Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    03/11/2014 ΕΕΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 18,2 18,2 17,89 1,73% 29,37 -38,03%
    25/8/2014 ΠΕΙΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 2,5 2,5 1,5 66,67% 3,03 -17,49%
    25/8/2014 ΕΥΡΩΒ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 0,55 0,55 0,325 69,23% 0,884 -37,78%
    25/8/2014 ΕΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 3,4 3,4 2,6 30,77% 2,978 14,17%
    25/8/2014 ΑΛΦΑ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 1,1 1,1 0,649 69,49% 1,876 -41,36%
    19/5/2014 ΟΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 14 13,2 10,26 28,65% 13,01 1,46%
    14/4/2014 ΜΠΕΛΑ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 13,3 14,6 11,59 25,97% 18,82 -22,42%
    03/2/2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 2,5 5,2 3,46 50,29% 1,604 224,19%
    31/1/2014 ΕΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 4 4,4 3,31 32,93% 2,978 47,75%
    27/1/2014 ΙΝΛΟΤ Marfin Analysis Διακράτηση Συσσώρευση 1,9 2,5 1,95 28,21% 0,3775 562,25%
    08/1/2014 ΟΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 11 12,5 11,25 11,11% 13,01 -3,92%
    05/12/2013 ΦΡΛΚ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 4 5,4 3,99 35,34% 5,47 -1,28%
    13/11/2013 ΜΠΕΛΑ Marfin Analysis Διακράτηση Συσσώρευση 8,1 10 8,7 14,94% 18,82 -46,87%
    18/10/2013 ΦΦΓΚΡΠ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 18 22,4 19,9 12,56% 0 0,00%