Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    27/5/2009 ΦΡΛΚ Proton Bank Υπεραπόδοση Ουδέτερη 11,3 10,5 8,28 26,81% 4,095 156,41%
    26/5/2009 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 9 9 5,5 63,64% 1,368 557,89%
    25/5/2009 ΦΡΙΓΟ Proton Bank Ουδέτερη Υπεραπόδοση 5,3 6,2 4,8 29,17% 0,185 3251,35%
    25/5/2009 ΑΡΑΙΓ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 4 4 3,5 14,29% 5,14 -22,18%
    22/5/2009 ΤΤ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 5 5 5,96 -16,11% 0 0,00%
    22/5/2009 ΙΝΛΟΤ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 5,1 5,1 5,3 -3,77% 0,52 880,77%
    22/5/2009 ΕΛΠΕ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 7,8 8 8 % 5,69 40,60%
    21/5/2009 ΜΠΕΛΑ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 8,1 8,5 6,92 22,83% 13,78 -38,32%
    20/5/2009 ΔΕΗ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 18 18 15,34 17,34% 9,705 85,47%
    20/5/2009 ΤΙΤΚ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 20 20 19,76 1,21% 0 0,00%
    18/5/2009 ΜΟΗ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 12,2 12,2 8,74 39,59% 13,25 -7,92%
    18/5/2009 ΟΠΑΠ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 23 23 21,4 7,48% 13,57 69,49%
    18/5/2009 ΦΡΛΚ Proton Bank Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 10,7 11,3 8,7 29,89% 4,095 175,95%
    14/5/2009 ΕΥΡΩΒ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 6 7,3 7,23 0,97% 0,838 771,12%
    14/5/2009 ΦΡΙΓΟ Proton Bank Ουδέτερη Ουδέτερη 5,3 4,6 4,75 -3,16% 0,185 2386,49%