Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    15/1/2010 ΠΕΙΡ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 11,6 9 7,55 19,21% 3,236 178,12%
    15/1/2010 ΑΛΦΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 11,9 9,4 7,83 20,05% 1,834 412,54%
    15/1/2010 ΕΥΡΩΒ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 10,8 9 7,73 16,43% 0,86 946,51%
    15/1/2010 ΚΥΠΡ HSBC Overweight Overweight 7,5 6,5 5 30,00% 0 0,00%
    15/1/2010 ΕΤΕ HSBC Overweight Overweight 29 24 17,33 38,49% 2,945 714,94%
    15/1/2010 ΕΧΑΕ HSBC Overweight Overweight 11,2 10,6 7,37 43,83% 4,915 115,67%
    05/1/2010 ΤΤ HSBC Underweight Ουδέτερη 4,3 4,5 4,48 0,45% 0 0,00%
    03/12/2009 ΜΟΗ HSBC Ουδέτερη Overweight 8,8 13 10,81 20,26% 20,22 -35,71%
    03/12/2009 ΕΛΠΕ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 7,3 8,7 8,18 6,36% 8,32 4,57%
    20/11/2009 ΠΕΙΡ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 11,6 11,6 10,27 12,95% 3,236 258,47%
    20/11/2009 ΔΕΗ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 17,5 16 13,84 15,61% 4,3 272,09%
    11/11/2009 ΟΠΑΠ HSBC Overweight Overweight 23 25,5 17,85 42,86% 11,31 125,46%
    10/11/2009 ΔΕΗ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 17,5 17,5 15,19 15,21% 4,3 306,98%
    09/11/2009 ΜΕΤΚ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 10 10 10,58 -5,48% 0 0,00%