Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    05/1/2015 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Equalweight 9,5 11 8,34 31,89% 11,95 -7,95%
    22/12/2014 ΑΡΑΙΓ Alpha Finance Overweight Overweight 9,3 10 7,24 38,12% 8,45 18,34%
    27/11/2014 ΟΠΑΠ HSBC Overweight Overweight 12,1 12,5 9,71 28,73% 11,95 4,60%
    26/11/2014 ΠΕΙΡ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 1,4 1,4 1,3 7,69% 2,9 -51,72%
    24/11/2014 ΔΕΗ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 13,2 13,2 6,47 104,02% 4,118 220,54%
    24/11/2014 ΜΥΤΙΛ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 7,5 7,5 6,15 21,95% 8,805 -14,82%
    20/11/2014 ΟΠΑΠ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 15,5 15,5 10,68 45,13% 11,95 29,71%
    17/11/2014 ΜΟΗ Marfin Analysis Διακράτηση Αγορά 8,3 8,6 7,21 19,28% 18,58 -53,71%
    17/11/2014 ΣΑΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 9,7 8,8 7 25,71% 8,51 3,41%
    14/11/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,45 1,31 10,69% 2,9 -50,00%
    14/11/2014 ΕΤΕ Citigroup Αγορά Αγορά 3 2,75 2,03 35,47% 2,62 4,96%
    14/11/2014 ΕΥΡΩΒ Citigroup Αγορά Αγορά 0,36 0,3 0,275 9,09% 0,74 -59,46%
    14/11/2014 ΑΛΦΑ Citigroup Αγορά Αγορά 0,75 0,65 0,565 15,04% 1,699 -61,74%
    09/11/2014 ΟΤΕ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 12,8 12,8 9,99 28,13% 13,91 -7,98%
    07/11/2014 ΕΤΕ Citigroup Αγορά Αγορά 3 3 1,99 50,75% 2,62 14,50%