Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    19/1/2015 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 0,32 0,2 0,165 21,21% 0,795 -74,84%
    19/1/2015 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Equalweight 0,8 0,55 0,451 21,95% 1,0905 -49,56%
    05/1/2015 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Equalweight 9,5 11 8,34 31,89% 12,18 -9,69%
    05/11/2014 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight 0,9 0,8 0,554 44,40% 1,0905 -26,64%
    16/9/2011 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Underweight 13,5 10 7,5 33,33% 12,18 -17,90%
    06/5/2011 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Overweight 12,5 12,5 7,32 70,77% 15,38 -18,73%
    07/2/2011 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Overweight 12,5 12,5 7,9 58,23% 15,38 -18,73%
    17/1/2011 ΦΦΓΚΡΠ Morgan Stanley Overweight Overweight 25 15,5 14,5 6,90% 4,8 222,92%
    26/10/2010 ΟΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 7,5 7,5 5,95 26,05% 15,38 -51,24%
    29/6/2010 ΟΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 9,5 7,5 6,26 19,81% 15,38 -51,24%
    01/3/2010 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Underweight 16 15 15,45 -2,91% 12,18 23,15%
    16/2/2010 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Overweight Equalweight 13,5 6,5 0 % 0,795 717,61%
    16/2/2010 ΠΕΙΡ Morgan Stanley Equalweight Underweight 11 5,5 0 % 1,45 279,31%
    16/2/2010 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight 13,5 8,5 0 % 1,0905 679,46%
    16/2/2010 ΕΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight 27 15 0 % 2,39 527,62%