Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    30/9/2010 ΜΠΕΛΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 6,3 6,3 4,95 27,27% 18,86 -66,60%
    30/9/2010 ΣΑΡ HSBC Overweight Overweight 7 5,1 4 27,50% 8,72 -41,51%
    01/9/2010 ΜΥΤΙΛ HSBC Ουδέτερη Overweight 6,5 7 4,35 60,92% 10,33 -32,24%
    31/8/2010 ΜΕΤΚ HSBC Overweight Overweight 14 13 8,09 60,69% 0 0,00%
    31/8/2010 ΤΤ HSBC Underweight Underweight 2,3 2,3 4,47 -48,55% 0 0,00%
    31/8/2010 ΙΝΛΟΤ HSBC Overweight Overweight 4,1 4,1 3,11 31,83% 0,4015 921,17%
    31/8/2010 ΣΑΡ HSBC Overweight Overweight 7 7 0 % 8,72 -19,72%
    27/8/2010 ΟΠΑΠ HSBC Overweight Overweight 17 17 11,59 46,68% 11,44 48,60%
    27/8/2010 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight 5 5 3,5 42,86% 8,25 -39,39%
    27/8/2010 ΟΤΕ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 10 6 5,41 10,91% 13,79 -56,49%
    23/8/2010 ΔΕΗ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 13,8 13,8 12,97 6,40% 4,192 229,20%
    30/7/2010 ΜΥΤΙΛ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 6,5 6,5 4,7 38,30% 10,33 -37,08%