Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    19/1/2015 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 0,32 0,2 0,165 21,21% 0,3637 -45,01%
    19/1/2015 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Equalweight 0,8 0,55 0,451 21,95% 0,663 -17,04%
    05/1/2015 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Equalweight 9,5 11 8,34 31,89% 6,81 61,53%
    05/11/2014 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight 0,9 0,8 0,554 44,40% 0,663 20,66%
    16/9/2011 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Underweight 13,5 10 7,5 33,33% 6,81 46,84%
    06/5/2011 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Overweight 12,5 12,5 7,32 70,77% 11,72 6,66%
    07/2/2011 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Overweight 12,5 12,5 7,9 58,23% 11,72 6,66%
    17/1/2011 ΦΦΓΚΡΠ Morgan Stanley Overweight Overweight 25 15,5 14,5 6,90% 0 0,00%
    26/10/2010 ΟΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 7,5 7,5 5,95 26,05% 11,72 -36,01%
    29/6/2010 ΟΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 9,5 7,5 6,26 19,81% 11,72 -36,01%
    01/3/2010 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Underweight 16 15 15,45 -2,91% 6,81 120,26%
    16/2/2010 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Overweight Equalweight 13,5 6,5 0 % 0,3637 1687,19%
    16/2/2010 ΠΕΙΡ Morgan Stanley Equalweight Underweight 11 5,5 0 % 1,24 343,55%
    16/2/2010 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight 13,5 8,5 0 % 0,663 1182,05%
    16/2/2010 ΕΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 27 15 0 % 1,124 1234,52%