Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    03/5/2011 ΤΙΤΚ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 17,7 17,7 18,11 -2,26% 0 0,00%
    02/5/2011 ΟΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 10,2 10,2 7,96 28,14% 13,13 -22,32%
    15/4/2011 ΣΑΡ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 3,6 3,8 3,26 16,56% 8,2 -53,66%
    12/4/2011 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 6,4 5,3 3,01 76,08% 1,524 247,77%
    29/3/2011 ΤΤ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 4,2 4,2 2,88 45,83% 0 0,00%
    28/3/2011 ΙΝΛΟΤ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,4 3,4 2,28 49,12% 0,36 844,44%
    24/3/2011 ΤΕΝΕΡΓ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 4,9 4,9 3,18 54,09% 7,39 -33,69%
    23/3/2011 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 6,4 6,4 3,5 82,86% 1,524 319,95%
    16/3/2011 ΟΤΕ Marfin Analysis Διακράτηση Αγορά 7 10,2 8,06 26,55% 13,13 -22,32%
    15/3/2011 ΕΛΠΕ Marfin Analysis Αγορά Διακράτηση 7,67 8 7,46 7,24% 8,19 -2,32%
    21/2/2011 ΕΛΠΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 7,2 7,2 7,25 -0,69% 8,19 -12,09%
    17/2/2011 ΕΥΡΩΒ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 4,7 4,7 4,5 4,44% 0,856 449,07%
    17/2/2011 ΚΥΠΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,8 3,8 3,28 15,85% 0 0,00%
    16/2/2011 ΜΠΕΛΑ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 6,2 6,2 5,53 12,12% 17,67 -64,91%