Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    05/11/2014 ΑΛΦΑ JP Morgan Overweight Overweight 1,01 1,01 0,553 82,64% 1,786 -43,45%
    05/11/2014 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight 0,9 0,8 0,554 44,40% 1,786 -55,21%
    05/11/2014 ΜΥΤΙΛ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 7,4 9,4 6,23 50,88% 9,86 -4,67%
    04/11/2014 ΕΥΡΩΒ Citigroup Αγορά Αγορά 0,38 0,36 0,262 37,40% 0,909 -60,40%
    04/11/2014 ΕΤΕ Citigroup Αγορά Αγορά 3 3 1,97 52,28% 2,85 5,26%
    04/11/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,65 1,26 30,95% 2,962 -44,29%
    04/11/2014 ΑΛΦΑ Citigroup Αγορά Αγορά 0,75 0,75 0,554 35,38% 1,786 -58,01%
    03/11/2014 ΕΕΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 18,2 18,2 17,89 1,73% 27,53 -33,89%
    21/10/2014 ΠΕΙΡ JP Morgan Overweight Overweight 1,76 1,76 1,24 41,94% 2,962 -40,58%
    21/10/2014 ΕΤΕ JP Morgan Overweight Overweight 3,59 3,59 1,96 83,16% 2,85 25,96%
    21/10/2014 ΑΛΦΑ JP Morgan Overweight Overweight 1,01 1,01 0,543 86,00% 1,786 -43,45%
    09/10/2014 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 0,39 0,35 0,253 38,34% 0,909 -61,50%
    09/10/2014 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 1,72 1,52 1,24 22,58% 2,962 -48,68%
    09/10/2014 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Αγορά 0,7 0,75 0,539 39,15% 1,786 -58,01%
    09/10/2014 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά 2,8 2,9 1,97 47,21% 2,85 1,75%