Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    18/9/2007 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 30 30 25,48 17,74% 13,79 117,55%
    03/9/2007 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Overweight 26 26 24 8,33% 16,3 59,51%
    23/8/2007 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 30 30 26,2 14,50% 13,79 117,55%
    17/5/2007 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Equalweight 0 0 26,98 % 0,863 0,00%
    11/4/2007 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Overweight Equalweight 31 30 28,2 6,38% 13,79 117,55%
    28/3/2007 ΔΕΗ Morgan Stanley 15 13 19,8 -34,34% 10,1 28,71%