Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    22/3/2010 ΤΙΤΚ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 19,3 19,5 17,75 9,86% 0 0,00%
    12/3/2010 ΤΙΤΚ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 19,3 19,3 19,7 -2,03% 0 0,00%
    10/3/2010 ΔΕΗ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 17 15 12,7 18,11% 9,705 54,56%
    03/3/2010 ΦΡΙΓΟ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 9,5 9,5 8,2 15,85% 0,185 5035,14%
    02/3/2010 ΕΛΠΕ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 8,6 7,9 8,84 -10,63% 5,69 38,84%
    26/2/2010 ΦΡΛΚ Proton Bank Υπεραπόδοση Ουδέτερη 10,5 10,5 8,9 17,98% 4,095 156,41%
    25/2/2010 ΜΟΗ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 14,5 14,5 9,13 58,82% 13,25 9,43%
    23/2/2010 ΜΠΕΛΑ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 10,5 9 7,06 27,48% 13,78 -34,69%
    18/2/2010 ΕΛΠΕ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 8,6 8,6 8,5 1,18% 5,69 51,14%
    18/2/2010 ΟΤΕ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 16,2 14,7 9,3 58,06% 16,25 -9,54%
    05/2/2010 ΠΕΙΡ Proton Bank Ουδέτερη 0 8,5 5,5 54,55% 1,369 520,89%
    05/2/2010 ΕΤΕ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 27 22,4 14,04 59,54% 2,49 799,60%
    05/2/2010 ΕΥΡΩΒ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 11 8,6 5,47 57,22% 0,838 926,25%