Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    14/9/2016 ΤΙΤΚ Marfin Analysis Αγορά Συσσώρευση 23,1 22,5 20,31 10,78% 0 0,00%
    27/6/2016 ΟΠΑΠ Marfin Analysis Συσσώρευση Αγορά 7,3 10 6 66,67% 13,53 -26,09%
    18/4/2016 ΔΕΗ Marfin Analysis Ουδέτερη Μείωση θέσεων 6,2 2,5 2,96 -15,54% 9,15 -72,68%
    13/4/2016 ΦΦΓΚΡΠ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 20,5 20 18,03 10,93% 0 0,00%
    21/3/2016 ΟΤΕ Marfin Analysis Συσσώρευση Αγορά 9,7 10,5 7,46 40,75% 15,07 -30,33%
    17/11/2015 ΕΧΑΕ Marfin Analysis Ουδέτερη Ουδέτερη 4,6 4,6 5,29 -13,04% 4,3 6,98%
    16/11/2015 ΤΙΤΚ Marfin Analysis Ουδέτερη Ουδέτερη 18,5 18,3 18,82 -2,76% 0 0,00%
    11/5/2015 ΟΤΕ Marfin Analysis Ουδέτερη Ουδέτερη 10 10,2 7,98 27,82% 15,07 -32,32%
    11/3/2015 ΦΡΛΚ Marfin Analysis Συσσώρευση Συσσώρευση 3,6 4,1 3,45 18,84% 4,425 -7,34%
    04/3/2015 ΕΕΕ Marfin Analysis Διακράτηση Διακράτηση 16 15,6 16,31 -4,35% 0 0,00%
    24/11/2014 ΔΕΗ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 13,2 13,2 6,47 104,02% 9,15 44,26%
    24/11/2014 ΜΥΤΙΛ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 7,5 7,5 6,15 21,95% 15,34 -51,11%
    20/11/2014 ΟΠΑΠ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 15,5 15,5 10,68 45,13% 13,53 14,56%
    17/11/2014 ΜΟΗ Marfin Analysis Διακράτηση Αγορά 8,3 8,6 7,21 19,28% 14,8 -41,89%
    17/11/2014 ΣΑΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 9,7 8,8 7 25,71% 8,87 -0,79%