Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 13-Νοε-2019 00:04

  DAC6: Τι είναι και γιατί μας αφορά

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Γράφουν οι Φρέντυ Γιατράκου και Τάνια Ζαχάκη

  "Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στη φορολογική διαφάνεια……..Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας και καλύτερης συνεργασίας, διευκολύνοντας τη δικαιότερη και αποτελεσματικότερη φορολογία σε όλη την ΕΕ"
  Pierre Moschovici, Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2018

  Στον απόηχο περιπτώσεων επιθετικών φορολογικών πρακτικών που έγιναν γνωστές τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο, στις 25 Μαΐου του 2018 δημοσιεύθηκε η Οδηγία 2018/822/ΕΕ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2011/16/ΕΕ σχετικά με την διοικητική συνεργασία των Κρατών Μελών στον τομέα της φορολογίας.

  Στην νέα προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προάγει την φορολογική διαφάνεια και να αναστείλει πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων  (ή αλλιώς οι ενδιάμεσοι όπως χαρακτηρίζονται στην Οδηγία), οι οποίοι καλούνται, καταρχήν, να γνωστοποιήσουν στις φορολογικές αρχές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε διασυνοριακή συναλλαγή στην οποία έχουν εμπλακεί με κάποιον τρόπο αρκεί η συναλλαγή αυτή να παρουσιάζει συγκεκριμένα διακριτικά γνωρίσματα.

  Τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εσωτερική νομοθεσία μέχρι τις 31/12/2019. Ώς πρώτη προθεσμία γνωστοποίησης στις φορολογικές αρχές ορίζεται η 31/8/2019 ενώ προβλέπεται υποχρέωση γνωστοποίησης και συναλλαγών που έχουν υλοποιηθεί μετά τις 25/6/2018. 

  Αναμένοντας  την  ψήφιση του σχετικού νόμου μέσα στους επόμενους δύο μήνες στην Ελλάδα και με δεδομένη την αναδρομική ισχύ που θα προβλεπεται, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες καλούνται άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα  να αξιολογήσουν τόσο τις δικές τους διασυνοριακές συναλλαγές όσο και αυτές στις οποίες έχουν ρόλο ενδιάμεσου με σκοπό αφενός να διαμορφώσουν  διαδικασίες και συστήματα που θα εξασφαλίσουν ετοιμότητα ανταπόκρισης στις νέες υποχρεώσεις και αφετέρου να αξιολογήσουν ποιοτικά και σε βάθος το φορολογικό αντίκτυπο των διασυνοριακών επιχειρηματικών σχεδιασμών και στρατηγικών τους.

  Οι πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται περιλαμβάνουν στοιχεία αναγνώρισης των εμπλεκόμενων μερών (όπως για παράδειγμα όνομα, ΑΦΜ, φορολογική κατοικία), λεπτομέρειες για την ίδια την δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση καθώς και τα διακριτικά γνωρίσματα τα οποία καθιστούν τη διασυνοριακή ρύθμιση δηλωτέα.

  Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές θα τεθούν υπόψη των φορολογικών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών μέσω μια πλατφόρμας που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Στόχος είναι να έρθουν στην προσοχή των κεντρικών φορολογικών διοικήσεων καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές ώστε τελικά να ληφθούν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης τέτοιων πρακτικών μέσω αφενός νομοθετικών αλλαγών και αφετέρου μέσω συντονισμένων και στοχοθετημένων φορολογικών ελέγχων.

  Η ευθυγράμμιση με την οδηγία χρήζει προσοχής σε συγκεκριμένα σημεία όπως:

  1. O ορισμός των "ενδιάμεσων” σε μια συναλλαγή είναι τόσο ευρύς που περιλαμβάνει πληθώρα συμβούλων και παρόχων υπηρεσιών όπως ενδεικτικά φορολογικούς συμβούλους, λογιστές, δικηγόρους

  2. Αν και πρόκειται για μια δηλωτική υποχρέωση η οποία βαρύνει καταρχήν τους ενδιάμεσους σε μια συναλλαγή, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενδιάμεσος ή αυτός βρίσκεται εγκατεστημένος εκτός ΕΕ ή απαλλάσσεται λόγω επαγγελματικού απορρήτου, η υποχρέωση βαρύνει απευθείας τον ενδιαφερόμενο φορολογούμενο

  3. Η Οδηγία καλύπτει όλους τους φόρους, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τους δασμούς, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

  4. Τα διακριτικά γνωρίσματα που προβλέπει η Οδηγία είναι τόσο γενικά διατυπωμένα που μπορούν να καλύπτουν μια ευρεία γκάμα συναλλαγών. Μάλιστα, για μερικά διακριτικά γνωρίσματα δεν εξετάζεται καν η ύπαρξη φορολογικού κινήτρου για την πραγματοποίηση της συναλλαγής

  5. Δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας ο οποίος να εξαιρεί κάποια συναλλαγή βάσει της αξίας της ή βάσει του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Η Οδηγία λοιπόν δεν ακολουθεί τη λογική άλλων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της φορολογικής διαφάνειας όπως η Έκθεση ανά Χώρα (Country by Country Reporting) 

  6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την Οδηγία θα προβλέπονται πρόστιμα το ύψος των οποίων θα οριστεί με τον σχετικό νόμο. Η μέχρι τώρα διεθνής εμπειρία πάντως δείχνει ότι τα πρόστιμα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικά. 

  Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο ενσωμάτωσης της Οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη όπως ενδεικτικά Γαλλία, Πολωνία, Λιθουανία, Αυστρία, γεννιούνται ερωτήματα για το πώς θα ενσωματωθεί η Οδηγία στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως ποιοι θα ορισθούν ως ενδιάμεσοι, ποιες θα είναι τελικά οι δηλωτέες συναλλαγές και ποιες θα είναι οι κυρώσεις πλημμελούς ανταπόκρισης στη σχετική υποχρέωση.

  Σε κάθε περίπτωση όμως, με δεδομένο το σύντομο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης στη νέα δηλωτική υποχρέωση, οι φορολογούμενοι και οι ενδιάμεσοι θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται άμεσα δεδομένης και της αναδρομικής ισχύος. 

  * Η κα Φρέντυ Γιατράκου είναι Tax Partner, Financial Services, PwC Greece και η κα Τάνια Ζαχάκη είναι Tax Manager, Financial Services.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ