Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    13/9/2010 ΑΒΑΞ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,8 3,8 1,3 192,31% 0,63 503,17%
    13/9/2010 ΜΥΤΙΛ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 6,9 6,8 4,51 50,78% 9,8 -30,61%
    09/9/2010 ΔΕΗ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 15,5 13,1 11,94 9,72% 3,92 234,18%
    08/9/2010 ΤΙΤΚ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 20,1 19,2 15,5 23,87% 0 0,00%
    08/9/2010 ΙΝΛΟΤ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 3,5 3,5 3,15 11,11% 0,38 821,05%
    01/9/2010 ΦΡΙΓΟ Marfin Analysis Συσσώρευση Αγορά 11,4 11,7 9,2 27,17% 0,195 5900,00%
    27/8/2010 ΑΒΑΞ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,8 3,8 1,42 167,61% 0,63 503,17%
    26/8/2010 ΙΝΛΟΤ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 3,5 3,5 3,16 10,76% 0,38 821,05%
    26/8/2010 ΓΕΚΤΕΡΝΑ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 7,1 7,1 4,39 61,73% 6,9 2,90%
    25/8/2010 ΕΥΡΩΒ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 5,3 5,3 4,86 9,05% 0,9 488,89%
    25/8/2010 ΚΥΠΡ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 4,6 4,6 3,99 15,29% 0 0,00%
    25/8/2010 ΣΑΡ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 4,9 4,9 3,73 31,37% 8,25 -40,61%
    25/8/2010 ΕΤΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 13,3 13,3 9,88 34,62% 2,999 343,48%
    25/8/2010 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 7,9 7,9 3,15 150,79% 1,644 380,54%
    24/8/2010 ΤΙΤΚ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 20,1 20,1 15,72 27,86% 0 0,00%