  ν.  3869/10  για  τα  υπερχρεωμένα νοικοκυριά,  την  προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  του  ν.  3588/2007  και  τα  ιδιωτικά συμφωνητικά σύναψης συμφωνίας των αρθ. 99 –106, καθώς και το άρθρο 62Α  του ΚΕΔΕ.

  - Συνέχιση  ελέγχου  διατήρησης  ειδικών  ρυθμίσεων  βάσει  επικυρωτικών  αποφάσεων  επί συμφωνιών εξυγίανσης και των διατάξεων του άρθρ. 62Α του ΚΕΔΕ, καθώς και ρυθμίσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

  -Προγραμματισμός επισκέψεων σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία από ομάδα της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών στο πλαίσιο υποστήριξης-εκπαίδευσης των Υπηρεσιών.

  -Καταγραφή  πάγιας  διαδικασίας  που  θα  ακολουθείται  από  το  helpdesk  της  Διεύθυνσης Διακανονισμού  Οφειλών  για  την  διαχείριση  των  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  οι οφειλέτες  κατά την πιστοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  -Επικαιροποίηση των  οδηγιών,  των  συχνών  ερωτήσεων  και  γενικά  των  υπηρεσιών  που αφορούν τις "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.ΑΟ" στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.  

  -Προτροπή,  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο,  των  οφειλετών  προς  πιστοποίηση  και  χρήση  των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  -Παρακολούθηση της διενέργειας Προγραμμάτων Πλειστηριασμών Τρίτων και εντοπισμός των προς αναγγελία απαιτήσεων ΕΦΚΑ σε κεντρικό επίπεδο.

  -Προσδιορισμός  των  κριτηρίων  επιλεξιμότητας οφειλετών  για  διενέργεια  κατά  αυτών προγραμμάτων πλειστηριασμών κινητής/ακίνητης περιουσίας.

  -Ολοκλήρωση ελέγχων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επεκτάσεων λογισμικού της λειτουργικής περιοχής αναγκαστικών μέτρων για:

  α)  την  παραγωγή  μηνυτήριων  αναφορών  για  τη  μη  καταβολή  ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτικών  και  για άθροισμα οφειλώναπό  πράξεις επιβολής εισφορών  (ΠΕΕ)  ίσο  ή μεγαλύτερο του χρηματικού όριου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων, δηλ. των 30.000€ και όχι για οφειλές μεμονωμένης πράξης  επιβολής εισφορών (ΠΕΕ), το ποσό έκαστης εξ αυτών, είναι κάτω των 30.000€

  β) παραγωγή  πράξεων  αναγκαστικής  εκτέλεσης(παραγγελίες  κατάσχεσης  και κατασχέσεις  εις  χείρας  Πιστωτικών  Ιδρυμάτων) αυτοματοποιημένα  με  τη  μορφή μηχανογραφικών  ροών βάσει  κριτηρίων  επιλογής  από  τον  χρήστη  και  εσωτερικών συστημικών ελέγχων και κανόνων επιλεξιμότητας οφειλετών

  γ)  μαζική  έκδοση  πράξεων  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  ισόνομη  χρέωση  αυτών  στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές αυτοματοποιημένα

  Ολοκλήρωση υλοποίησης Β’ φάσης της εφαρμογής αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων2.16Τήρηση στοχοθεσίαςγια λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών  στο  Κ.Ε.Α.Ο.  και  εντατικοποίηση  της  παρακολούθησης  των  ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων

  Οι στόχοι των παραπάνω δράσεων είναι

  -Είσπραξη 1.367 εκ. ευρώ εντός του 2019

  -Άμεση  λήψη  αναγκαστικών  μέτρων κατά  των  οφειλετών  που  δεν  προχωρούν  σε  ρύθμιση  ή εξόφληση (εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.)

  - Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμιση

  -Ολοκλήρωση προσαρμογών λογισμικού για την διαχείριση των ρυθμίσεων του Ν.4469/201

  Άξονα 3ος : Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.

  -Άμεση ολοκλήρωση της τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις προβλεπόμενες θέσεις

  -Συνεχής παρακολούθηση της κατανομής των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Υπηρεσίες

  -Αποτύπωση επικαιροποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών και ροών εργασίας σύμφωνα με την  νέα  οργανωτική  δομή  και  τις  αρμοδιότητες  των  Τμημάτων  των  Περιφερειακών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.

  -Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την εκτέλεση των εργασιών στο νέο πλαίσιο λειτουργίας

  -Συμμετοχή στις δράσεις της Διοίκησης του ΕΦΚΑ για την υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής του  ΕΦΚΑ

  Δείτε αναλυτικά το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΚΕΑΟ στη δεξιά στήλη "σχετικά αρχεία"

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων