Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    30/11/2011 ΕΤΕ Nomura Ουδέτερη Ουδέτερη 3,7 3,7 1,95 89,74% 2,969 24,62%
    15/11/2011 ΟΤΕ Nomura Ουδέτερη Ουδέτερη 5,5 5,5 3,36 63,69% 13,7 -59,85%
    09/9/2010 ΠΕΙΡ Nomura Μείωση θέσεων Μείωση θέσεων 5,2 3,6 4 -10,00% 3,25 10,77%
    09/9/2010 ΕΥΡΩΒ Nomura Ουδέτερη Ουδέτερη 7,1 6 5,24 14,50% 0,8775 583,76%
    09/9/2010 ΕΤΕ Nomura Αγορά Ουδέτερη 19 13 9,74 33,47% 2,969 337,86%
    09/9/2010 ΑΛΦΑ Nomura Μείωση θέσεων Αγορά 5,6 7 5,27 32,83% 1,836 281,26%
    01/9/2010 ΑΛΦΑ Nomura Μείωση θέσεων Μείωση θέσεων 5,6 5,6 5,27 6,26% 1,836 205,01%
    19/4/2010 ΕΥΡΩΒ Nomura Αγορά Ουδέτερη 8,5 7,1 6,07 16,97% 0,8775 709,12%
    19/4/2010 ΑΛΦΑ Nomura Ουδέτερη Πώληση 8,3 5,6 6,15 -8,94% 1,836 205,01%
    19/2/2010 ΟΤΕ Nomura Αγορά Αγορά 14 13,5 9,29 45,32% 13,7 -1,46%
    12/1/2010 ΟΤΕ Nomura Αγορά Αγορά 14 14 0 % 13,7 2,19%
    07/9/2009 ΟΤΕ Nomura Ουδέτερη Αγορά 12,1 14 11,36 23,24% 13,7 2,19%
    31/8/2009 ΕΤΕ Nomura Αγορά Αγορά 20,9 22 22,64 -2,83% 2,969 640,99%