Συνεχης ενημερωση

  JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΠΕΛΑ)

  13,2200

  -0,2600 (-1,93%)

  • Άνοιγμα 13,4800
  • Υψηλό 13,5400
  • Χαμηλό 13,1100
  • Όγκος 206.465
  • Τζίρος 2.740.539 €
  • Πράξεις 1.124
  ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  13,2200 76 17:12:26
  13,2200 500 17:10:12
  13,2200 287 17:10:12
  13,2200 275 17:10:12
  13,2200 220 17:10:12
  13,2200 273 17:10:12
  13,2200 1.381 17:10:12
  13,2200 1.606 17:10:12
  13,2200 2.882 17:10:12
  13,2200 1.000 17:10:12
  13,2200 1.060 17:10:12
  13,2200 239 17:10:12
  13,2200 213 17:10:12
  13,2200 2.859 17:10:12
  13,2200 1.700 17:10:12
  13,2200 309 17:10:12
  13,2200 429 17:10:12
  13,2200 1.386 17:10:12
  13,2200 1.912 17:10:12
  13,2200 84 17:10:12
  13,2200 748 17:10:12
  13,2200 1.324 17:10:12
  13,2200 240 17:10:12
  13,2200 240 17:10:12
  13,2200 170 17:10:12
  13,2200 4.544 17:10:12
  13,2200 2.150 17:10:12
  13,2200 1.332 17:10:12
  13,2200 300 17:10:12
  13,2200 500 17:10:12
  13,2200 1.234 17:10:12
  13,2200 100 17:10:12
  13,2200 1.000 17:10:12
  13,2200 1.542 17:10:12
  13,1100 580 16:59:40
  13,1100 45 16:59:40
  13,1200 10 16:59:39
  13,1200 50 16:59:39
  13,1200 100 16:59:39
  13,1100 150 16:59:10
  13,1100 500 16:59:10
  13,1200 25 16:58:58
  13,1200 1 16:58:58
  13,1200 10 16:58:58
  13,1200 1 16:58:58
  13,1200 200 16:58:58
  13,1300 50 16:58:56
  13,1500 100 16:58:54
  13,1500 50 16:58:54
  13,1500 1 16:58:54
  13,1600 50 16:58:53
  13,1600 1 16:58:53
  13,1600 1 16:58:53
  13,1600 10 16:58:53
  13,1600 64 16:58:53
  13,1600 299 16:58:30
  13,1800 308 16:58:30
  13,1800 275 16:58:30
  13,1800 85 16:58:13
  13,1800 320 16:58:13
  13,1800 223 16:58:13
  13,1800 34 16:57:35
  13,1800 492 16:56:51
  13,1800 147 16:56:51
  13,1800 146 16:56:51
  13,1800 958 16:56:51
  13,1600 149 16:56:30
  13,1600 450 16:55:07
  13,1600 31 16:55:07
  13,2000 463 16:55:06
  13,2000 144 16:55:06
  13,2000 956 16:55:06
  13,2000 4 16:55:00
  13,1900 6 16:55:00
  13,1600 67 16:54:50
  13,1600 148 16:54:50
  13,1600 142 16:54:50
  13,1500 437 16:54:42
  13,1600 7 16:54:42
  13,1600 959 16:54:42
  13,1600 1 16:54:12
  13,1400 252 16:53:53
  13,1400 80 16:53:53
  13,1500 145 16:53:52
  13,1500 960 16:53:52
  13,1500 130 16:53:52
  13,1500 138 16:53:52
  13,1500 138 16:53:52
  13,1500 7 16:53:52
  13,1500 143 16:53:52
  13,1400 631 16:53:38
  13,1400 80 16:53:38
  13,1400 140 16:53:38
  13,1400 100 16:53:30
  13,1300 34 16:53:30
  13,1300 46 16:53:30
  13,1400 10 16:53:26
  13,1300 32 16:53:07
  13,1200 73 16:53:05
  13,1200 89 16:53:05
  13,1100 137 16:52:57
  13,1100 2 16:52:57
  13,1100 82 16:52:57
  13,1100 281 16:52:56
  13,1100 50 16:52:56
  13,1200 872 16:52:56
  13,1200 612 16:52:56
  13,1200 221 16:52:56
  13,1200 295 16:52:56
  13,1200 100 16:52:41
  13,1200 298 16:52:41
  13,1200 2 16:52:41
  13,1200 143 16:52:38
  13,1200 809 16:52:32
  13,1200 191 16:52:32
  13,1200 100 16:52:27
  13,1200 131 16:52:27
  13,1200 369 16:52:27
  13,1200 50 16:52:27
  13,1200 10 16:52:27
  13,1200 50 16:52:27
  13,1200 50 16:52:27
  13,1200 25 16:52:27
  13,1200 25 16:52:27
  13,1200 75 16:52:27
  13,1400 5 16:52:27
  13,1400 1.000 16:52:27
  13,1400 300 16:52:27
  13,1600 5 16:52:26
  13,1600 90 16:52:13
  13,1600 400 16:52:03
  13,1500 100 16:52:00
  13,1600 218 16:51:42
  13,1600 168 16:51:42
  13,1600 314 16:51:42
  13,1600 100 16:51:42
  13,1600 75 16:51:42
  13,1700 5 16:51:42
  13,1700 1 16:51:42
  13,1800 150 16:50:57
  13,1800 5 16:50:57
  13,1800 1 16:50:57
  13,1800 2 16:50:57
  13,1800 50 16:50:57
  13,1900 2 16:50:57
  13,1900 384 16:50:56
  13,1900 135 16:50:56
  13,1900 260 16:50:56
  13,1900 71 16:50:56
  13,1900 63 16:50:55
  13,1900 146 16:50:54
  13,1900 109 16:50:50
  13,1900 20 16:50:50
  13,1900 20 16:50:50
  13,2000 342 16:50:19
  13,2000 48 16:50:19
  13,2000 50 16:50:19
  13,2000 100 16:50:19
  13,2000 1 16:50:19
  13,2000 300 16:50:19
  13,2000 470 16:50:19
  13,2000 356 16:50:17
  13,2000 174 16:50:17
  13,2000 50 16:50:17
  13,2000 364 16:50:17
  13,2000 514 16:50:13
  13,2000 122 16:50:13
  13,2000 3 16:50:13
  13,2000 1 16:50:13
  13,2000 11 16:50:13
  13,2000 69 16:50:13
  13,2000 350 16:50:13
  13,2000 100 16:50:13
  13,2000 195 16:50:13
  13,2000 805 16:50:13
  13,2000 100 16:50:13
  13,2000 50 16:50:13
  13,2000 2.045 16:50:13
  13,2000 977 16:50:06
  13,2000 803 16:50:06
  13,2000 1.175 16:50:06
  13,2000 20 16:50:06
  13,2000 5 16:50:06
  13,2000 40 16:50:06
  13,2100 200 16:50:06
  13,2100 1 16:50:06
  13,2100 2.000 16:50:06
  13,2100 500 16:50:06
  13,2100 5 16:50:06
  13,2100 1 16:50:06
  13,2100 500 16:50:06
  13,2100 550 16:50:06
  13,2100 3 16:50:06
  13,2100 32 16:49:35
  13,2200 100 16:49:35
  13,2200 200 16:49:35
  13,2300 246 16:48:34
  13,2300 401 16:48:34
  13,2300 502 16:48:34
  13,2400 2 16:47:57
  13,2300 175 16:47:57
  13,2300 263 16:47:57
  13,2300 253 16:47:57
  13,2300 136 16:47:57
  13,2300 952 16:47:57
  13,2200 137 16:47:57
  13,2200 20 16:47:57
  13,2200 246 16:47:57
  13,2200 265 16:47:57
  13,2200 69 16:47:57
  13,2300 45 16:47:36
  13,2300 55 16:47:36
  13,2300 32 16:47:13
  13,2300 54 16:46:46
  13,2300 146 16:46:46
  13,2200 151 16:46:43
  13,2300 1 16:46:37
  13,2200 119 16:46:31
  13,2200 161 16:46:30
  13,2200 300 16:46:30
  13,2200 1 16:46:30
  13,2300 100 16:46:30
  13,2300 828 16:46:30
  13,2300 146 16:45:50
  13,2300 145 16:44:50
  13,2300 131 16:43:35
  13,2400 1 16:43:35
  13,2400 500 16:43:35
  13,2500 362 16:42:07
  13,2500 100 16:42:07
  13,2500 229 16:42:07
  13,2500 71 16:42:07
  13,2600 243 16:41:30
  13,2600 142 16:41:30
  13,2600 135 16:41:05
  13,2600 7 16:41:05
  13,2600 142 16:41:00
  13,2600 51 16:38:28
  13,2600 100 16:38:28
  13,2500 144 16:34:15
  13,2200 106 16:33:43
  13,2400 135 16:33:43
  13,2500 67 16:33:42
  13,2400 1 16:33:42
  13,2400 75 16:33:42
  13,2300 473 16:33:42
  13,2300 745 16:33:42
  13,2200 155 16:33:42
  13,2200 160 16:33:42
  13,2200 124 16:33:42
  13,2200 23 16:33:42
  13,2300 137 16:33:42
  13,2300 63 16:33:16
  13,2300 641 16:33:16
  13,2300 142 16:33:16
  13,2300 148 16:33:16
  13,2300 6 16:33:16
  13,2300 75 16:32:57
  13,2300 100 16:32:39
  13,2300 200 16:32:30
  13,2200 144 16:32:03
  13,2200 104 16:31:59
  13,2200 98 16:31:59
  13,2200 102 16:31:59
  13,2200 224 16:31:59
  13,2200 76 16:29:48
  13,2200 200 16:29:48
  13,2200 64 16:29:48
  13,2200 139 16:29:23
  13,2200 47 16:29:01
  13,2200 1 16:29:01
  13,2200 21 16:29:01
  13,2200 400 16:29:01
  13,2300 181 16:29:01
  13,2300 819 16:29:01
  13,2300 1 16:29:01
  13,2300 110 16:29:01
  13,2300 100 16:29:01
  13,2400 1 16:27:02
  13,2400 193 16:27:02
  13,2400 50 16:27:02
  13,2400 10 16:27:02
  13,2400 200 16:27:02
  13,2400 143 16:27:02
  13,2500 10 16:26:22
  13,2500 153 16:25:52
  13,2500 120 16:25:52
  13,2500 69 16:25:52
  13,2500 120 16:25:52
  13,2500 100 16:25:51
  13,2600 127 16:25:51
  13,2600 66 16:25:51
  13,2600 234 16:25:51
  13,2700 460 16:25:50
  13,2700 43 16:25:50
  13,2700 100 16:25:50
  13,2800 30 16:24:38
  13,3500 3 16:20:33
  13,3500 232 16:20:33
  13,3500 1 16:20:33
  13,3700 100 16:20:33
  13,3700 100 16:20:33
  13,3500 43 16:20:33
  13,2600 140 16:20:32
  13,2500 158 16:20:32
  13,2500 158 16:20:32
  13,2500 74 16:20:32
  13,2500 71 16:20:32
  13,2500 142 16:20:32
  13,2500 154 16:20:32
  13,2500 59 16:20:32
  13,2500 100 16:20:29
  13,2500 100 16:20:29
  13,2500 1 16:20:10
  13,2400 70 16:19:08
  13,2500 500 16:19:05
  13,2500 192 16:17:47
  13,2500 8 16:17:47
  13,2500 178 16:17:33
  13,2500 22 16:17:33
  13,2500 120 16:17:15
  13,2500 80 16:17:15
  13,2500 50 16:17:12
  13,2400 382 16:16:55
  13,2500 500 16:16:55
  13,2500 1 16:16:23
  13,2500 240 16:15:38
  13,2500 75 16:15:31
  13,2400 201 16:15:30
  13,2500 528 16:15:30
  13,2500 216 16:15:30
  13,2500 409 16:15:30
  13,2500 200 16:15:29
  13,2400 10 16:15:18
  13,2400 194 16:15:16
  13,2400 119 16:15:16
  13,2400 181 16:15:01
  13,2500 200 16:15:01
  13,2500 70 16:15:01
  13,2600 76 16:14:31
  13,2600 82 16:14:31
  13,2600 2 16:14:00
  13,2600 126 16:14:00
  13,2600 23 16:14:00
  13,2600 1 16:14:00
  13,2600 24 16:14:00
  13,2600 126 16:14:00
  13,2600 25 16:14:00
  13,2600 135 16:14:00
  13,2600 77 16:14:00
  13,2600 41 16:14:00
  13,2600 143 16:13:49
  13,2600 100 16:13:11
  13,2500 118 16:12:17
  13,2500 329 16:12:17
  13,2600 1 16:12:17
  13,2800 60 16:11:31
  13,2800 414 16:11:31
  13,2800 144 16:10:34
  13,2800 102 16:10:30
  13,3000 29 16:10:30
  13,3100 255 16:10:30
  13,3100 154 16:10:15
  13,3300 100 16:04:58
  13,3300 152 16:04:58
  13,3300 152 16:04:58
  13,3400 268 16:04:58
  13,3300 17 16:04:57
  13,3300 36 16:04:57
  13,3300 351 16:04:57
  13,3300 472 16:04:57
  13,3400 503 16:04:57
  13,3400 503 16:04:57
  13,3400 552 16:04:57
  13,3400 149 16:03:04
  13,3400 149 16:02:29
  13,3400 150 16:01:29
  13,4100 114 15:59:36
  13,4100 250 15:59:36
  13,4100 136 15:59:36
  13,4000 28 15:57:25
  13,4000 72 15:57:25
  13,4000 7 15:57:17
  13,4000 147 15:57:17
  13,3900 72 15:57:17
  13,3900 1 15:57:17
  13,3900 53 15:57:16
  13,3900 107 15:57:16
  13,3900 35 15:57:16
  13,3800 144 15:57:16
  13,3900 100 15:56:20
  13,3900 36 15:56:07
  13,3900 64 15:56:07
  13,4000 66 15:55:35
  13,4000 244 15:55:35
  13,3900 132 15:55:35
  13,3900 58 15:55:35
  13,3100 143 15:54:57
  13,3100 176 15:54:57
  13,3000 1 15:54:57
  13,3000 453 15:54:55
  13,3000 140 15:54:55
  13,3000 140 15:54:55
  13,3000 67 15:54:55
  13,2800 340 15:53:32
  13,2900 64 15:53:32
  13,3000 52 15:53:32
  13,3000 448 15:53:32
  13,3000 500 15:53:16
  13,2900 534 15:53:07
  13,2900 10 15:53:07
  13,2800 500 15:52:18
  13,3300 58 15:49:46
  13,3300 62 15:49:46
  13,3300 130 15:49:46
  13,3300 500 15:49:18
  13,2700 20 15:48:25
  13,2700 126 15:48:16
  13,2700 124 15:48:16
  13,2700 12 15:47:37
  13,2500 345 15:47:34
  13,2500 43 15:47:34
  13,2500 100 15:47:07
  13,2400 67 15:46:57
  13,2400 126 15:46:57
  13,2400 144 15:46:57
  13,2400 90 15:46:57
  13,2400 140 15:46:56
  13,2300 10 15:45:45
  13,2400 400 15:45:44
  13,2300 360 15:45:32
  13,2400 414 15:45:31
  13,2400 86 15:45:31
  13,2400 16 15:45:24
  13,2400 74 15:45:24
  13,2400 10 15:45:24
  13,2400 50 15:45:19
  13,2400 894 15:45:18
  13,2400 106 15:45:18
  13,2400 13 15:45:16
  13,2400 137 15:45:16
  13,2300 144 15:44:00
  13,2300 398 15:44:00
  13,2300 143 15:44:00
  13,2300 116 15:44:00
  13,2300 489 15:44:00
  13,2300 1 15:43:22
  13,2300 39 15:41:00
  13,2300 200 15:40:57
  13,2300 226 15:40:18
  13,2300 120 15:40:18
  13,2300 140 15:40:18
  13,2200 143 15:39:47
  13,2200 185 15:39:47
  13,2200 108 15:39:47
  13,2200 78 15:39:47
  13,2100 186 15:39:42
  13,2200 100 15:39:42
  13,2200 63 15:39:42
  13,2200 37 15:39:42
  13,2200 100 15:39:42
  13,2200 100 15:39:42
  13,2200 100 15:39:42
  13,2200 200 15:38:54
  13,2200 21 15:38:44
  13,2200 40 15:38:27
  13,2200 120 15:38:26
  13,2200 324 15:38:03
  13,2200 145 15:38:03
  13,2200 31 15:38:03
  13,2200 311 15:37:53
  13,2300 500 15:37:52
  13,2200 261 15:35:58
  13,2200 1 15:35:58
  13,2200 70 15:35:58
  13,2300 214 15:35:58
  13,2300 80 15:35:58
  13,2300 448 15:35:58
  13,2300 189 15:35:58
  13,2300 569 15:35:58
  13,2200 129 15:34:09
  13,2200 152 15:34:09
  13,2200 649 15:34:09
  13,2100 297 15:33:51
  13,2100 64 15:33:51
  13,2100 136 15:33:51
  13,2100 200 15:33:51
  13,2200 400 15:33:50
  13,2200 1.000 15:33:50
  13,2200 22 15:33:50
  13,2400 100 15:32:17
  13,2400 100 15:32:17
  13,2400 100 15:32:17
  13,2200 62 15:32:17
  13,2300 63 15:32:16
  13,2200 116 15:32:16
  13,2200 100 15:32:16
  13,2200 62 15:32:16
  13,2200 138 15:32:16
  13,2200 1 15:32:16
  13,2300 69 15:32:16
  13,2500 12 15:32:16
  13,2500 302 15:32:16
  13,2500 54 15:32:16
  13,2300 150 15:32:16
  13,2300 100 15:32:16
  13,2300 1 15:32:16
  13,2300 500 15:32:16
  13,2500 88 15:32:16
  13,2500 1 15:32:16
  13,2400 78 15:32:16
  13,2400 1 15:32:16
  13,2500 95 15:32:15
  13,2500 80 15:32:15
  13,2600 1 15:32:15
  13,2800 1 15:32:14
  13,3000 1 15:32:13
  13,3000 1 15:32:13
  13,3000 119 15:32:13
  13,3000 500 15:32:13
  13,3000 1 15:32:10
  13,3000 64 15:32:10
  13,3000 36 15:32:10
  13,3000 140 15:32:10
  13,3000 224 15:32:10
  13,3000 214 15:32:10
  13,3000 605 15:32:10
  13,3000 5 15:32:10
  13,3000 495 15:32:10
  13,3000 168 15:30:04
  13,3000 140 15:30:04
  13,3000 149 15:30:04
  13,3000 142 15:27:00
  13,3000 101 15:23:15
  13,3000 56 15:23:15
  13,3100 500 15:23:15
  13,3100 251 15:23:15
  13,3100 204 15:23:15
  13,3100 146 15:21:34
  13,3100 150 15:19:19
  13,3000 144 15:14:04
  13,3500 1 15:10:24
  13,2400 360 15:08:28
  13,2400 117 15:08:26
  13,2400 153 15:08:25
  13,2400 30 15:08:23
  13,2400 40 15:08:23
  13,2400 50 15:08:22
  13,2400 50 15:08:11
  13,2300 50 15:08:11
  13,2300 98 15:08:11
  13,2300 2 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2300 6 15:08:11
  13,2300 94 15:08:11
  13,2300 14 15:08:11
  13,2300 86 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2300 92 15:08:11
  13,2300 8 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2300 89 15:08:11
  13,2300 11 15:08:11
  13,2300 100 15:08:11
  13,2200 100 15:07:30
  13,2300 1 15:07:13
  13,2300 522 15:07:13
  13,2300 477 15:07:13
  13,2300 36 15:06:46
  13,2300 64 15:06:46
  13,2100 72 15:06:25
  13,2200 41 15:06:25
  13,2100 105 15:06:25
  13,2100 154 15:06:25
  13,2100 104 15:06:25
  13,2200 111 15:06:25
  13,2200 149 15:06:25
  13,2200 955 15:06:25
  13,2200 285 15:06:25
  13,2200 100 15:06:23
  13,2100 118 15:06:07
  13,2100 178 15:06:07
  13,2200 200 15:06:07
  13,2200 100 15:05:43
  13,2200 100 15:05:12
  13,2200 100 15:05:09
  13,2100 100 15:05:04
  13,2100 16 15:05:04
  13,2100 84 15:05:04
  13,2100 58 15:05:04
  13,2200 100 15:05:04
  13,2200 100 15:05:04
  13,2200 100 15:05:04
  13,2200 43 15:05:04
  13,2200 57 15:05:04
  13,2200 100 15:05:04
  13,2200 100 15:05:04
  13,2200 4 15:05:04
  13,2200 73 15:05:04
  13,2200 23 15:05:04
  13,2200 100 15:05:04
  13,2200 18 15:05:04
  13,2200 82 15:05:04
  13,2200 100 15:05:04
  13,2200 100 15:04:53
  13,2200 100 15:04:35
  13,2100 136 15:04:32
  13,2100 155 15:04:32
  13,2200 573 15:04:31
  13,2200 201 15:04:31
  13,2200 149 15:04:31
  13,2200 77 15:04:31
  13,2200 50 15:04:11
  13,2200 16 15:04:01
  13,2200 84 15:04:01
  13,2200 250 15:03:45
  13,2200 100 15:02:28
  13,2100 145 15:02:20
  13,2200 3 15:00:46
  13,2200 2 15:00:27
  13,2100 6 15:00:20
  13,2100 126 15:00:20
  13,2100 154 15:00:20
  13,2200 37 15:00:20
  13,2200 463 15:00:20
  13,2200 100 14:58:42
  13,2200 1 14:57:42
  13,2200 250 14:57:16
  13,2200 100 14:56:56
  13,2200 20 14:56:52
  13,2200 23 14:56:40
  13,2200 77 14:56:40
  13,2200 100 14:56:40
  13,2200 100 14:56:40
  13,2200 100 14:56:39
  13,2200 100 14:56:39
  13,2200 100 14:56:33
  13,2200 96 14:56:33
  13,2200 4 14:56:33
  13,2200 100 14:56:33
  13,2200 41 14:56:33
  13,2200 59 14:56:33
  13,2200 46 14:56:33
  13,2200 54 14:56:33
  13,2200 95 14:56:16
  13,2200 5 14:56:16
  13,2100 316 14:56:07
  13,2200 77 14:56:06
  13,2200 515 14:56:06
  13,2200 392 14:56:06
  13,2200 16 14:56:06
  13,2200 12 14:55:51
  13,2200 88 14:55:51
  13,2200 250 14:54:25
  13,2200 50 14:51:02
  13,2200 75 14:50:58
  13,2200 200 14:50:32
  13,2100 100 14:49:07
  13,2100 552 14:49:07
  13,2100 241 14:49:07
  13,2100 161 14:49:07
  13,2100 38 14:49:07
  13,2200 397 14:49:07
  13,2200 103 14:49:07
  13,2200 52 14:48:50
  13,2200 48 14:48:50
  13,2200 100 14:48:44
  13,2100 52 14:47:23
  13,2100 5 14:47:23
  13,2100 130 14:47:23
  13,2100 3 14:47:23
  13,2300 500 14:47:23
  13,2100 189 14:46:57
  13,2100 8 14:46:57
  13,2100 310 14:46:57
  13,2100 145 14:46:57
  13,2300 100 14:44:31
  13,2100 160 14:44:25
  13,2100 195 14:44:24
  13,2100 53 14:44:24
  13,2200 3 14:44:24
  13,2200 77 14:44:22
  13,2200 39 14:44:22
  13,2300 100 14:44:22
  13,2300 100 14:44:22
  13,2300 100 14:44:22
  13,2300 27 14:44:22
  13,2300 73 14:44:22
  13,2300 100 14:44:22
  13,2200 35 14:43:20
  13,2200 100 14:43:20
  13,2300 333 14:43:20
  13,2300 262 14:43:20
  13,2300 319 14:43:20
  13,2300 419 14:43:20
  13,2300 85 14:42:45
  13,2300 15 14:42:45
  13,2300 136 14:40:16
  13,2300 44 14:40:16
  13,2300 61 14:39:25
  13,2100 157 14:38:16
  13,2100 128 14:38:14
  13,2100 162 14:38:14
  13,2100 63 14:38:14
  13,2200 306 14:38:11
  13,2100 137 14:38:10
  13,2200 5 14:38:10
  13,2200 384 14:38:10
  13,2200 98 14:38:10
  13,2300 47 14:37:44
  13,2300 103 14:37:44
  13,2200 102 14:37:41
  13,2300 50 14:37:41
  13,2400 100 14:37:40
  13,2400 15 14:36:11
  13,2400 100 14:34:09
  13,2000 164 14:31:48
  13,2000 113 14:31:47
  13,2000 162 14:31:46
  13,2100 100 14:31:45
  13,2100 295 14:31:45
  13,2100 50 14:31:45
  13,2100 5 14:31:45
  13,2100 500 14:31:45
  13,2100 49 14:31:45
  13,2100 151 14:31:15
  13,2100 10 14:31:15
  13,2400 100 14:31:15
  13,2300 83 14:31:12
  13,2300 212 14:31:12
  13,2300 5 14:31:12
  13,2400 5 14:30:21
  13,2400 30 14:29:51
  13,2200 74 14:29:39
  13,2200 143 14:29:37
  13,2200 100 14:29:37
  13,2200 61 14:29:36
  13,2400 100 14:29:36
  13,2200 39 14:29:36
  13,2200 100 14:29:36
  13,2200 6 14:29:36
  13,2200 94 14:29:36
  13,2200 1.000 14:29:36
  13,2200 4 14:29:36
  13,2400 150 14:29:31
  13,2200 46 14:29:17
  13,2200 20 14:29:17
  13,2200 5 14:29:17
  13,2200 80 14:29:17
  13,2300 43 14:29:16
  13,2300 155 14:27:47
  13,2300 7 14:27:47
  13,2400 100 14:23:14
  13,2400 100 14:23:04
  13,2400 100 14:23:04
  13,2400 79 14:23:04
  13,2400 21 14:23:04
  13,2300 93 14:22:48
  13,2300 1 14:22:48
  13,2300 56 14:22:48
  13,2400 20 14:22:20
  13,2400 30 14:21:39
  13,2300 144 14:21:29
  13,2400 5 14:21:27
  13,2400 169 14:21:27
  13,2400 119 14:20:09
  13,2400 1 14:20:09
  13,2400 100 14:20:09
  13,2500 288 14:20:08
  13,2500 269 14:20:08
  13,2500 322 14:20:08
  13,2500 209 14:20:08
  13,2500 1 14:20:08
  13,2500 40 14:20:08
  13,2900 1.004 14:20:07
  13,2900 163 14:20:07
  13,2900 1.100 14:20:07
  13,2900 170 14:20:06
  13,3000 77 14:20:05
  13,3000 132 14:20:05
  13,2900 194 14:20:05
  13,2900 78 14:20:05
  13,2900 190 14:20:05
  13,2800 110 14:20:05
  13,2800 677 14:20:05
  13,2800 78 14:20:05
  13,2800 17 14:20:05
  13,2800 77 14:20:05
  13,2800 949 14:20:05
  13,2800 151 14:20:05
  13,2800 42 14:20:05
  13,2700 67 14:19:19
  13,2700 33 14:19:19
  13,2700 228 14:19:19
  13,2700 136 14:19:18
  13,2700 5 14:19:18
  13,2700 10 14:19:18
  13,2700 1 14:19:18
  13,2800 50 14:14:51
  13,2800 10 14:14:01
  13,2800 46 14:12:30
  13,2800 94 14:11:17
  13,2800 271 14:11:16
  13,2800 50 14:11:16
  13,2800 5 14:11:16
  13,2800 1 14:11:16
  13,2800 178 14:11:16
  13,2800 136 14:11:16
  13,2800 1 14:11:16
  13,2900 5 14:10:00
  13,2900 5 14:09:05
  13,2900 100 14:06:19
  13,2900 100 14:05:48
  13,2900 100 14:05:31
  13,2900 500 14:04:54
  13,3000 206 14:04:39
  13,3000 233 14:04:39
  13,3000 61 14:04:39
  13,3000 2 14:04:32
  13,3000 40 14:04:05
  13,3100 7 14:04:04
  13,3000 60 14:04:03
  13,3000 397 14:04:03
  13,3000 1.025 14:04:03
  13,3000 146 14:04:03
  13,3000 78 14:04:03
  13,3000 637 14:04:03
  13,3000 117 14:04:03
  13,3000 3 14:03:52
  13,3000 22 14:03:38
  13,3000 78 14:03:38
  13,3000 77 14:03:38
  13,3000 31 14:03:38
  13,3000 169 14:03:36
  13,3000 1 14:03:36
  13,3100 500 14:03:36
  13,3100 20 14:03:25
  13,3100 7 14:03:25
  13,3100 193 14:03:24
  13,3200 100 14:03:23
  13,3300 75 14:03:22
  13,3300 135 14:03:20
  13,3300 147 14:03:20
  13,3300 145 14:03:19
  13,3300 152 14:03:19
  13,3300 230 14:03:18
  13,3300 1 14:03:18
  13,3400 15 14:03:17
  13,3500 1 14:03:16
  13,3900 1 14:03:13
  13,3900 1 14:03:13
  13,3900 130 14:03:13
  13,3900 474 14:03:13
  13,3900 97 14:03:12
  13,3900 117 14:03:12
  13,3900 453 14:03:12
  13,3900 1 14:03:11
  13,3900 2 14:03:11
  13,4000 2 14:03:11
  13,4000 488 14:03:11
  13,4000 1.156 14:03:11
  13,4000 100 14:03:11
  13,4000 137 14:03:11
  13,4000 363 14:03:11
  13,4000 2.637 14:03:11
  13,4100 40 13:59:39
  13,4000 26 13:59:30
  13,4100 2 13:59:16
  13,4100 13 13:59:16
  13,4100 140 13:58:15
  13,4100 149 13:58:15
  13,4000 148 13:57:33
  13,4000 40 13:57:11
  13,4000 149 13:57:03
  13,4100 50 13:55:25
  13,4200 452 13:52:15
  13,4200 50 13:52:15
  13,4500 25 13:52:14
  13,4500 42 13:52:14
  13,4500 385 13:52:14
  13,4500 4 13:52:14
  13,4500 344 13:52:14
  13,4500 45 13:52:14
  13,4500 40 13:52:04
  13,4500 99 13:50:39
  13,4700 110 13:50:38
  13,4600 185 13:50:06
  13,4500 142 13:47:33
  13,4500 143 13:43:33
  13,4500 267 13:41:57
  13,4500 61 13:41:57
  13,4500 135 13:38:38
  13,4500 317 13:38:38
  13,4500 150 13:37:33
  13,4500 780 13:34:35
  13,4500 287 13:34:35
  13,4500 976 13:34:34
  13,4500 313 13:34:33
  13,4500 151 13:32:27
  13,4500 144 13:31:18
  13,4500 133 13:30:18
  13,4500 148 13:30:18
  13,4500 144 13:29:05
  13,4500 101 13:29:05
  13,4600 381 13:28:36
  13,4600 132 13:28:34
  13,4600 430 13:28:34
  13,4600 327 13:28:33
  13,4600 41 13:27:19
  13,4600 89 13:26:18
  13,4600 56 13:26:18
  13,4600 127 13:23:20
  13,4600 400 13:23:19
  13,4600 372 13:23:19
  13,4600 101 13:23:19
  13,4600 203 13:23:19
  13,4600 30 13:23:18
  13,4600 327 13:23:18
  13,4600 152 13:23:18
  13,4600 149 13:21:18
  13,4600 1.129 13:11:47
  13,4600 243 13:11:45
  13,4600 61 13:11:45
  13,4600 93 13:11:45
  13,4700 70 13:11:45
  13,4900 92 13:11:45
  13,4900 208 13:11:45
  13,4900 147 13:11:45
  13,4900 153 13:11:45
  13,4700 50 13:10:49
  13,4700 10 13:07:57
  13,4600 281 13:05:59
  13,4600 59 13:05:59
  13,5000 281 13:05:59
  13,5000 21 13:05:59
  13,5000 204 13:05:58
  13,5000 137 13:05:58
  13,5000 72 13:05:58
  13,5000 156 13:05:58
  13,4900 164 13:05:58
  13,4800 203 13:05:58
  13,4800 73 13:05:58
  13,4800 100 13:05:58
  13,4800 81 13:05:58
  13,4700 204 13:05:58
  13,4700 1.288 13:05:58
  13,4700 144 13:05:58
  13,4700 153 13:05:58
  13,4500 967 13:04:52
  13,4500 133 13:04:51
  13,4500 60 13:04:51
  13,4500 30 13:04:51
  13,4600 68 13:03:10
  13,4600 234 13:03:09
  13,4600 698 13:03:07
  13,4600 32 13:03:07
  13,4600 59 13:03:07
  13,4600 141 13:03:07
  13,4700 500 13:03:05
  13,4900 117 13:03:05
  13,4900 32 13:03:05
  13,4900 119 13:03:05
  13,4900 52 13:03:04
  13,5000 136 13:03:04
  13,5000 285 13:03:04
  13,5000 923 13:03:04
  13,5000 50 13:01:25
  13,5000 27 13:00:37
  13,5000 33 13:00:37
  13,5000 40 12:52:42
  13,5200 93 12:39:10
  13,5400 88 12:38:27
  13,5400 81 12:31:31
  13,5300 93 12:31:31
  13,5300 90 12:31:31
  13,5300 486 12:31:31
  13,5300 160 12:31:30
  13,5300 141 12:31:30
  13,5300 213 12:31:30
  13,5300 17 12:31:17
  13,5300 23 12:31:17
  13,5300 55 12:31:06
  13,5300 45 12:31:06
  13,5300 91 12:30:49
  13,5300 88 12:17:02
  13,5300 88 12:17:02
  13,5300 155 12:17:02
  13,5300 57 12:17:02
  13,4600 84 12:07:59
  13,5400 94 12:07:59
  13,5400 94 12:07:59
  13,5400 114 12:07:58
  13,5300 205 12:07:58
  13,5300 81 12:07:58
  13,4600 90 12:07:11
  13,4600 112 12:07:11
  13,4600 142 12:07:11
  13,4600 20 12:07:11
  13,4600 123 12:07:10
  13,4600 145 12:07:10
  13,4600 70 12:07:10
  13,5300 92 12:06:42
  13,5300 56 12:06:42
  13,5300 39 12:06:42
  13,5300 7 12:06:42
  13,5300 102 12:02:48
  13,4600 94 12:02:48
  13,5300 77 12:02:48
  13,5200 59 12:02:48
  13,5100 48 12:02:48
  13,5100 367 12:02:48
  13,5100 449 12:02:48
  13,5100 100 12:01:54
  13,4600 36 11:58:59
  13,4600 44 11:58:59
  13,4600 24 11:58:59
  13,4600 142 11:58:59
  13,4600 34 11:58:59
  13,4600 100 11:57:47
  13,4600 25 11:57:45
  13,4600 67 11:57:45
  13,4600 92 11:57:45
  13,4600 24 11:57:45
  13,4600 142 11:57:45
  13,4600 12 11:57:45
  13,4600 121 11:57:45
  13,4500 229 11:57:44
  13,5400 58 11:57:44
  13,4900 61 11:57:44
  13,4800 403 11:57:44
  13,4600 345 11:57:44
  13,4600 74 11:57:44
  13,4600 59 11:57:44
  13,4600 15 11:57:00
  13,4600 57 11:54:41
  13,4600 34 11:54:41
  13,4600 200 11:54:40
  13,4600 102 11:54:40
  13,4600 51 11:48:07
  13,4600 49 11:48:07
  13,4600 20 11:37:22
  13,4600 30 11:32:01
  13,4500 40 11:31:29
  13,4600 10 11:20:56
  13,4600 34 11:20:56
  13,4600 26 11:20:56
  13,4600 1 11:16:19
  13,4600 92 11:12:28
  13,4600 13 11:12:28
  13,4600 34 11:12:28
  13,4600 6 11:04:23
  13,4600 8 11:04:20
  13,4600 5 11:03:57
  13,4600 1 11:03:38
  13,4600 1 11:03:38
  13,4600 3 11:03:38
  13,4600 16 11:03:38
  13,4100 31 11:03:36
  13,4100 57 11:03:36
  13,4100 12 11:03:36
  13,4100 95 11:03:36
  13,4100 2 11:03:36
  13,4100 164 11:03:36
  13,4100 53 11:03:36
  13,4100 95 11:03:31
  13,4500 173 11:03:30
  13,4500 38 11:03:30
  13,4500 132 11:03:30
  13,4500 147 11:03:30
  13,4500 60 11:03:30
  13,4500 40 11:02:28
  13,4800 8 10:57:38
  13,4800 83 10:57:38
  13,4800 1 10:57:38
  13,4800 79 10:57:38
  13,4800 1 10:57:38
  13,4800 16 10:57:33
  13,4800 124 10:57:33
  13,5000 1 10:56:47
  13,5000 89 10:56:47
  13,5000 202 10:56:46
  13,5100 1 10:56:28
  13,5100 76 10:56:15
  13,5300 88 10:56:15
  13,5300 178 10:56:14
  13,5200 30 10:54:54
  13,5200 68 10:54:54
  13,5200 147 10:54:54
  13,5200 132 10:54:54
  13,5000 1 10:52:40
  13,5000 88 10:52:40
  13,5000 189 10:52:40
  13,5100 75 10:52:40
  13,5200 73 10:52:39
  13,5200 300 10:52:15
  13,5000 179 10:47:18
  13,5000 50 10:47:18
  13,5000 71 10:47:18
  13,5000 59 10:47:18
  13,5000 91 10:38:39
  13,5000 45 10:38:39
  13,5100 30 10:38:39
  13,5100 335 10:38:39
  13,5200 91 10:38:38
  13,5400 13 10:37:08
  13,5400 82 10:37:08
  13,5400 10 10:34:36
  13,5400 60 10:32:31
  13,5400 8 10:32:31
  13,5400 11 10:32:31
  13,5400 6 10:32:30
  13,5200 47 10:32:30
  13,5100 146 10:31:16
  13,5100 144 10:31:16
  13,4800 76 10:29:50
  13,4800 4 10:29:50
  13,4800 2 10:29:44
  13,4800 7 10:29:44

  ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΕΠΙΛΚ 0,3000 11,11 % 0,0300 26.500
  ΒΙΝΤΑ 5,4000 9,31 % 0,4600 10
  ΙΝΛΟΤ 0,3120 7,59 % 0,0220 1.028.753
  ΑΝΕΚ 0,0430 6,17 % 0,0025 8.188
  ΚΟΥΑΛ 0,2620 5,22 % 0,0130 38.408
  ΚΥΡΙΟ 1,3600 4,62 % 0,0600 2.510
  ΝΑΥΠ 1,3700 4,58 % 0,0600 1.311
  ΞΥΛΚ 0,1890 4,42 % 0,0080 98.306
  ΣΕΝΤΡ 0,3330 4,06 % 0,0130 115.385
  ΠΑΠ 2,2500 3,69 % 0,0800 3.635
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΚΜΟΛ 3,3000 -7,30 % -0,2600 102
  ΜΑΣΟΠ 1,5900 -4,22 % -0,0700 2.080
  ΙΛΥΔΑ 1,4700 -3,29 % -0,0500 14.506
  ΑΚΡΙΤ 0,6000 -3,23 % -0,0200 1.660
  ΚΡΙ 8,6800 -3,13 % -0,2800 13.709
  ΠΛΑΚΡ 16,4000 -2,96 % -0,5000 4.054
  ΟΤΟΕΛ 7,2500 -2,68 % -0,2000 4.348
  ΛΑΝΑΚ 1,2400 -2,36 % -0,0300 7.352
  ΧΑΙΔΕ 0,6550 -2,24 % -0,0150 15
  ΒΙΟΤ 0,5000 -1,96 % -0,0100 2.950
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
  ΑΛΦΑ 1,0975 1,62 % 0,0175 6.221.454
  ΟΤΕ 15,4600 0,78 % 0,1200 5.551.759
  ΕΤΕ 2,2980 3,00 % 0,0670 4.631.259
  ΠΕΙΡ 1,3820 1,77 % 0,0240 3.200.564
  ΜΠΕΛΑ 13,2200 -1,93 % -0,2600 2.740.539
  ΟΠΑΠ 12,0300 0,75 % 0,0900 2.712.502
  ΕΥΡΩΒ 0,7820 0,28 % 0,0022 2.427.045
  ΜΥΤΙΛ 15,2800 1,39 % 0,2100 2.005.963
  ΓΕΚΤΕΡΝΑ 9,4000 -1,36 % -0,1300 1.414.245
  ΛΑΜΔΑ 8,3750 0,30 % 0,0250 1.090.606
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
  ΑΛΦΑ 1,0975 1,62 % 5.715.595 6,22εκ.
  ΕΥΡΩΒ 0,7820 0,28 % 3.074.180 2,43εκ.
  ΠΕΙΡ 1,3820 1,77 % 2.314.684 3,20εκ.
  ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,1160 -0,85 % 2.201.130 256χιλ.
  ΕΤΕ 2,2980 3,00 % 2.008.474 4,63εκ.
  ΜΙΓ 0,0273 3,41 % 1.573.139 41.975
  ΙΝΛΟΤ 0,3120 7,59 % 1.028.753 318,6χιλ.
  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,2850 0,47 % 363.735 465,7χιλ.
  ΟΤΕ 15,4600 0,78 % 361.038 5,55εκ.
  ΕΝΤΕΡ 3,9000 -1,52 % 237.611 933,7χιλ.
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
  ΤΖΚΑ 2,3100 -0,43 % 29.660 0,97 %
  ΕΝΤΕΡ 3,9000 -1,52 % 237.611 0,79 %
  ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,1160 -0,85 % 2.201.130 0,71 %
  ΙΝΛΟΤ 0,3120 7,59 % 1.028.753 0,66 %
  ΞΥΛΚ 0,1890 4,42 % 98.306 0,28 %
  ΑΛΦΑ 1,0975 1,62 % 5.715.595 0,24 %
  ΕΤΕ 2,2980 3,00 % 2.008.474 0,22 %
  ΠΕΙΡ 1,3820 1,77 % 2.314.684 0,19 %
  ΙΛΥΔΑ 1,4700 -3,29 % 14.506 0,18 %
  ΜΙΓ 0,0273 3,41 % 1.573.139 0,17 %
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
  ΦΙΕΡ 0,5780 3,21 % 8.607 12,50 %
  ΟΠΤΡΟΝ 2,3800 -0,83 % 155 9,17 %
  ΕΠΙΛΚ 0,3000 11,11 % 26.500 8,89 %
  ΞΥΛΚ 0,1890 4,42 % 98.306 7,73 %
  ΧΑΙΔΕ 0,6550 -2,24 % 15 7,46 %
  ΠΛΑΚΡ 16,4000 -2,96 % 4.054 7,27 %
  ΚΟΡΔΕ 0,4760 -1,24 % 16.912 7,26 %
  ΜΟΝΤΑ 0,5600 0,00 % 25 7,14 %
  ΙΛΥΔΑ 1,4700 -3,29 % 14.506 6,91 %
  ΑΚΡΙΤ 0,6000 -3,23 % 1.660 6,45 %

  FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%