Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    03/5/2011 ΤΙΤΚ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 17,7 17,7 18,11 -2,26% 0 0,00%
    02/5/2011 ΟΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 10,2 10,2 7,96 28,14% 12,07 -15,49%
    15/4/2011 ΣΑΡ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 3,6 3,8 3,26 16,56% 8,19 -53,60%
    12/4/2011 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 6,4 5,3 3,01 76,08% 0,6105 768,14%
    29/3/2011 ΤΤ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 4,2 4,2 2,88 45,83% 0 0,00%
    28/3/2011 ΙΝΛΟΤ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,4 3,4 2,28 49,12% 0,161 2011,80%
    24/3/2011 ΤΕΝΕΡΓ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 4,9 4,9 3,18 54,09% 7,75 -36,77%
    23/3/2011 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 6,4 6,4 3,5 82,86% 0,6105 948,32%
    16/3/2011 ΟΤΕ Marfin Analysis Διακράτηση Αγορά 7 10,2 8,06 26,55% 12,07 -15,49%
    15/3/2011 ΕΛΠΕ Marfin Analysis Αγορά Διακράτηση 7,67 8 7,46 7,24% 6,09 31,36%
    21/2/2011 ΕΛΠΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 7,2 7,2 7,25 -0,69% 6,09 18,23%
    17/2/2011 ΕΥΡΩΒ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 4,7 4,7 4,5 4,44% 0,3831 1126,83%
    17/2/2011 ΚΥΠΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,8 3,8 3,28 15,85% 0 0,00%
    16/2/2011 ΜΠΕΛΑ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 6,2 6,2 5,53 12,12% 15,19 -59,18%