Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    15/10/2009 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight 9 15,5 13,1 18,32% 1,17 1224,79%
    15/10/2009 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Underweight Overweight 7 13,5 11,78 14,60% 0,863 1464,31%
    15/10/2009 ΠΕΙΡ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 7,5 11 12,85 -14,40% 1,416 676,84%
    15/10/2009 ΕΤΕ Morgan Stanley Overweight Equalweight 20 27 26,8 0,75% 2,64 922,73%
    13/8/2009 ΕΤΕ Morgan Stanley Overweight 0 20 20,93 -4,44% 2,64 657,58%
    20/7/2009 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Underweight Underweight 3 7 8,42 -16,86% 0,863 711,12%
    20/7/2009 ΠΕΙΡ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 3,8 7,5 7,94 -5,54% 1,416 429,66%
    20/7/2009 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight 5,3 9 9,01 -0,11% 1,17 669,23%
    04/6/2009 ΕΧΑΕ Morgan Stanley Underweight Equalweight 3,6 8,42 8,3 1,45% 3,65 130,68%
    06/5/2009 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Equalweight 20 17,5 12 45,83% 16,3 7,36%
    27/3/2009 ΠΕΙΡ Morgan Stanley Equalweight 0 3,8 4,78 -20,50% 1,416 168,36%
    27/3/2009 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight 0 5,3 4,82 9,96% 1,17 352,99%
    27/3/2009 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Underweight 0 3 4,23 -29,08% 0,863 247,62%
    27/3/2009 ΕΤΕ Morgan Stanley Equalweight 0 10,5 11,5 -8,70% 2,64 297,73%
    18/3/2009 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Overweight 22 20 11,1 80,18% 16,3 22,70%