Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    15/10/2010 ΜΠΕΛΑ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Απόδοση αγοράς Απόδοση αγοράς 6,18 5,87 5,79 1,38% 16,85 -65,16%
    23/8/2010 ΜΕΤΚ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 12,25 10,16 8,65 17,46% 0 0,00%
    13/7/2010 ΣΑΡ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Υπεραπόδοση Απόδοση αγοράς 5,56 4,38 4,11 6,57% 7,97 -45,04%
    25/6/2010 ΕΥΔΑΠ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Απόδοση αγοράς Under review 7,9 0 5,09 % 7,3 0,00%
    25/6/2010 ΕΥΑΠΣ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Υπεραπόδοση Under review 6,07 0 4,08 % 4,42 0,00%
    10/6/2010 ΜΕΤΚ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 13,94 12,25 8,69 40,97% 0 0,00%
    21/4/2010 ΜΠΕΛΑ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Απόδοση αγοράς Απόδοση αγοράς 9,03 7,36 6,4 15,00% 16,85 -56,32%
    16/3/2010 ΦΡΛΚ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Υπεραπόδοση Απόδοση αγοράς 10,16 9,62 9,11 5,60% 3,905 146,35%
    09/2/2010 ΦΡΛΚ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Υπεραπόδοση 0 10,16 8 27,00% 3,905 160,18%
    12/1/2010 ΜΗΧΚ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Υπεραπόδοση Under review 1,17 1,17 1,14 2,63% 0 0,00%
    11/12/2009 ΑΒΑΞ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Overweight Overweight 5,08 4,52 3 50,67% 0,465 872,04%
    18/11/2009 ΜΠΕΛΑ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Απόδοση αγοράς Απόδοση αγοράς 10,25 10,5 9,32 12,66% 16,85 -37,69%
    16/11/2009 ΜΕΤΚ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 10,76 13,83 10,75 28,65% 0 0,00%
    28/9/2009 ΜΠΕΛΑ Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ Απόδοση αγοράς Απόδοση αγοράς 7,2 10,25 9,42 8,81% 16,85 -39,17%