Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    17/1/2008 ΑΛΦΑ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 28 28 22 27,27% 1,12 2400,00%
    30/11/2007 ΒΩΒΟΣ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 29,9 28,2 20,6 36,89% 0 0,00%
    29/11/2007 ΦΡΛΚ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 20,2 23,7 25,9 -8,49% 4,095 478,75%
    28/11/2007 ΤΤ Proton Bank Υπεραπόδοση Ουδέτερη 14,5 19 12,5 52,00% 0 0,00%
    23/11/2007 ΟΠΑΠ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 29,5 29,5 25,8 14,34% 13,57 117,39%
    22/11/2007 ΔΕΗ Proton Bank Υποαπόδοση Ουδέτερη 19,5 27 24,78 8,96% 9,705 178,21%
    22/11/2007 ΙΝΛΟΤ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 14 14,6 12,9 13,18% 0,52 2707,69%
    21/11/2007 ΒΩΒΟΣ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 29,9 29,9 21,5 39,07% 0 0,00%
    20/11/2007 ΕΤΕ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 53 53 44,3 19,64% 2,49 2028,51%
    20/11/2007 ΜΠΕΛΑ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 29,1 29,3 24,1 21,58% 13,78 112,63%
    20/11/2007 ΔΕΗ Proton Bank Υποαπόδοση Υποαπόδοση 16,8 19,5 25 -22,00% 9,705 100,93%
    19/11/2007 ΦΡΛΚ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 20,2 20,2 26,8 -24,63% 4,095 393,28%
    15/11/2007 ΟΤΕ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 27 27 25,78 4,73% 16,25 66,15%