Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    24/11/2010 ΑΒΑΞ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,8 3,8 1,26 201,59% 0,622 510,93%
    23/11/2010 ΕΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 13,9 13,9 6,58 111,25% 2,88 382,64%
    23/11/2010 ΙΝΛΟΤ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 3,5 3,5 2,9 20,69% 0,3665 854,98%
    15/11/2010 ΟΠΑΠ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 15,2 15,2 12,49 21,70% 11 38,18%
    11/11/2010 ΕΧΑΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 5,7 6,1 5,5 10,91% 4,43 37,70%
    09/11/2010 ΟΤΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 7 7 6,16 13,64% 13,28 -47,29%
    08/11/2010 ΦΡΙΓΟ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 11,7 11,7 10 17,00% 0,18 6400,00%
    08/11/2010 ΤΙΤΚ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 19,2 19,2 15,89 20,83% 0 0,00%
    02/11/2010 ΕΧΑΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 5,7 5,7 5,61 1,60% 4,43 28,67%
    26/10/2010 ΟΤΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 7 7 6,02 16,28% 13,28 -47,29%
    30/9/2010 ΜΠΕΛΑ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 5,9 5,9 4,95 19,19% 17,99 -67,20%
    15/9/2010 ΤΕΝΕΡΓ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 5,8 5,7 3,24 75,93% 7,23 -21,16%