Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    05/11/2014 ΑΛΦΑ JP Morgan Overweight Overweight 1,01 1,01 0,553 82,64% 1,772 -43,00%
    21/10/2014 ΠΕΙΡ JP Morgan Overweight Overweight 1,76 1,76 1,24 41,94% 2,912 -39,56%
    21/10/2014 ΕΤΕ JP Morgan Overweight Overweight 3,59 3,59 1,96 83,16% 2,811 27,71%
    21/10/2014 ΑΛΦΑ JP Morgan Overweight Overweight 1,01 1,01 0,543 86,00% 1,772 -43,00%
    30/6/2014 ΑΛΦΑ JP Morgan Overweight Overweight 0,95 1,01 0,684 47,66% 1,772 -43,00%
    30/6/2014 ΕΤΕ JP Morgan Overweight Overweight 2,85 3,59 2,7 32,96% 2,811 27,71%
    06/10/2011 ΠΕΙΡ JP Morgan Underweight Underweight 3,9 0,3 0,39 -23,08% 2,912 -89,70%
    16/8/2011 ΟΤΕ JP Morgan Ουδέτερη Ουδέτερη 6,5 6,5 4,49 44,77% 13,31 -51,16%
    18/10/2010 ΟΤΕ JP Morgan Ουδέτερη 7,5 7 5,7 22,81% 13,31 -47,41%
    25/5/2010 ΤΤ JP Morgan Underweight 3,5 1,9 2,87 -33,80% 0 0,00%
    25/5/2010 ΑΤΕ JP Morgan Underweight 1 0,4 1,19 -66,39% 0 0,00%