Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    24/8/2010 ΟΠΑΠ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 15,3 15,3 11,34 34,92% 12,02 27,29%
    20/8/2010 ΕΛΠΕ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 7,9 7,9 6,04 30,79% 7,76 1,80%
    20/8/2010 ΔΕΗ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 15,5 15,5 12,9 20,16% 4,13 275,30%
    06/8/2010 ΟΤΕ Marfin Analysis Συσσώρευση Διακράτηση 7 9,5 6,2 53,23% 14 -32,14%
    29/7/2010 ΦΡΙΓΟ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 11,4 11,4 8,4 35,71% 0,212 5277,36%
    28/7/2010 ΟΤΕ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 6,27 6,27 6,3 -0,48% 14 -55,21%
    21/6/2010 ΤΤ Marfin Analysis Under review Πώληση 0 22 2,8 685,71% 0 0,00%
    21/6/2010 ΑΤΕ Marfin Analysis Under review Πώληση 0 0,8 1,1 -27,27% 0 0,00%
    21/6/2010 ΠΕΙΡ Marfin Analysis Under review Διακράτηση 0 5 3,86 29,53% 2,896 72,65%
    21/6/2010 ΕΥΡΩΒ Marfin Analysis Under review Διακράτηση 0 5,3 4,21 25,89% 0,744 612,37%
    21/6/2010 ΕΤΕ Marfin Analysis Under review Διακράτηση 0 13,3 10 33,00% 2,619 407,83%
    21/6/2010 ΑΛΦΑ Marfin Analysis Under review Συσσώρευση 0 6,5 4,65 39,78% 1,696 283,25%
    21/6/2010 ΚΥΠΡ Marfin Analysis Under review Συσσώρευση 0 4,6 3,64 26,37% 0 0,00%
    21/6/2010 ΙΝΛΟΤ Marfin Analysis Διακράτηση Συσσώρευση 3,8 3,5 2,87 21,95% 0,349 902,87%