Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    26/5/2009 ΣΙΔΕ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 3,5 3,5 4,68 -25,21% 0 0,00%
    25/5/2009 ΕΥΡΩΒ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 7,9 7,9 7,58 4,22% 0,8625 815,94%
    22/5/2009 ΜΥΤΙΛ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 5,3 5,3 5,55 -4,50% 9,8 -45,92%
    22/5/2009 ΤΙΤΚ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 0 0 19,95 % 0 0,00%
    22/5/2009 ΑΛΦΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 8,1 8,1 8,6 -5,81% 1,852 337,37%
    22/5/2009 ΜΟΗ HSBC Underweight Underweight 7,3 7,3 9,1 -19,78% 20,02 -63,54%
    22/5/2009 ΥΓΕΙΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 2 2 2,24 -10,71% 0 0,00%
    22/5/2009 ΠΕΙΡ HSBC Ουδέτερη Underweight 8,6 7,4 8,3 -10,84% 3,224 129,53%
    22/5/2009 ΑΛΦΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 5,3 8,1 8,6 -5,81% 1,852 337,37%
    22/5/2009 ΚΥΠΡ HSBC Overweight Ουδέτερη 3,3 4,1 4,42 -7,24% 0 0,00%
    22/5/2009 ΕΥΡΩΒ HSBC Overweight Ουδέτερη 9,5 7,9 7,74 2,07% 0,8625 815,94%
    22/5/2009 ΕΤΕ HSBC Overweight Overweight 20 21 18,1 16,02% 2,975 605,88%
    22/5/2009 ΦΡΙΓΟ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 0 0 4,8 % 0,27 0,00%