Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 21-Νοε-2017 20:37

  Αύξηση χρέους το 2018 - Φειδωλό το ΥΠΟΙΚ για αγορές και παρεμβάσεις στο χρέος

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Αύξηση χρέους το 2018 - Φειδωλό το ΥΠΟΙΚ για αγορές και παρεμβάσεις στο χρέος

  Της Δήμητρας Καδδά

  Εκτίμηση για αύξηση χρέους το 2018 λόγω της ανάγκης για δημιουργία μαξιλαριού διαθεσίμων καταγράφει στο σχετικό κεφάλαιο η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Το κείμενο είναι συγκρατημένο στις αναφορές του για την έξοδο στις αγορές, αλλά και για τις αποφάσεις περί νέες παρεμβάσεις στο χρέους. Και θεωρεί κομβικής σημασίας τα βραχυπρόθεσμα μέτρα.

  Αναφέρει ότι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 318.300 εκατ. ευρώ ή 178,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2017, έναντι 315.036 εκατ. ευρώ ή 180,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2016. Το 2018, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 332.000 εκατ. ευρώ ή 179,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6 ποσοστιαία μονάδα, έναντι του 2017.

  Το νέο πακέτο μέτρων για το χρέος

  Η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμών μέτρων αναμένεται να συνεχιστεί έως τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ. "Στη συνέχεια θα εξεταστεί η εφαρμογή του δεύτερου πακέτου μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του χρέους, ώστε οι ετήσιες μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες να παραμένουν χαμηλότερες του 15% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και χαμηλότερες του 20% μακροπρόθεσμα".

  Εξηγεί ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους περιλαμβάνουν τη μείωση του επιτοκίου του δανείου που είχε συναφθεί το 2012, στο πλαίσιο της επαναγοράς του χρέους, μέσω της πλήρους κατάργησης από το 2018 του περιθωρίου που εφαρμόζεται επί του τρέχοντος επιτοκίου, τη χρησιμοποίηση από το 2017 των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα "ANFA" και "SMP" για τη μείωση των μικτών χρηματοδοτικών αναγκών - περιλαμβανομένων και των κερδών του έτους 2014 - , τη μερική αποπληρωμή δανείων του "επίσημου τομέα" μέσω αχρησιμοποίητων πόρων του ESM και την περαιτέρω εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF με επιμήκυνση της μέσης σταθμικής τους διάρκειας, σταθεροποίηση των επιτοκίων τους και αναβολή πληρωμής τόκων.

  "Με στόχο την αναδημιουργία επαρκούς ρευστότητας και μίας αντιπροσωπευτικής καμπύλης αποδόσεων ομολόγων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τη δημιουργία επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΕΔ, αποκλειστικά από την διεθνή και εγχώρια αγορά κεφαλαίων μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, θα επιχειρηθεί εκ νέου η έξοδος στις αγορές", αναφέρεται.

  "Στους σχεδιασμούς, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται σειρά νέων ομολογιακών εκδόσεων σταθερού επιτοκίου με κομβικές διάρκειες", επισημαίνεται στο κείμενο.

  Επισημαίνεται ότι "στο πλαίσιο της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, από τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017, διασφαλίζεται η επί της ουσίας παροχή έμμεσης εγγύησης από τους Ευρωπαίους Εταίρους προς το ΕΔ για απρόσκοπτη έξοδό του στις αγορές, με πιθανή εκταμίευση στο τέλος του προγράμματος μέρους των αδιάθετων δανειακών κεφαλαίων του τρέχοντος προγράμματος, με στόχο τη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας του ΕΔ.

  Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποφάσεις για λήψη περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους σε μέσο-μακροχρόνιο ορίζοντα και την ενδεχόμενη σύνδεση αυτών με τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της ρευστότητας τόσο του ΕΔ ειδικά, όσο και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, καθώς και στη σημαντική βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος για τη χώρα, παράγοντες εξαιρετικά κρίσιμοι για οριστική έξοδο από την κρίση".

  Πακέτο δόσεων 5,5 δισ. ευρώ

  Εκτιμά ότι το πακέτο δόσεων της 3ης αξιολόγησης θα είναι ένα ποσό της τάξης των 5.500 εκατ. ευρώ. Ορίζει την εκταμίευση μάλιστα εντός του 2017 και σημειώνει ότι η υπόθεση αυτή σε συνδυασμό με τη διατήρησή του ως ταμειακά διαθέσιμα ασφαλείας (cash buffer) εξηγεί την αύξηση του δημοσίου χρέους το 2017. "Σε περίπτωση μη υλοποίησης της παραπάνω εκταμίευσης, έστω μερικώς, θα υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στο ύψος του δημοσίου χρέους στο τέλος του 2017".

  Επισημαίνει ότι "οι αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017, υποστηρίζουν την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές με τη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer), όπως έγινε και με τις υπόλοιπες χώρες που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα προσαρμογής".

  Αναφέρει ότι "η δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας θα γίνει μέσω του ESM και πιθανά μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων. Ως εκ τούτου αναμένεται μία προσωρινή αύξηση του δημοσίου χρέους για το 2018, το τελικό ύψος της οποίας θα διαμορφωθεί από τα ποσά που θα αντληθούν για τον σκοπό αυτό".

  Αναφέρει ότι στις 30/09/2017 το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εντόκων γραμματίων ανερχόταν σε 14.934,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα repos ανήλθαν σε 13.873,0 εκατ. ευρώ. Αλλά προβλέπει την αποκλιμάκωσή τους (αναμένεται να αντικατασταθεί είτε με ομόλογα είτε με δάνεια του ESM το επόμενο έτος).

  Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα

  Επισημαίνει ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή των βραχυχρόνιων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, όπως αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις του Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016, τα οποία περιλαμβάνουν την εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF, τη μείωση του επιτοκιακού τους κινδύνου, καθώς επίσης και την άρση για το έτος 2017 του περιθωρίου του δανείου για την επαναγορά χρέους του 2012.

  "Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των προαναφερόμενων διαχειριστικών στόχων θα έχουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018. Κύρια επιδίωξη των μέτρων αυτών αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αντιστάθμιση του υφιστάμενου επιτοκιακού κινδύνου του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους με στόχο τη βέλτιστη προβλεψιμότητα των μελλοντικών δαπανών εξυπηρέτησής του, με προοπτική τη συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές" .

   Σύνθεση χρέους Κεντρικής Διοίκησης

  (σε εκατ. ευρώ)

   

   

   

  2015

  2016

  2017*

  2018**

  Α.

  Ομόλογα

  59.819

  56.717

  50.174

  55.275

   

  Ομόλογα στην αγορά εσωτερικού

  57.112

  54.354

  48.407

  53.537

   

  Ομόλογα στις αγορές εξωτερικού

  2.594

  2.277

  1.708

  1.708

   

  Τιτλοποιήσεις στο εξωτερικό

  113

  86

  59

  30

   

   

   

   

   

   

  Β.

  Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι

  14.880

  14.890

  14.900

  13.700

   

  Έντοκα Γραμμάτια

  14.832

  14.890

  14.900

  13.700

   

  Έντοκα Γραμμάτια σε φυσικούς τίτλους

  48

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  Γ.

  Δάνεια

  236.633

  243.388

  252.726

  265.025

   

  Δάνεια Τραπέζης Ελλάδος

  3.792

  3.321

  2.849

  2.377

   

  Λοιπά Δάνεια Εσωτερικού

  109

  188

  246

  228

   

  Ειδικά και Διακρατικά Δάνεια

  7.423

  7.480

  7.594

  7.284

   

  Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης

  220.431

  227.660

  237.711

  250.969

   

  Λοιπά Δάνεια Εξωτερικού

  4.878

  4.739

  4.326

  4.167

   

   

   

   

   

   

  Δ.

  Βραχυπρόθεσμα δάνεια

  10.000

  11.363

  15.000

  9.000

   

  Πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς (repos)

  10.000

  11.363

  15.000

  9.000

   

   

   

   

   

   

  Ε.

  Σύνολο χρέους Κεντρικής Διοίκησης (Α+Β+Γ+Δ)

  321.332

  326.358

  332.800

  343.000

   

  (ως % του ΑΕΠ)

  182,3%

  187,3%

  186,4%

  185,7%

   

  ΑΕΠ

  176.312

  174.199

  178.579

  184.691

  *   Εκτιμήσεις      **Προβλέψεις Πηγή:  ΟΔΔΗΧ

  Χρέος Γενικής Κυβέρνησης

  (σε εκατ. ευρώ)

   

   

  2015

  2016

  2017*

  2018**

   

   

   

   

   

  Α.    Χρέος Κεντρικής Διοίκησης

  321.332

  326.358

  332.800

  343.000

  Β      Χρέος ΝΠΔΔ, κέρματα κ.λπ. μείον επενδύσεις σε τίτλους ΕΔ

  2.071

  607

  -500

  1.000

  Γ.     Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (A+B)

  323.403

  326.965

  332.300

  344.000

  Δ      Χρέος ΟΤΑ, OKA μείον ενδοκυβερνητικό χρέος

  -11.640

  -11.929

  -14.000

  -12.000

  Ε.     Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (Γ+Δ)

  311.763

  315.036

  318.300

  332.000

          (ως % του ΑΕΠ)

  176,8%

  180,8%

  178,2%

  179,8%

  ΑΕΠ

  176.312

  174.199

  178.579

  184.691

  *Εκτιμήσεις  **Προβλέψεις  Πηγή:  ΟΔΔΗΧ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων