Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    29/11/2011 ΑΛΦΑ UBS Ουδέτερη Ουδέτερη 1,2 1,2 0,647 85,47% 1,852 -35,21%
    28/11/2011 ΕΥΡΩΒ UBS Ουδέτερη Ουδέτερη 0,86 0,86 0,446 92,83% 0,893 -3,70%
    30/8/2011 ΕΥΡΩΒ UBS Αγορά Αγορά 0 0 1,92 % 0,893 0,00%
    30/8/2011 ΑΛΦΑ UBS Αγορά Αγορά 0 0 2,59 % 1,852 0,00%
    18/8/2011 ΔΕΗ UBS Πώληση Ουδέτερη 8 8 6,33 26,38% 4,182 91,30%
    27/7/2011 ΔΕΗ UBS Ουδέτερη Πώληση 11,5 8 6,1 31,15% 4,182 91,30%
    06/5/2011 ΟΤΕ UBS Αγορά Αγορά 9,5 9,5 7,32 29,78% 13,88 -31,56%
    20/4/2011 ΟΤΕ UBS Αγορά Αγορά 9,5 9,5 7,84 21,17% 13,88 -31,56%
    18/4/2011 ΟΤΕ UBS Αγορά Αγορά 9,5 9,5 7,85 21,02% 13,88 -31,56%
    05/4/2011 ΑΤΕ UBS Πώληση Πώληση 0,5 0,5 0,47 6,38% 0 0,00%
    28/3/2011 ΠΕΙΡ UBS Ουδέτερη Πώληση 0 0 1,09 % 3,28 0,00%
    24/3/2011 ΕΤΕ UBS Αγορά Αγορά 10,4 8,8 5,33 65,10% 3,02 191,39%
    24/3/2011 ΠΕΙΡ UBS Ουδέτερη Ουδέτερη 1,8 1,8 1,09 65,14% 3,28 -45,12%
    23/3/2011 ΑΛΦΑ UBS Αγορά Αγορά 6,2 6,2 3,65 69,86% 1,852 234,77%