Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    14/11/2007 ΟΠΑΠ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 29,5 29,5 26,5 11,32% 13,57 117,39%
    14/11/2007 ΟΤΕ Proton Bank Υπεραπόδοση Ουδέτερη 25,3 27 26 3,85% 16,25 66,15%
    14/11/2007 ΜΠΕΛΑ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 29,1 29,1 24,96 16,59% 13,78 111,18%
    09/11/2007 ΦΡΙΓΟ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 27 25 23,68 5,57% 0,185 13413,51%
    02/11/2007 ΤΙΤΚ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 48 40 32,48 23,15% 0 0,00%
    01/11/2007 ΠΕΙΡ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 32 35 27,68 26,45% 1,369 2456,61%
    31/10/2007 ΑΛΦΑ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 26,5 28 25,1 11,55% 1,12 2400,00%
    30/10/2007 ΕΥΡΩΒ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 31,5 33,2 26,32 26,14% 0,838 3861,81%
    30/10/2007 ΦΡΙΓΟ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 25 25 24,52 1,96% 0,185 13413,51%
    24/10/2007 ΤΙΤΚ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 48 48 34,56 38,89% 0 0,00%
    24/10/2007 ΠΕΙΡ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 32 32 27,1 18,08% 1,369 2237,47%
    23/10/2007 ΕΥΡΩΒ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 31,5 31,5 25,02 25,90% 0,838 3658,95%