Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    25/8/2009 ΕΤΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 23,39 23,39 22,89 2,18% 3,006 678,11%
    21/8/2009 ΓΕΚΤΕΡΝΑ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 8,1 8,1 5,95 36,13% 7,86 3,05%
    21/8/2009 ΣΑΡ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 4,4 4,4 4,28 2,80% 8,66 -49,19%
    20/8/2009 ΑΤΕ Marfin Analysis Πώληση Πώληση 1,3 1,3 1,62 -19,75% 0 0,00%
    20/8/2009 ΦΡΛΚ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 9,3 9,3 10,1 -7,92% 5,84 59,25%
    20/8/2009 ΕΥΡΩΒ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 9,3 9,3 9,52 -2,31% 0,9 933,33%
    20/8/2009 ΜΟΗ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 8,3 8,3 8,38 -0,95% 20,52 -59,55%
    19/8/2009 ΠΕΙΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 9,6 9,6 8,9 7,87% 3,284 192,33%
    14/8/2009 ΕΧΑΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 7,8 8,6 8,46 1,65% 4,84 77,69%
    14/8/2009 ΟΤΕ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 13,8 12,7 10,12 25,49% 13,8 -7,97%
    07/8/2009 ΦΡΙΓΟ Marfin Analysis Μείωση θέσεων Μείωση θέσεων 5,7 6,1 6,2 -1,61% 0,24 2441,67%
    29/7/2009 ΦΡΙΓΟ Marfin Analysis Μείωση θέσεων Μείωση θέσεων 5,7 5,7 6,16 -7,47% 0,24 2275,00%
    09/6/2009 ΕΛΠΕ Marfin Analysis Αγορά Διακράτηση 8 7,8 7,38 5,69% 8,41 -7,25%