Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    28/7/2010 ΦΡΙΓΟ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 12 12 8,32 44,23% 0,185 6386,49%
    21/5/2010 ΦΡΛΚ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 10,5 9,3 6 55,00% 4,095 127,11%
    20/5/2010 ΦΡΙΓΟ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 11 12 10 20,00% 0,185 6386,49%
    20/5/2010 ΟΠΑΠ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 19,4 19,4 12,7 52,76% 13,57 42,96%
    19/5/2010 ΜΟΗ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 13,9 13,9 8 73,75% 13,25 4,91%
    19/5/2010 ΑΛΦΑ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 11 8 4,74 68,78% 1,12 614,29%
    19/5/2010 ΕΥΡΩΒ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 8,6 7,2 4,51 59,65% 0,838 759,19%
    19/5/2010 ΤΤ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 4 3,8 3,02 25,83% 0 0,00%
    19/5/2010 ΕΤΕ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 22,4 19 10,35 83,57% 2,49 663,05%
    14/4/2010 ΤΕΝΕΡΓ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 6,8 6,1 5,42 12,55% 11,86 -48,57%
    14/4/2010 ΓΕΚΤΕΡΝΑ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 10,1 8,9 5,55 60,36% 9,15 -2,73%
    01/4/2010 ΔΕΗ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 15 14,2 13 9,23% 9,705 46,32%