Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    08/10/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,65 1,24 33,06% 3,176 -48,05%
    08/10/2014 ΕΤΕ Citigroup Αγορά Αγορά 3 3 1,94 54,64% 3,13 -4,15%
    08/10/2014 ΑΛΦΑ Citigroup Ουδέτερη Αγορά 0,7 0,75 0,544 37,87% 1,906 -60,65%
    01/10/2014 ΟΠΑΠ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 13,6 13,6 10,85 25,35% 9,815 38,56%
    25/8/2014 ΠΕΙΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 2,5 2,5 1,5 66,67% 3,176 -21,28%
    25/8/2014 ΕΥΡΩΒ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 0,55 0,55 0,325 69,23% 0,985 -44,16%
    25/8/2014 ΕΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,4 3,4 2,6 30,77% 3,13 8,63%
    25/8/2014 ΑΛΦΑ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 1,1 1,1 0,649 69,49% 1,906 -42,29%
    03/7/2014 ΕΥΡΩΒ Deutsche Bank Αγορά 0 0,6 0,387 55,04% 0,985 -39,09%
    30/6/2014 ΠΕΙΡ ABN Amro Overweight Overweight 2,29 2,45 1,66 47,59% 3,176 -22,86%
    30/6/2014 ΑΛΦΑ JP Morgan Overweight Overweight 0,95 1,01 0,684 47,66% 1,906 -47,01%
    30/6/2014 ΕΤΕ JP Morgan Overweight Overweight 2,85 3,59 2,7 32,96% 3,13 14,70%
    30/6/2014 ΕΤΕ Goldman Sachs Αγορά 0 3,15 2,7 16,67% 3,13 0,64%
    19/5/2014 ΟΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 14 13,2 10,26 28,65% 13,5 -2,22%
    16/4/2014 ΑΡΑΙΓ Euroxx Overweight 0 9,3 7,3 27,40% 8,2 13,41%